• /dʒəʊb/
  việc, việc làm, công việc; việc làm thuê, việc làm khoán
  danh từ
 • /'kjʊəriəs/
  tò mò, hiếu kỳ, thọc mạch
  tính từ
 • /ʌl'tiəriə[r]/
  kín đáo, không nói ra
  tính từ
 • /'məʊtiv/
  cớ, lý do, động cơ (của một hành động)
  danh từ
 • /'wʌndə[r]/
  muốn biết, tự hỏi
  động từ
 • /tait/
  chặt, khít
  tính từ
 • /end/
  kết thúc, chấm dứt
  ngoại động từ

Friends

I was wondering bout your mama

Anh cứ mãi băn khoăn về người mẹ của em

Did she get that job she wanted

Bà ấy có được công việc bà hằng mong không?

Sell that car that gave her problems

Bán chiếc xe khiến bà ấy gặp nhiều phiền toái

I'm just curious about her honest

Thật sự thì anh chỉ tò mò chút thôi

Girl, you're wondering why I been calling

Em thắc mắc vì sao anh vẫn cứ mãi làm phiền em?

Like I got ulterior motives

Em nghĩ anh có ẩn ý gì sao?

No, we didn't end this so good

Không, anh biết đôi ta chẳng có kết thúc tốt đẹp gì

But you know we had something so good

Nhưng rồi chúng ta vẫn từng có những kỉ niệm đẹp bên nhau

So I'm wondering

Vậy nên anh có chút băn khoăn,

Can we still be friends

Liệu ta vẫn có thể làm bạn chứ?

Can we still be friends

Đôi mình vẫn làm bạn được không em?

Doesn't have to end

Dù chuyện đôi mình đâu cần phải chấm hết

And If it ends Can we be friends

Nhưng nếu phải buông tay, chúng ta vẫn sẽ là bạn chứ?

Can we be friends

Liệu ta vẫn có thể làm bạn?

Can we be friends

Làm bạn được không em?

Wondering if you got a body

Chẳng hay em đã có ai

To hold u tighter since I left

Để ôm em thật chặt, thay cho vòng tay anh

Wondering if you think about me

Chẳng biết em có khi nào nghĩ về anh

Actually don't answer that

Thật ra thì, thôi đừng trả lời em ạ

Now you're wondering why I been calling

Em thắc mắc vì sao anh mãi làm phiền em

Like I got ulterior motives

Em nghĩ anh có ẩn ý gì sao?

No, we didn't end this so good

Không, anh biết đôi ta chẳng có kết thúc tốt đẹp gì

But you know we had something so good

Nhưng rồi chúng ta vẫn từng có những kỉ niệm đẹp bên nhau

So I'm wondering

Vậy nên anh có chút băn khoăn,

Can we still be friends

Liệu ta vẫn có thể làm bạn chứ?

Can we still be friends

Đôi mình vẫn làm bạn được không em?

Doesn't have to end

Dù chuyện đôi mình đâu cần phải chấm hết

And If it ends Can we be friends

Nhưng nếu phải buông tay, chúng ta vẫn sẽ là bạn chứ?

Can we be friends

Liệu ta vẫn có thể làm bạn?

And if it ends Can we be friends

Nhưng nếu phải buông tay, chúng ta vẫn sẽ là bạn chứ?

And you're wondering why I been calling

Em thắc mắc vì sao anh vẫn cứ mãi làm phiền em?

Like I got ulterior motives

Em nghĩ anh có ẩn ý gì sao?

No, we didn't end this so good

Không, anh biết đôi ta chẳng có kết thúc tốt đẹp gì

But u know we had something so good

Nhưng rồi chúng ta vẫn từng có những kỉ niệm đẹp bên nhau

So I'm wondering

Vậy nên anh có chút băn khoăn,

Can we still be friends

Liệu ta vẫn có thể làm bạn chứ?

Doesn't have to end

Dù chuyện đôi mình đâu cần phải chấm hết

And If it ends Can we be friends

Nhưng nếu phải buông tay, chúng ta vẫn sẽ là bạn chứ?

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp