• /ˈbriː.ðɪŋ/
  sự thở, sự hô hấp
  danh từ
 • /best/
  tốt nhất, hay nhất, đẹp nhất, giỏi nhất
  (bất qui tắc) tính t
 • /prəˈtekt/
  bảo vệ, bảo hộ, che chở
  ngoại động từ
 • /ˈʃæt.ər/
  làm vỡ, làm gãy
  ngoại động từ
 • /pi:s/
  mảnh, mẩu, miếng, viên, cục, khúc...
  danh từ
 • /kəˈlaɪd/
  va nhau, đụng nhau
  nội động từ
 • /əˈbʌn.dənt/
  phong phú, nhiều, chan chứa; thừa thãi, dư dật
  tính từ
 • /ˈdæm.ɪdʒ/
  sự thiệt hại
  danh từ
 • /səˈpɔːt/
  sự ủng hộ
  danh từ
 • /ˈbeə.li/
  rỗng không, trơ trụi; nghèo nàn
  phó từ
 • /ˈbiː.tɪŋ/
  đập
  danh từ
 • /laɪf/
  sự sống
  danh từ, số nhiều l

Bring Me Back To Life

I'm breathing in

Nín thở

And breaking down

Và rồi suy sụp

I feel my time is running out.

Cảm thấy được thời gian của ta đang dần hết

The fire in my heart will burn me to the ground.

Ngọn lửa trong tim ta sẽ thiêu rụi chính ta

I did my part, I tried my best,

Ta đã làm đúng bổn phận, đã cố gắng hết sức

The things I'm fighting to protect

Những thứ mà ta đấu tranh để bảo vệ

Always shatter into pieces in the end.

Luôn tan vỡ thành từng mảnh vào phút cuối

I'm broken and I'm barely breathing.

Ta suy sụp và ngạt thở

I'm falling cuz my heart stopped beating.

Ta đang ngã xuống, vì con tim ta đã ngừng đập

If this is how it all goes down tonight

Nếu đây là cách mà mọi chuyện kết thúc trong đêm nay

If this is how you bring me back to life...

Nếu đây là cách ngươi mang ta trở lại cuộc sống

This is what it's like when we collide

Và đây là những gì sẽ xảy ra khi chúng ta xung đột

If this is how you bring me back to life...

Nếu đây là cách ngươi mang ta trở lại cuộc sống

I'm up in blood abundant dry

Máu trong ta đang dần cạn kiệt

My heart's been beating all the time

Con tim ta cứ đập liên hồi

To help this broken body live another night.

Để có thể cứu vớt thân thể không còn nguyên vẹn này sống sót qua đêm

Battlecraft it's damage done.

Cuộc chiến đấu đã đi đến hồi kết

Who has lost and who has won?

Ai là kẻ thua cuộc và ai giành chiến thắng?

Who will be there when my life support is gone?

Ai sẽ ở đó khi nguồn sống của cuộc đời của ta đi mất?

I'm broken and I'm barely breathing.

Ta suy sụp và ngạt thở

I'm falling cuz my heart stopped beating.

Ta đang ngã xuống, vì con tim ta đã ngừng đập

If this is how it all goes down tonight

Nếu đây là cách mà mọi chuyện kết thúc trong đêm nay

This is what it's like when we collide

Và đây là những gì sẽ xảy ra khi chúng ta xung đột

If this is how you bring me back to life...

Nếu đây là cách ngươi mang ta trở lại cuộc sống

I'm breathing

Ta vẫn đang lấy lại hơi thở

We lost all feeling.

Chúng ra đã mất tất cả cảm giác

I'm barely breathing

Ta cảm thấy ngạt thở

Still holding on.

Nhưng vẫn còn trụ được

I'm broken and I'm barely breathing.

Ta suy sụp và ngạt thở

I'm falling cuz my heart stopped beating.

Ta đang ngã xuống, vì con tim ta đã ngừng đập

If this is how it all goes down tonight

Nếu đây là cách mà mọi chuyện kết thúc trong đêm nay

If this is how you bring me back to life...

Nếu đây là cách ngươi mang ta trở lại cuộc sống

I'm broken and I'm barely breathing.

Ta suy sụp và ngạt thở

I'm falling cuz my heart stopped beating.

Ta đang ngã xuống, vì con tim ta đã ngừng đập

If this is how it all goes down tonight

Nếu đây là cách mà mọi chuyện kết thúc trong đêm nay

If this is how you bring me back to life...

Nếu đây là cách ngươi mang ta trở lại cuộc sống

I'm broken and I'm barely breathing.

Ta suy sụp và ngạt thở

I'm falling cuz my heart stopped beating.

Ta đang ngã xuống, vì con tim ta đã ngừng đập

If this is how it all goes down tonight

Nếu đây là cách mà mọi chuyện kết thúc trong đêm nay

If this is how you bring me back to life...

Nếu đây là cách ngươi mang ta trở lại cuộc sống

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp