• /niːt/
  sạch gọn, ngăn nắp
  tính từ
 • /'pəʊlərɔid/
  kính râm
 • /aɪ/
  mắt, con mắt
  danh từ
 • /həʊm/
  nhà, gia đình, tổ ấm
  danh từ
 • /drʌŋk/
  say rượu
  tính từ

It Ain't Me

I had a dream

Em có một giấc mơ

We were sipping whiskey neat

Về lúc hai ta cùng nhau nhấp từng ngụm whiskey

Highest floor, The Bowery

Ở tầng cao nhất của khách sạn The Bowery

Nowhere's high enough

Giờ chẳng nơi nào đủ cao như nơi đó

Somewhere along the lines

Ở nơi nào đó trên con đường

We stopped seeing eye to eye

Chúng ta chẳng còn nhìn vào mắt nhau

You were staying out all night

Đêm nào anh cũng ở ngoài

And I had enough

Và đối với em như thế là đủ rồi

No, I don't wanna know

Không, em chẳng hề muốn biết

Where you been or where you're goin'

Rằng anh đang ở đâu và đi đâu

But I know I won't be home

Nhưng em biết rằng em sẽ chẳng về nhà

And you'll be on your own

Và anh cũng sẽ ở nơi của riêng anh

Who's gonna walk you

Ai sẽ đi cùng anh...

Through the dark side of the morning?

Trải qua những mảng u tối của buổi sáng bình minh?

Who's gonna rock you

Ai sẽ thức cùng anh

When the sun won't let you sleep?

Khi mà mặt trời chẳng hề để anh ngủ yên?

Who's waking up to drive you home

Rồi ai sẽ đánh thức anh dậy để chở anh về nhà?

When you're drunk and all alone?

Khi mà anh cứ uống một mình để rồi say mèm

Who's gonna walk you

Ai sẽ đi cùng anh...

Through the dark side of the morning?

Trải qua những mảng u tối của buổi sáng bình minh?

It ain't me

Người đó chẳng phải là em rồi

(Na na na the Bowery, Na na na whiskey neat, grateful, I'm so grateful)

(Na na, The Bowery, rượu whiskey, em cảm thấy thật thoải mái)

It ain't me

Người đó sẽ chẳng phải là em

(Na na na the Bowery, Na na na whiskey neat, grateful, I'm so grateful)

(Na na, The Bowery, rượu whiskey, em cảm thấy thật thoải mái)

It ain't me

Người đó chẳng phải là em đâu

(Na na na the Bowery, Na na na whiskey neat, grateful, I'm so grateful)

(Na na, The Bowery, rượu whiskey, em cảm thấy thật thoải mái)

It ain't me

Người đó chẳng phải là em rồi

(Na na na the Bowery, Na na na whiskey neat, grateful, I'm so grateful)

(Na na, The Bowery, rượu whiskey, em cảm thấy thật thoải mái)

It ain't me

Người đó chẳng phải là em đâu

I had a dream

Em có một giấc mơ

We were back to seventeen

Quay về lúc đôi ta 17 tuổi

Summer nights and The Libertines

Những đêm hè và các ca khúc của The Libertines

Never growing up

Chẳng hề muốn trưởng thành

I'll take with me

Em sẽ mang theo mình

The polaroids and the memories

Những thấu kính kỉ niệm

But you know I'm gonna leave

Nhưng anh biết không, em sẽ phải rời đi

Behind the worst of us

Sau những điều tồi tệ nhất của đôi ta

Who's gonna walk you

Ai sẽ đi cùng anh...

Through the dark side of the morning?

Trải qua những mảng u tối của buổi sáng bình minh?

Who's gonna rock you

Ai sẽ thức cùng anh

When the sun won't let you sleep?

Khi mà mặt trời chẳng hề để anh ngủ yên?

Who's waking up to drive you home

Rồi ai sẽ đánh thức anh dậy để chở anh về nhà?

When you're drunk and all alone?

Khi mà anh cứ uống một mình để rồi say mèm

Who's gonna walk you

Ai sẽ đi cùng anh...

Through the dark side of the morning?

Trải qua những mảng u tối của buổi sáng bình minh?

It ain't me, no... no...

Người đó chẳng phải là em rồi

Who's gonna walk you through the dark side of the morning?

(Na na, The Bowery, rượu whiskey, em cảm thấy thật thoải mái)

It ain't me

Người đó sẽ chẳng phải là em

(Na na na the Bowery, Na na na whiskey neat, grateful, I'm so grateful)

(Na na, The Bowery, rượu whiskey, em cảm thấy thật thoải mái)

It ain't me

Người đó chẳng phải là em đâu

(Na na na the Bowery, Na na na whiskey neat, grateful, I'm so grateful)

(Na na, The Bowery, rượu whiskey, em cảm thấy thật thoải mái)

It ain't me

Người đó chẳng phải là em rồi

(Na na na the Bowery, Na na na whiskey neat, grateful, I'm so grateful)

(Na na, The Bowery, rượu whiskey, em cảm thấy thật thoải mái)

It ain't me

Người đó chẳng phải là em đâu

(Na na na the Bowery, Na na na whiskey neat, grateful, I'm so grateful)

(Na na, The Bowery, rượu whiskey, em cảm thấy thật thoải mái)

It ain't me

Người đó chẳng phải là em rồi

(Na na na the Bowery, Na na na whiskey neat, grateful, I'm so grateful)

(Na na, The Bowery, rượu whiskey, em cảm thấy thật thoải mái)

It ain't me

Người đó chẳng phải là em đâu

(Na na na na Bowery, Na na na na whiskey neat, grateful, I'm so grateful)

(Na na, The Bowery, rượu whiskey, em cảm thấy thật thoải mái)

It ain't me

Người đó sẽ chẳng phải là em

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp