• /ˈpɑː.ti/
  tiệc, buổi liên hoan
  danh từ
 • /flaɪ/
  bay
  nội động từ flew, f
 • /bɜːd/
  con chim
  danh từ
 • /ˈɒk.sɪ.dʒən/
  (hoá học) Oxy
  danh từ
 • /stɑːt/
  bắt đầu
  nội động từ
 • /ˈbɒd.i/
  thân thể, thể xác
  danh từ
 • /ʃaʊt/
  la hét, hò hét, reo hò
  động từ
 • /dɑːns/
  nhảy múa, khiêu vũ
  nội động từ

Hot wings (I wanna party)

Party in Impanima Baby

Một bữa tiệc ở Impanima cưng à

I Wanna Party

Tôi muốn tiệc tùng

I Wanna Samba

Tôi muốn nhảy điệu Samba

I Wanna Party

Tôi muốn tiệc tùng

I Wanna Samba

Tôi muốn nhảy điệu Samba

I Wanna Party

Tôi muốn tiệc tùng

and live my Life

và sống đúng chính mình

I Wanna Party (Party)

Tôi muốn tiệc tùng

and Fly

và bay cao

(Hey) Imma fly, fly just like the bird

Tôi bay cao, bay như một chú chim

(But you are a bird)

(Uả nhưng anh là chim mà)

Oh yeah that's right so let me fly

Ừa đúng rồi, vậy để yên cho tôi bay

just like a Rocket then

bay như một tên lửa

(Ok) Fly so high were I need to

Bay cao đến nỗi tôi cần phải

come down for oxygen

hạ chút xuống để hít khí oxy

Cause once we start it baby

Vì một khi mà ta bắt đầu, cưng à

ain't no ain't no stopping then

Thì không có chuyện dừng lại đâu

Cause I just wanna live my life and Party

Vì tôi muốn là chính mình, và tôi muốn tiệc tùng

All I want to do is to be Free

Mọi thứ tôi muốn làm là được tự do

And Rock my Body

Và quẩy nhiệt tình

And around the World

Trên khắp thế gian này

And I wanna live my life

Tôi muốn là chính mình

in RIO

ở RIO

Cause of RIO

Chỉ vì Rio

RIO Lajula

RIO Lajula

I Wanna Party (Party)

Tôi muốn tiệc tùng

I Wanna Samba (Party)

Tôi muốn nhảy điệu Samba

I Wanna Party (Party)

Tôi muốn tiệc tùng

And Fly

và bay cao

I'm that Samba

Tôi chính là một vũ công Samba đây

Master

Nhảy chuyên nghiệp luôn

Who shouts out? Imma get your blaster, blaster,

Ai la lên vậy hả? Tôi nguyền rủa anh đó

Blaster

Nguyền rủa mi

You dance fast but I Dance faster

Anh nhảy nhanh đó, nhưng tôi còn nhanh hơn

You're too slow you need to catch up

Anh còn quá chậm để có thể bắt kịp tôi

You can Dance and Dance

Anh cứ nhảy tiếp đi

I Wanna Party (Party)

Tôi muốn tiệc tùng

I Wanna Samba (Party)

Tôi muốn nhảy điệu Samba

I Wanna Party (Party)

Tôi muốn tiệc tùng

I Wanna Samba (Party)

Tôi muốn nhảy điệu Samba

I Wanna Party (Party)

Tôi muốn tiệc tùng

And live my Life (my Life)

Tôi muốn là chính mình

I Wanna Party (Party)

Tôi muốn tiệc tùng

And Fly

và bay cao

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp