Danh sách từ vựng của video hiện đang trống...

Hannah Montana - Season 1

This is the life, hold on tight

Cuộc sống là đây, hãy giữ thật chặt

And this is the dream

Và giấc mơ là đây

Fourteen-year-old sensation Hannah Montana continues her smash tour

Hiện tượng 14 tuổi, ngôi sao tuổi teen Hannah Montana với buổi diễn ...

with another sold-out show tomorrow night in Los Angeles.

...vào tối mai ở Los Angeles đã cháy vé.

I'm gonna take my time, yeah

Vào lúc này đây

I'm still getting it right

Tôi tận hưởng khoảnh khắc tươi đẹp này

This is the life

Đó chính là cuộc sống

Did you hear that? Sold out in Los Angeles.

Con nghe thấy gì không? Cháy vé ở Los Angeles.

Needle in finger. Sharp shooting pain.

Đang cầm kim. Đau thấu xương

- I'm sorry, Fermine. - Is okay. I kiss it.

- Xin lỗi, chú Fermine. - Ổn mà. Tôi kiss nó.

All better. All right. Look at you, you look gorgeous.

Tốt hơn rồi. Xem cháu nào. Lộng lẫy quá đi thôi.

You're gonna look beautiful in your finale. Do it with me, come on now.

Sẽ đẹp hơn nữa với màn kết thúc. Tập theo chú nào.

Work it out, work it out and pop it.

Thể hiện, thể hiện và nhảy lên.

Oh!

Oh!

Tushy tear.

Rách quần!

Awkward moment, time to go.

Giây phút khó xử. Đến lúc phải đi thôi.

- Don't look at my booty! - No danger there, partner.

- Đừng có nhìn mông tôi! - Ko có gì đáng xem đâu.

I love you Hannah Montana.

Chú yêu cháu, Hannah Montana.

Do you mind? I'm on the phone here, all right? I've got a life too, you know.

Em làm ơn đi? Anh đang nói chuyện điện thoại? Anh cũng có cuộc sống chứ.

And I would appreciate it if I could have one conversation

Và anh rất trân trọng nếu được nói chuyện mà ko phải nghe...

without hearing the words Hannah Montana.

từ "Hannah Montana" lẫn vào.

Yeah, that's right, girl, I know Hannah Montana.

Đúng vậy, em yêu, Anh quen Hannah Montana.

And I got two incredible tickets for tomorrow night.

Anh có 2 chỗ ngồi tuyệt vời vào tối mai.

Great. See you then.

Tuyệt. Gặp em sau nhé!

I need two incredible seats for tomorrow night.

Anh cần 2 chỗ tuyệt vời cho tối mai.

- Sorry, I'm sold out. - Dad!

- Xin lỗi, cháy vé rồi ạ. - Bố ơi!

Think about it this way, Miley.

Con nghĩ thế này đi, Miley.

He goes out with the girl, they fall in love, they get married, he moves out.

Anh con hẹn hò với bạn gái. Hai người yêu rồi cưới nhau. Cuối cùng, anh con sẽ chuyển đi.

You've got the tickets.

Anh sẽ có vé.

Hello?

Alô?

Hey, it's me, landing in 20 seconds

Hey, tớ đây, hạ cánh trong 20 giây

Great!

Tuyệt!

- Lilly alert in 18 seconds! - She's your best friend, Miley.

- Cảnh báo về Lilly trong 18 giây! - Con bé là bạn thân nhất của em, Miley.

Sooner or later you're gonna have to tell her you're Hannah Montana.

Sớm hay muộn em cũng phải nói cho con bé em là Hannah Montana.

- I pick later! - Nine seconds. Get the juice!

- Để sau đi! - 9 giây. Lấy nước trái cây!

- Got it. - Good.

- Để con. - Tốt.

- Three... - Two...

- 3... - 2...

- One. - Guess who just landed two tickets

- 1. - Đoán xem ai đã có 2 vé

to the hottest concert in town?

tới đêm biểu diễn tuyệt vời ngày mai?

Miley, you and I, I being your best friend,

Miley, cậu và tớ, bạn thân nhất của nhau,

are going to see the one, the only, Hannah Montana!

sẽ đi xem ngôi sao rực rỡ trên bầu trời, duy nhất, Hannah Montana!!!!

You're not screaming. Why aren't you screaming?

Cậu ko hét à. Sao cậu ko hét?

Oh, believe me, she's screaming on the inside.

Oh, tin anh đi, nó đang hét trong lòng đấy.

Come on!

Tới đây nào!

I just don't get it. Why won't you go to the concert with me?

Tớ không hiểu. Sao cậu không đi xem hát với tớ?

It's just that I really want to spend some quality time with my brother.

Thì là...tớ muốn dành chút thời gian đặc biệt bên anh tớ.

Quality time with your brother?

Thời gian đặc biệt bên anh trai?

Okay, if you don't want to tell me, I guess there's nothing I can do,

Được thôi, nếu cậu ko muốn nói thì tớ chẳng thế làm gì...

except go through life wondering what I did to deserve being hurt so badly

...trừ việc sống đến hết đời và tự hỏi mình đã làm gì để phải chịu tổn thương...

- by my best friend. - Oh, stop. I just can't go, okay?

- bởi cô bạn thân nhất. - Tớ ko thể đi được mà.

Okay. That's fine.

Được thôi. Ổn mà.

Hey, Miley. How's it going?

Hey, Miley. Khỏe chứ?

Pretty good. Just getting some ketchup for my veggie burger.

Khá tốt. Em đang lấy sốt cà chua vào bánh.

I see you like mayonnaise.

Anh thích Ma-yo-ne ah?

I've never tried that on a veggie burger and maybe I should but not today,

Em chưa từng thử cái đó. Có lẽ em cũng nên thử...

- because I've already got the ketchup... - Miley. Miley.

- ...nhưng ko phải hôm nay... - Miley! Miley!

You know what a lot of people don't know is,

Nhiều người ko biết rằng,

it's also a wonderful moisturizer. Here.

nước sốt cà chua cũng có thể làm ẩm da.

- Isn't that lovely? - Moisturizer. You're pretty funny.

- Thật hay phải ko? - Kem làm ẩm, em thú vị thật đấy.

My hand does feel softer.

Tay anh mềm hơn thật.

- Wow. - I know. He is so hot. And I am so lame.

- Wow. - Tớ biết. Anh ấy thật hấp dẫn còn tớ thật chán.

Hey! He's the one who believed ketchup was a moisturizer.

Hey! Chính anh ấy tin nước cà chua là kem dưỡng ẩm mà.

Miley, you've been totally crushing on Johnny Collins for months.

Miley, cậu mê tít Johnny Collins hàng tháng rồi.

He thought you were funny.

Anh ấy nghĩ cậu vui tính.

This is your chance. He's sitting right there. Let's move!

Đây là cơ hội của cậu. Anh ấy ngồi ngay kia. Hành động nào!

- I just can't do it. - Yes, you can.

- Tớ ko làm được. - Được chứ.

Miley, you're smart, you're funny, and you're totally cute.

Miley, cậu thông minh, xinh xắn và rất vui tính.

And now you have my lucky bracelet.

Giờ cậu có vòng tay may mắn của tớ.

- Okay. - Wait. Booger check.

- Được rồi. - Khoan! Kiểm tra rỉ mũi.

- You're so gross. - All clear. Good to go.

- Cậu kinh quá. - Sạch tinh. Đi được rồi.

Seriously, dude, it really does soften your skin.

Thật đấy, nó làm mềm da.

Hi, Johnny.

Chào anh, Johnny.

Hey, Amber, Ashley.

Hey, Amber, Ashley.

- We were going to sit there. - Well, isn't that just too bad?

- Chúng tớ đang định ngồi đó mà. - Buồn quá nhỉ?

But don't worry. There are seats over there by the trash cans.

Nhưng đừng lo. Có chỗ ngồi ở đằng kia, gần thùng rác.

At the losers' table.

Bàn của "kẻ thua cuộc".

Ooh!

Ooh!

Hey, Amber, I think it might be time to pluck the 'stache.

Hey, Amber, tớ nghĩ đến lúc cậu nên nhổ ria rồi đấy.

And, Ashley, is that a zit, or are you growing a new head?

Ashley, đấy là cái mụn hay cậu mọc thêm cái đầu nữa thế?

- Gross! - Gross!

- Kinh quá! - Kinh quá!

Ooh!

Ooh!

Okay, we didn't get those seats. Minor setback. But the good news is

Ko lấy được chỗ đó. Bước lùi tạm thời. Nhưng tin tốt là có chỗ đẹp...

we have better seats for Hannah Montana!

...ở buổi diễn của Hannah Montana!

I'm sorry. It's just that I don't like Hannah Montana.

Tớ xin lỗi. Chỉ là tớ ko thích Hannah Montana.

What?

Cái gì?

Hey, baby. How you doing?

Hey, bé cưng, ổn cả chứ?

Oliver Oken, and may I say you two are smoking?

Anh là Oliver Oken, anh có thể khen 2 em đẹp quá ko?

- In your dreams. - I'm counting on that.

- Trong mơ thôi. - Anh trông cậy điều đó.

Hey, slick. Hey. Oh, yeah. She wants me.

Chào cô bé ma mãnh. Hey. Em khoẻ chứ. Cô ấy khao khát mình.

Oliver, you're not going to believe this.

Oliver, cậu sẽ ko tin đâu.

Miley says she doesn't like Hannah Montana.

Miley nói cô ấy ko thích Hannah Montana.

What? Hannah Montana is a goddess. I worship at her feet.

Cái gì? Hannah Montana là nữ thần. Tớ tôn thờ dưới chân cô ấy.

In fact, FYI, someday I'm going to be Mr. Hannah Montana.

Ngày nào đó tớ sẽ là Ông Hannah Montana.

I'm gonna watch her every minute of every day,

Tớ sẽ ngắm cô ấy từng giây.

protect her from any obsessed fans.

Bảo vệ cô ấy khỏi người hâm mộ quá khích.

Every night I'll shampoo and condition that beautiful blonde hair.

Mỗi đêm tớ sẽ gội và xả mái tóc dài vàng óng.

Oliver, I say this because I care about you.

Oliver, tớ nói điều này vì quan tâm tới cậu.

Get some help!

Gặp bác sĩ tâm lí đi!

Miley, don't make me go see my favorite singer without my best friend.

Miley, đừng bắt mình đi xem ca sĩ yêu thích mà ko có bạn thân.

If you don't take this ticket, I'm going to end up going to the concert

Nếu cậu ko cần vé, mình sẽ phải đi với...

with Mr. Hannah Montana.

... Ông Hannah Montana.

You have an extra ticket to Hannah Montana?

Cậu có vé thừa tới buổi diễn của Hannah Montana?

That was really loud, wasn't it?

Nói hơi to phải ko?

Hey, Dad. I'm really nervous about my date, and,

Bố ơi, con thực sự lo về buổi hẹn hò.

well, I'm just gonna say this, there is nobody in the world whose advice,I trust and respect more than you.

Ý con là: Con ko tin tưởng và trân trọng lời khuyên của ai trên đời này hơn cha.

- Son, I'm not loaning you money. - What?

Bố sẽ ko cho con mượn tiền đâu.

Is that what you think this is about?

Bố nghĩ con ám chỉ điều đó sao?

Dad, I am hurt.

Con thấy bị tổn thương đấy.

This has nothing to do with borrowing money from you.

Việc này chẳng liên quan gì đến mượn tiền.

I was actually kind of hoping more for an outright gift.

Con chỉ hy vọng được nhận quà.

I gave you the gift of life, Son. Don't push it.

Bố đã cho con món quà sự sống. Đừng thúc giục.

- Honey, what happened? - Hannah Montana happened.

- Con yêu, chuyện gì thế? - Chuyện Hannah Montana ạ.

You mean the kids at school found out?

Bọn trẻ ở trường phát hiện ra rồi à?

No, this was just about a ticket to see Hannah Montana.

Ko ạ, chỉ là tấm vé xem biểu diễn.

What if they found out I was Hannah Montana?

Nếu họ phát hiện ra con là Hannah Montana thì sao?

- No one would treat me the same. - I bet Lilly would.

- Họ sẽ ko cư xử như trước nữa. - Bố cá là Lilly sẽ vẫn như trước.

Are you kidding? She's Hannah's biggest fan.

Bố đùa à? Bạn ấy hâm mộ Hannah nhất.

If she knew the truth, I'd never be just Miley again.

Nếu biết sự thật, con sẽ ko bao giờ được là Miley nữa.

- Oh, baby doll. - I'm taking a walk on the beach.

- Búp bê... - Con đi dạo trên biển đây

Now hold on just a minute.

Khoan nào

First, let's get this French fry out of your hair

Trước tiên, bỏ miếng khoai này ra

before the seagulls attack you.

trước khi mòng biển tấn công con.

Boy, that sucker is in there, too.

Nó dính chặt trong đó.

Second of all, I know you're concerned that if Lilly finds out the truth

Thứ 2, bố biết con lo nếu Lilly biết chuyện...

that she won't treat you the same.

sẽ không đối xử với con như trước.

But she's still your best bud. You need to trust that.

nhưng con bé là bạn thân nhất của con. Con phải tin tưởng nó.

- At least think about telling her. - Okay. Not gonna happen.

- Ít nhất cũng nghĩ sẽ nói gì với con bé. - Được rồi. Ko có chuyện đó đâu.

Dad,

Bố,

I only hope that when I'm a father I can give my...

Con chỉ hy vọng khi con làm bố, con có thể...

- No money. - Didn't think so.

- ko có tiền. - Con có nghĩ thế đâu.

This is the life, hold on tight

Cuộc sống là đây, hãy giữ chặt lấy nó

And this is the dream, it's all I need

Và giấc mơ là đây, đang hiển hiện ở nơi này

You'll never know where you'll find it and I'm gonna take my time, yeah

Có lẽ điều tuyệt vời nhất còn ở phía trước nhưng ngay lúc này đây

I'm still getting it right, this is the life

tôi tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời này. Đó chính là cuộc sống

Thank you, Los Angeles.

Cảm ơn, Los Angeles.

- "Hannah Montana. " There you go. - Thank you.

- "Hannah Montana". Xong rồi. - Cảm ơn bạn.

Hey, just another fan.

Chào, 1 bạn hâm mộ nữa.

Could you sign this to Johnny?

Em kí 'Tặng Johnny' được ko?

It's not me. It's my little brother. He really likes you.

Ko phải anh mà là em trai anh. Nó thích em lắm.

Not that I don't, I do,

Ko phải anh ko thích,

but, you know, he wanted me to get it, so I'm getting it.

nhưng, nó muốn anh xin nên anh đi xin.

Yeah, so if you could just sign that to Johnny, my little brother.

Em kí 'Tặng Johnny' em trai anh nhé?

- There you go. Hey, really soft hands. - Thanks, it's ketchup.

- Đây ạ. Tay anh mềm quá. - Cảm ơn em, nước sốt đấy.

Bye.

Bye.

Thanks, guys.

Cảm ơn các bạn.

Be sure and pick up a record and a t-shirt in the lobby.

Nhớ nhận đĩa nhạc và áo phông ở đại sảnh.

He is so cute.

Anh ấy dễ thương quá.

Honey, at your age, there's only two things that are cute,

Ở tuổi con, chỉ có 2 thứ dễ thương,

squirrels and little puppy dogs.

là con sóc và con cún nhỏ.

I tell you what, I hate wearing this thing.

Bố ghét đeo thứ này lắm

It's like kissing your Great-Aunt Clara.

Cứ như đang hôn dì Clara.

Great show tonight. I'll go check on the limo.

Buổi diễn tối nay tuyệt vời. Bố sẽ xem xe limô.

Your mama would have been so proud of you.

Mẹ sẽ tự hào về con lắm.

Thanks, Dad.

Cảm ơn, bố.

- Higher, Oliver. I'm almost in. - There is no higher.

- Cao nữa lên, Oliver. Tớ sắp vào rồi. - Ko cao hơn được.

You're already standing on my head!

Cậu đứng lên đầu tớ rồi!

Jump, you idiot, jump!

Nhảy đi, đồ ngốc! Nhảy!

Not good!

Ko tốt rồi!

Oops!

Oops!

And she sticks the landing!

Tiếp đất gọn gàng!

Hannah Montana's hot dogs!

Bánh kẹp xúc xích của Hannah Montana!

Hannah Montana's scarf!

Khăn của Hannah Montana!

Hannah Montana!

Hannah Montana!

Whoever you are, you have to get out of here right now or I'll call security!

Dù là ai cũng phải ra mau. Nếu ko tôi gọi bảo vệ.

Wait, wait! No, I'm sorry. I was just looking for a souvenir.

Khoan. Tôi xin lỗi. Tôi chỉ muốn tìm đồ lưu niệm.

My name's Lilly Truscott, and I'm a huge fan.

Tên tôi là Lilly Truscott. Tôi rất hâm mộ bạn.

It's not a real pie.

Ko phải bánh thật đâu.

It's a foaming facial-wash pie.

Bánh tạo bọt rửa mặt đấy.

- What's wrong with your voice? - That happens after every concert.

- Giọng bạn bị sao thế? - Cứ sau buổi diễn là bị thế.

You give so much!

Bạn đã cống hiến quá nhiều!

- I just wish Miley were here. - Miley? Who's Miley?

- Ước gì Miley ở đây. - Miley? Miley là ai?

I don't know Miley. That's a strange name.

Tôi ko biết Miley. Đó là cái tên lạ.

She's my best friend.

Cô ấy là bạn thân nhất của tôi.

Great. Well, then, why don't you go get her?

Tuyệt. Vậy bạn đi gọi cô ấy đi?

Great idea! I'll call her!

Hay đấy. Tôi sẽ gọi cô ấy!

No! You know, cell phones don't really work in here.

Ko! Di động ko gọi được ở đây.

It has to do with the walls and the cement and...

Có tường chắn, xi măng...

Okay. They must have fixed it.

Được rồi. Chắc họ mới sửa.

Aren't you gonna get that?

Bạn ko nhận điện ah?

No, I'm talking to you. That would be rude.

Ko, Tôi đang nói chuyện với bạn. Nếu nghe thì thật thô lỗ.

- Okay, she's not home. - Wow, that was weird.

- Bạn ấy ko có nhà rồi. - Wow, kỳ lạ thật.

Why don't I just give you an autograph for her?

Sao tôi ko tặng bạn 1 chữ kí nhỉ?

What about me? I'm the one who loves you!

Còn anh. Anh là người yêu em!

You're much paler in person.

Trông em xanh xao quá!

Yeah, I am, you know what? Gosh, it was really fun meeting you guys,

Vâng. Thật vui khi tôi được gặp các bạn nhưng...

- but I've really got to go. - Wait!

- đã đến lúc tôi phải đi rồi. - Khoan!

Can't I even shampoo and condition your beautiful blonde hair?

Anh ko thể gội mái tóc vàng óng của em sao?

No, but you can take this towel.

Ko, nhưng bạn có thể giữ chiếc khăn này.

Hannah Montana's towel.

Khăn của Hannah Montana!

It's okay. None of my blood got on the towel!

Ko sao. Máu của anh ko dính vào khăn.

- Well, I guess I'm leaving, too. - Okay.

- Chắc là tôi cũng phải đi rồi. - Đúng vậy.

- Without even a towel as a souvenir. - Bye-bye.

- Thậm chí ko có cả khăn hay đồ lưu niệm. - Bye-bye.

Nothing but my memories, which will fade too, too quickly.

Ko có gì ngoài kỉ niệm...những thứ sẽ sớm phai mờ.

All right, all right. Here.

Được, được, đây.

Oh, my gosh!

Oh, chúa ơi!

The actual scarf you wore on the actual stage. I can't believe it.

Chiếc khăn bạn quàng khi hát. Ko thể tin được. Thật là...

This is so... Hey, I have a lucky bracelet just like that.

Hey, tôi có vòng đeo tay giống hệt cái đó.

I loaned it to my best friend yesterday.

Hôm qua tôi đã cho bạn tôi mượn.

Of course mine says "Lilly" on the back...

Tất nhiên vòng của tôi có chữ "Lilly"...

Just like that.

Giống như thế này.

Ta-da!

Ngạc nhiên này!

Lilly, I know you're upset I didn't tell you,

Lilly, tớ biết cậu thất vọng vì tớ ko nói cho cậu biết,

but you cannot just freeze me out like this. Please talk to me.

nhưng cậu ko thể lạnh lùng với tớ như thế này. Nói chuyện với tớ đi.

I thought we were friends. I thought we told each other everything!

Tớ đã tưởng chúng ta là bạn! Tưởng chúng ta đã nói với nhau mọi chuyện.

But I guess I was wrong,

Nhưng có lẽ tớ đã nhầm,

since you kept just about the biggest secret in the world,

vì cậu giữ bí mật lớn nhất thế giới,

Miley StewartlHannah Montana!

Miley Stewart kiêm Hannah Montana!

Okay, well, other than that, did you enjoy the concert?

Ừ, ngoài việc đó, cậu thích buổi diễn chứ?

That's right, I happen to be real tight with Hannah Montana.

Phải, anh có mối quan hệ thân thuộc với Hannah Montana.

Hey, Hannah. I thought my lady here could use a little souvenir.

Hey, Hannah. Bạn gái anh đây có chút quà kỷ niệm chứ nhỉ?

Jackson, get out of here!

Jackson, anh ra khỏi đây mau!

For you. I told you we were tight.

Của em đây. Anh đã bảo bọn anh thân thiết mà.

I am so out of here.

Tớ đi đây.

Lilly, please wait.

Lilly, chờ đã.

I wanted to tell you. It's just that I was afraid.

Tớ đã muốn kể cho cậu. Chỉ là...tớ thấy sợ.

Afraid of what?

Sợ cái gì?

I don't know. I thought maybe once you knew,

Tớ ko biết. Có lẽ nếu cậu biết sự thật,

you wouldn't want to be my friend anymore,

cậu sẽ ko muốn làm bạn tớ nữa.

and you'd like Hannah Montana more than you like me.

Cậu sẽ thích Hannah Montana hơn tớ.

That's what you thought?

Cậu đã nghĩ thế?

That could never happen, Miley. Don't you know that?

Điều đó không bảo giờ xảy ra, Miley. Cậu ko biết sao?

Yeah, I do.

Có, mình biết.

Okay, no more secrets.

Không còn bí mật nào nữa.

And to prove it, I'm going to show you something

Tớ sẽ chứng minh, sẽ cho cậu thấy...

I've never shown to any other friend.

...thứ tớ chưa từng cho ai biết.

Wait till you see this!

Chờ đến khi cậu xem cái này nhé!

Why am I standing in your closet?

Sao tớ phải đứng vào tủ quần áo của cậu?

Because behind my closet is... My closet!

Bởi vì đằng sau tủ của tớ là... tủ của tớ!

It's like a dream, a beautiful, beautiful dream.

Như trong mơ vậy. 1 giấc mơ tuyệt đẹp.

Okay, dream's over. I've got to have these.

Hết mơ mộng rồi. Tớ phải có thứ này

- Wait, there's more. - Another closet?

- Khoan, còn nữa. - Một tủ nữa?

- What size shoe do you wear? - I'm a 5.

- Cậu đi giày cỡ mấy? - Cỡ 5.

I'm a 6, but I'll squeeze!

Tớ cỡ 6 nhưng sẽ ních vừa!

- Wait till Amber and Ashley find out. - What?

- Chờ xem lúc Amber và Ashley biết chuyện này. - Sao?

Well, we have to tell them. Here's my cell.

Phải cho họ biết chứ. Di động của tớ đây.

Take a picture of me in front of Hannah Montana's clothes!

Chụp ảnh tớ trước tủ quần áo của Hannah Montana đi!

No!

Ko!

No one else can see this stuff.

Ko ai khác được xem những thứ này.

- Are you crazy? Why not? - Once people know I'm Hannah,

- Cậu điên à? Sao ko? - Một khi họ biết tớ là Hannah,

- they won't treat me the same. - That's the point!

- Họ sẽ ko đối xử như trước. - Đó là vấn đề!

I'm talking mega-popularity here for both of us.

Tớ sẽ làm chúng ta nổi như cồn.

Think about Johnny Collins. He'd be yours if he knew.

Nghĩ đến Johnny Collins đi. Nếu biết, anh ấy sẽ là của cậu.

- No! - How can you be so selfish?

- Ko! - Sao cậu ích kỉ thế?

If you were really my best friend, you'd want this for me!

Nếu thực sự là bạn tốt nhất, cậu sẽ muốn làm điều đó vì tớ!

And if you were my best friend, you'd understand why I can't do it!

Nếu là bạn tốt nhất, cậu sẽ hiểu vì sao tớ ko thể làm thế!

- Come on, cut me some slack, Hannah. - "Hannah"? I knew this would happen.

- Thôi nào, cho tớ ngoại lệ đi Hannah. - "Hannah"? Tớ biết sẽ thế này mà.

Did I say Hannah? I didn't mean that. It was a mistake.

Tớ gọi Hannah à? Tớ ko cố ý, sai lầm thôi.

No, the mistake was trusting you.

Ko, sai lầm là tớ đã tin tưởng cậu.

That girl tonight really dug me, Dad.

Tối nay, cô gái đó thực sự thích con.

I think it was the guns.

Chắc là vì cơ bắp.

Hey, Lilly. I think things are gonna be a whole lot better around here

Hey, Lilly. Chú nghĩ mọi việc sẽ tốt đẹp hơn...

now that you know our little secret.

...khi cháu biết bí mật nhỏ của nhà chú.

Did you see the way she ignored you?

Bố thấy cách Lilly lờ bố đi ko?

I'm sorry, but that is no way to treat a man of your compassion, sensitivity...

Con xin lỗi nhưng thể đối với với 1 người tốt bụng, biết cảm thông...

Still no money?

Vẫn ko có tiền ạ?

I am so mad.

Con điên quá!

So you're gonna take it out on my ice-cream sundae?

Vậy con trút nó lên kem của bố?

- You wanna talk about it? - No.

- Con muốn nói về chuyện đó chứ? - Ko ạ.

Okay.

Được rồi.

You had a fight

Bạn có cuộc tranh luận

She left your place

Cô ấy đã bỏ bạn đi

And now you sit and stuff your face You got the processed-sugar blues

Giờ bạn ngồi ăn đến béo ú Bạn phải chịu đựng nỗi buồn ngọt ngào

Stop! That's the worst song you've ever written.

Dừng lại! Đó là bài dở nhất bố từng viết.

She obviously doesn't remember the potty-training song.

Miley còn ko nhớ ra bài hát lúc tập ngồi bô.

I like to sing, I like to dance but I can't do it with poopy in my pants

Tôi muốn hát, tôi muốn nhảy. Nhưng ko thể được nếu bỉm tôi đã bẩn.

Dad! This is so not funny.

Bố! Chẳng hay ho chút nào.

Everything I was afraid that would happen happened.

Những gì con lo sợ đã xảy ra.

She found out who I was, and now it's ruined everything.

Bạn ấy phát hiện ra con là ai và điều đó làm hỏng tất cả.

You don't know that for sure, Mile. Things could change.

Con chưa biết chắc đâu, Miley. Mọi việc có thể thay đổi.

Just give it some time.

Cứ cho nó thời gian.

Group hug!

Ôm tập thể nào!

- Gotta go. - Gotta go.

- Con phải đi. - Con phải đi.

Turn.

Quay đi.

I don't know, I think it makes me look a little big around the hips.

Cháu nghĩ bộ này khiến hông bị to.

Please, let's not blame the dress.

Làm ơn đi, đừng đổ tội cho bộ váy.

- Hey, guys, sorry we're... - Whoa, doggies!

- Xin lỗi, chúng tôi... - Trời ơi!

Daddy, he's finally cracked.

Bố, anh ấy chập rồi.

You know what, Son?

Con biết ko?

I like it, but I don't think it goes with the shoes.

Bố thích lắm, nhưng ko hợp với đôi giày.

Okay, fine, you take your little cracks.

Bố cứ cười đi.

But you weren't here, and Fermine needed help with the dress,

Em ko ở đây, còn chú Fermine cần người giúp,

and he said he'd pay me, so this is what you get.

và chú ấy sẽ trả tiền. Nên thế này đây!

Next time, try something with sleeves and deodorant.

Lần sau anh thử mặc áo có tay và dùng lăn nách đi.

If you got it, flaunt it.

Thích thì em cứ làm.

Which reminds me, I've got a little blue sequined number waiting for me.

Anh có cả đống quần áo con gái đang chờ.

Enjoy!

Chúc vui nhé!

Okay, Fermine, how much do I owe you?

Được rồi, Fermine, chúng tôi nợ anh bao nhiêu?

Kid works cheap. He did it for $20.

Trẻ con thì giá rẻ thôi. Cậu ấy làm với giá $20.

Daddy! You made him do that?

Bố bắt chú ấy làm thế à?

Hey, the boy said he needed some money.

Anh nói cần tiền.

I thought I might as well get a chuckle out of it.

Bố nghĩ là có thể ngấm ngầm giúp.

Lilly alert.

Cảnh báo Lilly.

Hey, Fermine, why don't we step out on the patio

Hey, Fermine, sao chúng ta ko ra hành lang...

and give these girls some privacy?

...để các cô gái được riêng tư nhỉ?

Okay, but I'm going to need some sunscreen.

Được thôi, nhưng tôi sẽ cần chống nắng.

- My skin's like a baby's bottom. - A little too much information, cowboy.

- Da tôi như da em bé vậy. - Lộ nhiều thông tin phát sợ.

Oh, look at me! Giddy up, pardner. Yippee kiyay!

Oh, nhìn tôi này, anh bạn! Cao bồi đây!

Giddy up. Yippee kiyay.

Cao bồi đây!

Hey, can I talk to you?

Hey, tớ nói chuyện với cậu được ko?

Who? Miley or Hannah?

Ai? Miley hay Hannah?

- Miley. - She's not talking to you right now.

- Miley. - Cậu ấy ko nói chuyện đâu.

Wait, Miley, I'm sorry I called you Hannah, but that was major news.

Khoan, Miley, tớ xin lỗi đã gọi cậu là Hannah, nhưng việc này bất ngờ quá.

You gotta give me a little time to get used to it.

Cho tớ thời gian để quen dần.

What happens if you can't?

Nếu cậu ko quen được thì sao?

What about the next time you get dissed by Amber and Ashley?

Lần sau cậu bị Amber và Ashley lừa thì sao?

Are you sure you won't want to tell them?

Cậu có chắc sẽ ko kể cho họ?

Of course I'll want to, but I won't. And you know why?

Tất nhiên là tớ muốn kể nhưng ko đâu. Cậu biết tại sao ko?

Because you're my best friend.

Vì cậu là bạn thân nhất của tớ.

When I was sitting in my room, all upset,

Khi ngồi một mình buồn chán,

you're the one I wanted to talk to,

tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu,

not Hannah Montana.

Ko phải với Hannah Montana.

Well, I guess I've said everything.

Tớ đã nói hết rồi.

So, see ya.

Chào cậu.

Here I go, headed for the door,

Tôi đi đây, hướng ra cửa,

after making the best apology I could possibly think of.

sau khi đưa ra lời xin lỗi tốt nhất có thể nghĩ ra

Still hoping she forgives me.

Vẫn hy vọng bạn ấy thứ lỗi.

Halfway there.

Còn nửa đường nữa.

You are such a drama queen.

Cậu đúng là nhà hài kịch.

- Hugs? - Hugs?

- Ôm chứ? - Ôm chứ?

I am so not getting paid enough for this.

Trả tiền như thế để mặc những thứ này thì ít quá.

Neither am I.

Với em cũng vậy?

We were in the first row, and Hannah smiled right at us.

Bọn tớ ngồi hàng đầu và Hannah đã cười với bọn tớ.

- She really did. - Big deal. You see this towel?

- Đúng vậy. - Quan trọng đây, thấy chiếc khăn này ko?

She gave it to me in her dressing room. She really did.

Cô ấy đã cho tớ trong phòng thay đồ.

Yeah, and she gave me this sandwich.

Phải. Và cô ấy cho tớ cái bánh này đấy.

- You're pathetic. - You're pathetic.

- Cậu thật thảm hại. - Cậu thật thảm hại.

Ooh!

Ooh!

- It's true. - Ignore them, Oliver.

- Đúng thế mà. - Lờ họ đi, Oliver.

- They're not worth it. - Wait a minute.

- Không đáng đâu. - Khoan.

He's telling the truth. And she gave Lilly something, too.

Cậu ấy nói đúng và cô ấy cũng cho Lilly một thứ.

- What are you doing? - You'll see.

- Cậu làm gì thế? - Cậu sẽ biết.

- That's Hannah Montana's scarf. - From the concert.

- Đó là khăn của Hannah Montana. - quàng trong buổi diễn tối qua.

Yeah. Hannah gave it to her.

Phải. Hannah tặng cậu ấy.

But you know what? You guys are much cooler than me.

Nhưng các cậu sàn điệu hơn tớ.

- You should have it. - Oh, my gosh.

- Các cậu dùng đi - Oh, chúa ơi.

Hey, I want that!

Hey, tớ thích nó!

- Why'd you do that? - I think I know.

- Sao cậu làm thế? - Tớ nghĩ tớ biết.

Hey, everybody! It's Hannah Montana's scarf!

Hey, Mọi người! Đó là khăn của Hannah Montana!

Ooh!

Ooh!

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp