• /haɪd/
  trốn, ẩn nấp, náu
  nội động từ hidden,
 • /həʊld/
  giữ, ở (trong một tư thế nào đó)
  ngoại động từ
 • /'hæpən/
  xảy đến, xảy ra; ngẫu nhiên xảy ra, tình cờ xảy ra
  nội động từ
 • /dri:m/
  giấc mơ, giấc mộng
  danh từ

Keep On Loving You

I've been waiting for the time

Em đã chờ đợi đến giây phút ấy

Waiting for you to say you're mine

Chờ anh nói anh là của riêng em

Can't hide these feelings inside

Không thể che giấu những cảm xúc trong lòng

Let me hold you tonight

Hãy để em ôm anh trong đêm nay

I really want you to know

Em thất sự muốn anh biết

All these feelings I have to show

Tất cả những xúc cảm em phải thể hiện

How much I've been loving you

Em đã yêu anh biết nhường nào

Tell me you'll be mine

Hãy nói với em rằng anh sẽ thuộc về em đi!

Gonna love you

Sẽ yêu anh,

Keep on loving you dear

sẽ mãi yêu anh thôi

I will love you

Em sẽ yêu anh

'till the end of time

đến khi giây phút cuối cùng

I'll be with you no matter what happens.

Em sẽ bên anh dù cho có điều gì xảy ra

I'll be there by your side.

Em sẽ hiện diện bên cạnh anh

I will hold you

Em sẽ ôm anh,

Hold you here in my arms

ôm anh trong vòng tay

I will promise I won't let you go

Em hứa sẽ không bao giờ buông lơi

Stay with me, make all our dreams come true

Hãy ở với em, biến tất cả những giấc mơ của chúng ta thành sự thật

I will give you all I have

Em sẽ trao anh tất cả những gì em có

'Cuz you mean the whole world to me

Vì anh là cả thế giới đối với em

I will love you with my heart

Em sẽ yêu anh bằng trọn con tim

and we'll never apart..

Và chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa

I've been waiting for the time

Em đã chờ đợi đến giây phút ấy

Waiting for you to say you're mine

Chờ anh nói anh là của riêng em

Can't hide these feelings inside

Không thể che giấu những cảm xúc trong lòng

Let me hold you tonight

Hãy để em ôm anh trong đêm nay

I really want you to know

Em thất sự muốn anh biết

All these feelings I have to show

Tất cả những xúc cảm em phải thể hiện

How much I've been loving you

Em đã yêu anh biết nhường nào

Tell me you'll be mine

Hãy nói với em rằng anh sẽ thuộc về em đi!

Gonna love you

Sẽ yêu anh,

Keep on loving you dear

sẽ mãi yêu anh thôi

I will love you

Em sẽ yêu anh

'till the end of time

đến khi giây phút cuối cùng

I'll be with you no matter what happens.

Em sẽ bên anh dù cho có điều gì xảy ra

I'll be there by your side.

Em sẽ hiện diện bên cạnh anh

I will hold you

Em sẽ ôm anh,

Hold you here in my arms

ôm anh trong vòng tay

I will promise I won't let you go

Em hứa sẽ không bao giờ buông lơi

Stay with me, make all our dreams come true

Hãy ở với em, biến tất cả những giấc mơ của chúng ta thành sự thật

I will give you all I have

Em sẽ trao anh tất cả những gì em có

'Cuz you mean the whole world to me

Vì anh là cả thế giới đối với em

I will love you with my heart

Em sẽ yêu anh bằng trọn con tim

and we'll never apart..

Và chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa

Gonna love you

Sẽ yêu anh,

Keep on loving you dear

sẽ mãi yêu anh thôi

I will love you

Em sẽ yêu anh

'till the end of time

đến khi giây phút cuối cùng

I'll be with you no matter what happens.

Em sẽ bên anh dù cho có điều gì xảy ra

I'll be there by your side.

Em sẽ hiện diện bên cạnh anh

I will hold you

Em sẽ ôm anh,

Hold you here in my arms

ôm anh trong vòng tay

I will promise I won't let you go

Em hứa sẽ không bao giờ buông lơi

Stay with me, make all our dreams come true

Hãy ở với em, biến tất cả những giấc mơ của chúng ta thành sự thật

I will give you all I have

Em sẽ trao anh tất cả những gì em có

'Cuz you mean the whole world to me

Vì anh là cả thế giới đối với em

I will love you with my heart

Em sẽ yêu anh bằng trọn con tim

and we'll never apart..

Và chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp