• /'rekɔ:d/
  thu, ghi (vào đĩa hát, máy ghi âm)
  ngoại động từ
 • /'leibl/
  nhãn, nhãn hiệu
  danh từ
 • /pri'zju:m/
  cho là, đoán chừng
  ngoại động từ
 • /'preznt/
  giới thiệu (ai với ai)
  ngoại động từ
 • /'pæ∫n/
  sự say mê
  danh từ
 • /i'mædʒin/
  tưởng tượng, hình dung
  động từ

"I Have Nothing" covered by Johnny Manuel - America's Got Talent 2017

I have nothing - Subtitles by BIBO English

phụ đề - BIBO English

Hello, what's your name?

Xin chào, cậu tên gì?

My name is Johnny Manuel

Tên cháu là Johnny Manuel

Tell me a bit about you, Johnny.

Giới thiệu một chút về mình đi Johnny.

Well, I'm from Flint, Michigan. And I've been singing most of my life.

À, cháu đến từ Flint, Michigan. Và cháu đã ca hát phần lớn cuộc đời mình.

Where have you been singing for most of your life?

Từ khi nào?

Hm, I got signed when I was around 14 years old to record label.

Hm, năm 14 tuổi, cháu được kí hợp đồng với một hãng thu âm.

OK, I presume it didn't work out.

Ồ, ta đoán là không được suôn sẻ.

It did not work out. I mean as a kid, I thought that. You know, I was going to take off and see the stars and obviously it didn't happen that way.

Đúng như vậy. Ý cháu là khi cháu còn là một cậu bé, cháu nghĩ như vậy. Chú biết đấy, cháu bắt đầu công việc và nhìn thấy những ngôi sao, và rõ ràng là cháu không được như họ.

You still got the dream. What do you hope could happen off the back of this?

Cháu vẫn giữ ước mơ của mình. Cháu hi vọng điều gì có thể xảy ra sau chuyện đó?

Oh my god. I hope what can happen is that I'm finally able to be who I am and present myself in my music to the world.

Ôi trời. Cháu hi vọng rằng cuối cùng cháu đã có thể là chính mình và thể hiện mình trong âm nhạc, đem điều đó đến với thế giới.

Well, listen Johnny. I really hope this works out for you.

Nghe này, Johnny. Ta mong rằng đêm nay cháu sẽ tỏa sáng.

Thank you. I do too.

Cảm ơn chú. Cháu cũng mong như vậy.

Good luck! - Thanks!

Chúc may mắn! - Cảm ơn chú!

subtitles by BIBO English

phụ đề - BIBO English

Share my life. Take me for what I am.

Hãy chia sẻ cuộc đời cùng anh. Và yêu anh với những gì anh có.

Cause I'll never change all my colours for you

Vì anh sẽ chẳng bao giờ thay đổi bản chất vì em đâu

I don't really need to look very much further

Anh không cần nhìn về nơi xa nữa

I don't wanna have to go where you won't follow

Anh cũng chẳng muốn đi đến nơi không có em

I won't hold it back again this passion inside

Anh sẽ không kìm nén những khao khát trong mình

I can't run from myself. There's nowhere to hide.

Anh không thể chạy trốn bản thân. Không có nơi nào để che giấu cả.

your love I remember, forever

Anh nhớ tình yêu của em, mãi mãi

Don't make me close one more door.

Đừng khiến anh phải đóng sập cánh cửa nào nữa.

I don't wanna hurt anymore.

Anh không muốn bị tổn thương nữa đâu

Stay in my arms if you dare

Ở trong vòng tay anh, nếu em dám

Or must I imagine you there

Hoặc là anh sẽ phải tưởng tượng ra em đang ở đây

Don't walk away from me

Đừng rời xa anh

I have nothing, nothing

Anh chẳng có gì cả

Don't make me close one more door

Đừng khiến anh phải đóng sập cánh cửa nào nữa

I don't wanna hurt anymore

Anh không muốn bị tổn thương nữa đâu

Stay in my arms if you dare

Ở trong vòng tay anh, nếu em dám

Or must I imagine you there

Hoặc anh sẽ phải tưởng tượng rằng em đang ở đây

Don't walk away from me

Đừng rời xa anh.

Don't walk away from me. Don't you dare walk away from me.

Đừng rời xa anh mà. Em sẽ không như vậy đâu, không rời xa anh đâu.

I have nothing, nothing, nothing, if I don't have you. If I don't have you....

Anh sẽ chẳng có gì, nếu anh không có em

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp