• /kəmˈpliːt.li/
  hoàn toàn, đầy đủ, trọn vẹn
  phó từ
 • /ruːl/
  quy tắc, luật lệ
  danh từ
 • /ˈəʊ.ʃən/
  đại dương, biển
  danh từ
 • /əˈlɒŋ/
  theo chiều dài, suốt theo
  phó từ
 • /weɪ/
  đường, đường đi, lối đi
  danh từ

I don't know my name

I don't know my name

Tôi không biết mình là ai nữa

I don't play by the rules of the game

Tôi không hề theo quy luật trò chơi nào cả

So you said I'm just trying

Vậy nên bạn nói rằng tôi chỉ đang cố gắng

Just trying

Chỉ là cố gắng (thay đổi mình)

So I heard you are my sister's friend

Tôi nghe nói chị là bạn của chị tôi phải không

You get along quite nicely

Người mà chị tôi cũng khá thân thiết mà

You ask me why I cut my hair

Chị hỏi tôi sao tôi lại cắt tóc

And change myself completely

Và hoàn toàn thay đổi bản thân mình như thế

I am lost

Vì tôi bị lãng quên

Trying to get found in an ocean of people

Chỉ luôn cố gắng được nhận thấy giữa biển người

Please don't ask me any questions

Làm ơn đừng hỏi tôi câu nào nữa

I don't know my name

Tôi không biết mình là ai nữa

I don't play by the rules of game

Tôi không hề theo quy luật trò chơi nào cả

So you say I'm just trying

Vậy nên bạn nói rằng tôi chỉ đang cố gắng

Just trying

Chỉ là cố gắng (thay đổi mình)

I now know my name

Giờ thì tôi biết mình là ai rồi

I don't play by the rules of the game

Tôi không hề theo quy luật trò chơi nào cả

So you say, I'm not trying

Vậy nên bạn nói tôi không hề cố gắng

But I'm trying

Nhưng tôi đang cố gắng đó thôi

To find my way

Cố tìm ra con đường của riêng mình

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp