• /nek/
  cổ
  danh từ
 • /dɑːns/
  nhảy múa, khiêu vũ
  nội động từ
 • /ʃeəd/
  chia, chia sẻ
  động từ
 • /ɪŋk/
  mực (để viết, in)
  danh từ
 • /ˈtʃeɪ.sər/
  người đuổi theo, người đánh đuổi
  danh từ
 • /dɑ:t/
  mũi tên phóng, phi tiêu; cái lao, ngọn mác
  danh từ
 • /puːl/
  trò đánh cá góp tiền; tiền góp đánh cá
  danh từ
 • /stuːl/
  ghế đẩu
  danh từ
 • /vɔɪs/
  tiếng, tiếng nói, giọng nói ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  danh từ
 • /waɪn/
  rượu vang; rượu
  danh từ
 • /tuː/
  đến, tới, về
  giới từ, (từ cổ,ngh
 • /sweər/
  lời thề
  danh từ

Galway Girl

She played the fiddle in an Irish band

Cô ấy chơi trong một ban nhạc Ai-len

But she fell in love with an English man

Nhưng cô ấy lại yêu một anh chàng người Anh

Kissed her on the neck and then I took her by the hand

Tôi đã từng hôn lên cổ cô và nắm lấy tay cô ấy

Said, "Baby, I just want to dance"

Và nói rằng "Hi em, nhảy với anh một điệu nhé"

I met her on Grafton street right outside of the bar

Tôi gặp em trên đường Grafton ngay bên ngoài quán bar

She shared a cigarette with me while her brother played the guitar

Em chia cho tôi điếu thuốc trong khi anh của em đang chơi ghi-ta

She asked me what does it mean, the Gaelic ink on your arm?

Em hỏi tôi dòng chữ Xen-tơ xăm trên tay tôi có ý nghĩa gì

Said it was one of my friend's songs, do you want to drink on?

Tôi nói rằng đó là một trong những bài hát của người bạn, em có muốn làm một vài ly không?

She took Jamie as a chaser, Jack for the fun

Em dùng một chai Jamie để uống, và dùng Jack cho vui

She got Arthur on the table with Johnny riding as a shotgun

Rồi đặt chai Arthur trên bàn với chai Johnny như tay súng săn

Chatted some more, one more drink at the bar

Em tán gẫu với tôi nhiều hơn, rồi uống thêm ở quầy bar

Then put Van on the jukebox, got up to dance

Sau đó cho đĩa của Van(Van Morrison) vào máy hát rồi đứng dậy nhảy

You know, she played the fiddle in an Irish band

Mấy người biết không, cô ấy chơi trong một ban nhạc Ai-len

But she fell in love with an English man

Nhưng cô ấy lại yêu một anh chàng người Anh

Kissed her on the neck and then I took her by the hand

Tôi đã từng hôn lên cổ cô và nắm lấy tay cô ấy

Said, "Baby, I just want to dance"

Và nói rằng "Hi em, nhảy với anh một điệu nhé"

With my pretty little Galway Girl

Với một cô gái Galway xinh đẹp

You're my pretty little Galway Girl

Em là cô gái Galway nhỏ bé của tôi

You know she beat me at darts and then she beat me at pool

Em đánh bại tôi từ trò phi tiêu rồi bơi hồ

And then she kissed me like there was nobody else in the room

Và sau đó em hôn tôi như thể không có ai ở trong phòng hết

As last orders were called was when she stood on the stool

Order (*) cuối được đưa ra khi cô ấy đang đứng trên chiếc ghế

After dancing to Cèilidh singing to trad tunes

Sau khi nhảy múa và hát trong giai điệu Cèilidh truyền thống

I never heard Carrickfergus ever sang so sweet

Tôi chưa từng nghe Carrickfergus được hát ngọt ngào đến thế

Acapella in the bar using her feet for a beat

Tiếng nhạc Acapella trong quán bar hòa trong nhịp điệu bước chân của em

Oh, I could have that voice playing on repeat for a week

Ôi, tôi có thể được nghe giọng hát ấy vang mãi cả tuần lễ

And in this packed out room swear she was singing to me

Và trong căn phòng này, tôi thề rằng em hát là để cho tôi nghe

You know, she played the fiddle in an Irish band

Mấy người biết không, cô ấy chơi trong một ban nhạc Ai-len

But she fell in love with an English man

Nhưng cô ấy lại yêu một anh chàng người Anh

Kissed her on the neck and then I took her by the hand

Tôi đã từng hôn lên cổ cô và nắm lấy tay cô ấy

Said, "Baby, I just want to dance"

Và nói rằng "Hi em, nhảy với anh một điệu nhé"

My pretty little Galway Girl

Với một cô gái Galway xinh đẹp

My, my, my, my, my, my, my Galway Girl

Em là cô gái Galway nhỏ bé của tôi

And now we've outstayed our welcome and it's closing time

Và chúng ta ở lại quá lâu trong niềm vui thích của cả hai, nhưng cũng đã đến giờ đóng cửa rồi

I was holding her hand, her hand was holding mine

Tôi nắm lấy tay em, và em nắm lấy tay tôi

Our coats both smell of smoke, whisky and wine

Áo khoác của ta nồng nặc mùi khói thuốc, rượu whisky và rượu vang

As we fill up our lungs with the cold air of the night

Cùng với việc ta lấp đầy phổi với không khí lạnh đêm tôi

I walked her home then she took me inside

Tôi cùng em đi về nhà, em đưa tôi vào trong nhà em

To finish some Doritos and another bottle of wine

Để làm nối vài chai Doritos và nhiều loại khác nữa

I swear I'm gonna put you in a song that I write

Tôi thề rằng tôi sẽ đưa em vào một bài hát do chính tôi sáng tác

About a Galway Girl and a perfect night

Về một cô gái Galway và một đêm hoàn hảo

She played the fiddle in an Irish band

Cô ấy chơi trong một ban nhạc Ai-len

But she fell in love with an English man

Nhưng cô ấy lại yêu một anh chàng người Anh

Kissed her on the neck and then I took her by the hand

Tôi đã từng hôn lên cổ cô và nắm lấy tay cô ấy

Said, "Baby, I just want to dance"

Và nói rằng "Hi em, nhảy với anh một điệu nhé"

My pretty little Galway Girl

Với một cô gái Galway xinh đẹp

My, my, my, my, my, my, my Galway Girl

Em là cô gái Galway nhỏ bé của tôi

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp