• /pi:s/
  mảnh, mẩu, miếng, viên, cục, khúc...
  danh từ
 • /impə'fek∫n/
  lỗi lầm sai sót, thiếu sót
  danh từ
 • /θred/
  (nghĩa bóng) dòng, mạch
  danh từ
 • /ˈbliː.dɪŋ/
  sự chảy máu
  danh từ
 • /ˈkəʊld.nəs/
  sự lạnh, sự lạnh lẽo
  số từ
 • /steər/
  nhìn chòng chọc, nhìn chằm chằm
  động từ
 • /feɪld/
  sự hỏng thi
  danh từ
 • /ig'nə:[r]/
  lờ đi, phớt đi, làm ra vẻ không biết đến
  ngoại động từ
 • /ə'tempt/
  sự cố gắng, sự thử
  danh từ
 • /briːð/
  hít, thở
  ngoại động từ
 • /vein/
  (giải phẫu) tĩnh mạch
  danh từ
 • /ˈbiː.tɪŋ/
  sự đánh, sự đập, sự nện
  danh từ
 • /ded/
  chết (người, vật, cây cối)
  tính từ
 • /brɪŋ/
  cầm lại, đem lại, mang lại, xách lại, đưa lại
  (bất qui tắc) ngoại

Let It Die

I cut you into pieces

Anh cố gắng mày mò

Searching for your imperfections

Tìm kiếm điều không hoàn hảo của em

I had plans to make you whole

Anh phải gắng lo về tương lai cho em

But all my threads couldn't stop the bleeding

Nhưng những vết thương cứ không ngừng chảy máu

There's nothing left, but I'm not leaving

Chẳng còn lại gì cả, nhưng anh không rời đi

When all I know is you

Khi mà tất cả những gì anh biết đều là em

I've been looking for a way

Anh tìm kiếm cách

To bring you back to life

Để mang em lại với cuộc sống

And if I could find a way,

Và nếu anh có thể tìm ra cách

Then I would bring you back tonight

Thì anh sẽ mang em trở về ngay đêm nay

I'd make you look, I'd make you lie

Anh sẽ khiến em nhận ra, khiến em phải dối mình

I'd take the coldness from your eyes

Anh sẽ xóa đi sự lạnh giá trong đôi mắt em

But you told me, if you love me

Nhưng em lại nói với anh rằng, nếu em yêu anh

Let it die

Thì thôi hãy để tình yêu đó chết đi

Your eyes stare right through me

Đôi mắt em nhìn thấu tim anh

Ignoring my failed attempts to

Lơ đi những cố gắng thất bại của anh

Breathe back life into your veins

Chỉ để mang lại hơi sống cho em

But I can't start your cold heart beating

Nhưng anh lại không thể cứu được nhịp tim lạnh lẽo trong em

You're so far gone, but I'm not leaving

Em đã đi xa mất rồi, nhưng anh sẽ không rời đi

When all I know is you

Khi mà tất cả những gì anh biết đều là em

I've been looking for a way

Anh tìm kiếm cách

To bring you back to life

Để mang em lại với cuộc sống

And if I could find a way,

Và nếu anh có thể tìm ra cách

Then I would bring you back tonight

Thì anh sẽ mang em trở về ngay đêm nay

I'd make you look, I'd make you lie

Anh sẽ khiến em nhận ra, khiến em phải dối mình

I'd take the coldness from your eyes

Anh sẽ xóa đi sự lạnh giá trong đôi mắt em

But you told me, if you love me

Nhưng em lại nói với anh rằng, nếu em yêu anh

Let it die

Thì thôi hãy để tình yêu đó chết đi

And you left me more dead

Em khiến anh như chết đi

Than you'll ever know

Một nỗi đau em chưa từng biết đến

When you left me alone

Khi mà em bỏ anh lại một mình

I've been looking for a way

Anh tìm kiếm cách

To bring you back to life

Để mang em lại với cuộc sống

And if I could find a way,

Và nếu anh có thể tìm ra cách

Then I would bring you back tonight

Thì anh sẽ mang em trở về ngay đêm nay

I'd make you look, I'd make you lie

Anh sẽ khiến em nhận ra, khiến em phải dối mình

I'd take the coldness from your eyes

Anh sẽ xóa đi sự lạnh giá trong đôi mắt em

But you told me, if you love me

Nhưng em lại nói với anh rằng, nếu em yêu anh

Let it die

Thì thôi hãy để tình yêu đó chết đi

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp