• /ˈɪn.stɪŋkt/
  bản năng
  danh từ
 • /veɪn/
  tĩnh mạch
  danh từ
 • /təˈtuː/
  hình xăm trên da
  danh từ
 • /spɑːk/
  tia lửa, tia sáng; tàn lửa
  danh từ
 • /fleɪm/
  ngọn lửa
  danh từ
 • /stænd/
  bắt đứng; đặt, để, dựng
  ngoại động từ
 • /blʌd/
  máu, huyết
  danh từ

Ignite

Artist : Zedd

Title : Ignite (2016 League of Legends World Championship)

There's a fire that burns inside

Như một ngọn lửa rực cháy bên trong

It's an instinct that never lies

Như bản năng chưa hề biết dối trá

The target's tattooed between our eyes

Mục tiêu được ghim chặt trong ánh mắt bạn

Stand and fight

đứng lên và chiến đấu

Under the lights on the high stage

Đứng dưới hào quang của vũ đài cao nhất

A part of your life it can take away

Một mảng cuộc sống không ai mang đi được

Just like the blood running through your veins

Như dòng máu chảy trong huyết mạch của bạn vậy

Everyone's watching through your eyes

Mọi người theo dõi ánh mắt của bạn

There's only two options win or die

Chỉ có hai lựa chọn

Win or die

Chiến thắng hoặc gục ngã

, die, die, die, die

thắng hoặc chết....

It went from a spark to an open flame

Ngọn lửa cuối cùng lóe lên tia sáng

Now destiny's calling out your name

Giờ đây định mệnh cất tiếng gọi bạn

So reply

Hãy đáp trả

And ignite

Và bùng cháy

Ignite

Bùng cháy

There's a power that's underneath

Như nguồn sức mạnh bị ẩn náu bên trong

And you can't see it 'til you believe

Vô hình cho đến khi bạn tin trưởng

On the edge of infinity

Trên làn ranh giới hạn

Feel the rush

Cảm xúc ùa về

Under the lights on the high stage

Đứng dưới hào quang của vũ đài cao nhất

A part of your life it can take away

Một mảng cuộc sống không ai mang đi được

Just like the blood running through your veins

Như dòng máu chảy trong huyết mạch của bạn vậy

Everyone's watching through your eyes

Mọi người theo dõi ánh mắt của bạn

There's only two options

Chỉ có hai lựa chọn

Win or die, die die die..

Chiến thắng hoặc gục ngã

It went from a spark to an open flame

Ngọn lửa cuối cùng lóe lên tia sáng

Now destiny's calling out your name

Giờ đây định mệnh cất tiếng gọi bạn

So reply

Hãy đáp trả

And ignite

Và bùng cháy

Ignite

Bùng cháy

It went from a spark to an open flame

Ngọn lửa cuối cùng lóe lên tia sáng

Now destiny's calling out your name

Giờ đây định mệnh cất tiếng gọi bạn

So ignite

Hãy bùng cháy !!

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp