• /ˈstɔː.ri/
  chuyện, câu chuyện
  danh từ
 • /bɪˈɡɪn/
  bắt đầu, mở đầu, khởi đầu
  (bất qui tắc) động t
 • /faɪn/
  tốt, nguyên chất (vàng, bạc...)
  tính từ
 • /lɑːdʒ/
  rộng, lớn, to
  tính từ
 • /laɪf/
  sự sống
  danh từ, số nhiều l
 • /həʊp/
  hy vọng
  danh từ
 • /flaɪ/
  bay
  nội động từ flew, f
 • /skaɪ/
  trời, bầu trời
  danh từ
 • /braɪt/
  sáng, sáng chói
  tính từ
 • /ˈrɪð.əm/
  nhịp điệu (trong thơ nhạc)
  danh từ
 • /pleɪ/
  sự vui chơi, sự nô đùa, sự đùa giỡn; trò chơi, trò đùa
  danh từ
 • /riːtʃ/
  với tay, với lấy
  ngoại động từ
 • /mɑ:z/
  (thiên văn học) sao Hoả
  danh từ

Larger Than Life

Here's your story, let's begin

Sau đây là câu chuyện của bạn, bắt đầu nào

The water's fine, come on dive in

Dòng nước ổn mà, đến và lặn xuống thôi

The future's here, it's right before your eyes

Tương lai ở đây, ngay trước mắt bạn

Step by step you're on your way

Bước từng bước trên con đường của riêng mình

Welcome to a brighter day

Chào mừng đến với một ngày rực sáng hơn

Don't you know, it feels good to be alive

Bạn không biết sao, cảm giác sống sót thật là tốt

You could be larger than life

Bạn có thể mạnh mẽ hơn trong cuộc đời bạn

Bigger than the world

To lớn hơn cả thế giới này

Living out the hopes and dreams

Hãy thực hiện hi vọng và ước mơ

Of every boy and every girl

của mọi chàng trai và cô gái

You could fly higher than the sky

Bạn có thể bay cao hơn cả bầu trời

Shine brighter than the stars

Tỏa sáng hơn cả những vì sao

You could have all you ever wanted

Bạn có thể có mọi thứ bạn muốn

Shoot the moon and reach for Mars

Xuyên qua mặt trăng và chạm đến sao Hỏa

You know you could

Bạn biết là bạn có thể mà

Time's are changing everywhere

Thời gian đang thay đổi ở khắp mọi nơi

Do we dream, and do we dare

Hãy thực hiện giấc mơ và và làm những gì thách thức chúng ta

It's up to you, the door is open wide

Điều đó tùy bạn thôi, cánh cửa thì vẫn luôn rộng mở

Feel the rhythm of today

Hãy cảm nhận giai điệu hôm nay

Learn the part and join the play

Học hỏi và hòa mình vào cuộc chơi

The world is here, let's take it for a ride

Thế giới ở ngay đây, hãy khám phá nó đi

You could be larger than life

Bạn có thể trở nên to lớn hơn cả cuộc sống vốn có

Bigger than the world

Rộng lớn hơn cả thế giới này

Living out the hopes and dreams

Hãy thực hiện hi vọng và ước mơ

Of every boy and every girl

của mọi chàng trai và cô gái

You could fly higher than the sky

Bạn có thể bay cao hơn cả bầu trời

Shine brighter than the stars

Tỏa sáng hơn cả những vì sao

You could have all you ever wanted

Bạn có thể có mọi thứ bạn muốn

Shoot the moon and reach for Mars

Xuyên qua mặt trăng và chạm đến sao Hỏa

You know you could

Bạn biết là bạn có thể mà

Larger, larger than

Ngày càng to lớn hơn

Bigger, bigger than

Rộng lớn hơn

Living, hopes and dreams

Hãy thực hiện hi vọng và ước mơ

Every boy and girl

của mọi chàng trai và cô gái

Higher, higher than

Bay cao hơn

Brighter, brighter than

Tỏa sáng hơn

All you wanted and

Tất cả mọi thứ bạn muốn

You know

Bạn biết rằng

You could be larger than life

Bạn có thể trở nên to lớn hơn cả cuộc sống vốn có

Bigger than the world

Rộng lớn hơn cả thế giới này

Living out the hopes and dreams

Hãy thực hiện hi vọng và ước mơ

Of every boy and every girl

của mọi chàng trai và cô gái

You could fly higher than the sky

Bạn có thể bay cao hơn cả bầu trời

Shine brighter than the stars

Tỏa sáng hơn cả những vì sao

You could have all you ever wanted

Bạn có thể có mọi thứ bạn muốn

Shoot the moon and reach for Mars

Xuyên qua mặt trăng và chạm đến sao Hỏa

You know you could

Bạn biết là bạn có thể mà

Feel the rhythm of today

Hãy cảm nhận giai điệu hôm nay

Learn the part and join the play

Học hỏi và hòa mình vào cuộc chơi

The world is here, let's take it for a ride

Thế giới ở ngay đây, hãy khám phá nó đi

You could be larger than life

Bạn có thể trở nên to lớn hơn cả cuộc sống vốn có

Bigger than the world

Rộng lớn hơn cả thế giới này

Living out the hopes and dreams

Hãy thực hiện hi vọng và ước mơ

Of every boy and every girl

của mọi chàng trai và cô gái

You could fly higher than the sky

Bạn có thể bay cao hơn cả bầu trời

Shine brighter than the stars

Tỏa sáng hơn cả những vì sao

You could have all you ever wanted

Bạn có thể có mọi thứ bạn muốn

yeaaaah!

yeaaaah!

(Larger, larger than)

Ngày càng to lớn hơn

(Bigger, bigger than)

Rộng lớn hơn

(Living, hopes and dreams)

Hãy thực hiện hi vọng và ước mơ

(Every boy and girl)

của mọi chàng trai và cô gái

You could fly higher than the sky

Bạn có thể bay cao hơn cả bầu trời

Shine brighter than the stars

Tỏa sáng hơn cả những vì sao

You could have all you ever wanted

Bạn có thể có mọi thứ bạn muốn

(You know)

Bạn biết rằng

You know you could

Bạn có thể mà

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp