• /stɒp/
  ngừng lại, đứng lại
  danh từ
 • /nəʊ/
  không
  phó từ
 • /tɔːk/
  lời nói
  danh từ

Click (2006)

 • Danh sách tập:
 • 1

What was going on there, huh?

Hai đứa làm gì đó, hả?

We thought you were sleeping, Daddy.

Bọn con tưởng bố ngủ!

How can I sleep with two Twinkie burglars roaming around?

Làm sao ngủ với 2 tên trộm kẹo lởn vởn như vậy?

Can we watch Dragon Tales, please?

Cho bọn con xem Cổ tích Rồng trên tivi nhé bố?

Yeah. Why not, why not?

Ừ, cũng được, sao lại không nhỉ?

Which one of these turns on the TV?

Remote nào mở tivi?

Honey, I think you just opened the garage.

Cưng à, hình như anh mở cửa nhà xe đó.

I'm just planning ahead. I know.

Anh mở sẵn đó.

- P-yew! Was that a stinky-dink bug? - Good job.

Giỏi lắm.

Whatever happened to the good old days...

Ngày xưa êm đềm lúc mà.

...when you pulled the knob and on came the boob tube?

The O'Doyles got a universal remote control.

Nhà O Doyle có 1 cái remote tổng hợp.

One clicker controls everything.

Bấm 1 cái là điều khiển được tất cả.

Makes life a lot easier for old people like you.

Như vậy dễ sử dụng hơn với những người già như bố.

Well, whoop-de-do for the O'Doyles.

Vậy thì hoan hô nhà O Doyle.

Tree house?

Còn... Nhà chòi trên cây?

I don't know. Ask your father.

Mẹ không biết. Hỏi bố đi.

Ask me what?

Hỏi bố cái gì?

Do you think you'll have time to finish building the tree house ever?

Bố liệu có đủ thời gian để xây căn chòi trên cây không?

Yeah, Dad. It's kind of been halfway done for two months now.

Đúng rồi bố. Bố bỏ nửa chừng cũng 2 tháng rồi đó.

All right. I want to, it's just I got a lot of things going on at work right now.

Bố nhất định sẽ làm. Chỉ tại lúc này bố bận quá đi.

But as soon as I'm done, I'm on it. I promise. Hang in there.

Xong việc bố sẽ làm. Bố hứa mà. Cứ yên tâm.

Hey, look at Sundance wrestle his duck.

Nhìn Sundance vật lộn với con vịt kìa.

Oh, no, that's not wrestling.

Không phải vật lộn đâu con.

That's something you shouldn't know about for another 10 to 30 years.

Nó làm 1 việc con chưa thể hiểu từ 10 đến 30 năm nữa.

Ten for you. Thirty for you.

10 năm cho con. 30 năm cho con.

Hey, Michael? I'll see you tonight at the swim meet?

Michael? Tối nay gặp lại ở Hồ bơi nhé?

Swim meet.

Ở hồ bơi?

- I gotta go to that? - Yes.

- Anh phải đi sao? - Ừ.

- I'm kidding you. I'll be there. Okay? - All right. I love you, Michael.

- Anh đùa. Anh sẽ đến, ok? - Ok. Yêu anh nhiều, Michael.

Forever and ever, babe.

Yêu mãi yêu hoài, cưng.

Mr. Newman.

Chú Newman.

Kevin O'Doyle. Yeah. Always a pleasure.

Kevin O Doyle! Yeah. Always a pleasure.

What kind of stereo you got in that blue piece of shit?

Chú có máy stereo gì trong cái hộp sắt xanh đó?

You know what? I never checked, Kevin.

Chú cũng không để ý nữa, Kevin.

Yeah, well, my father's stereo is a Bose.

Đầu máy của bố cháu là máy Bose đó.

Your father's stereo blows? That's too bad.

Đầu máy của bố là đồ bỏ hả? Tiếc nhỉ?

No! I said-That's not what I said!

Không! Cháu nói... Cháu không có nói vậy!

His father's stereo blows!

Đầu máy của bố nó là đồ bỏ!

Come on! Pay the man, let's go!

Trả tiền người ta nhanh lên!

- Good morning, Mr. Newman. - Good morning.

- Chào ông Newman. - Xin chào.

- Good morning, Mr. Newman. - Hello.

- Xin chào, Ông Newman. - Chào!

- Good morning, Mr. Newman. - Hi.

- Chào ông Newman. - Hi.

Good morning, Mr. Newman.

Chào ông Newman.

- Good morning, Mr. Newman. - Man, Alice...

- Xin chào, Ông Newman. - Alice, trời ơi...

...I was stuck in traffic for an hour and a half. When's the meeting?

Tôi bị kẹt xe 1 giờ rưỡi. Khi nào thì họp?

- It started already. - What?

- Bắt đầu họp nãy giờ rồi. - Cái gì?

Can I go to the bathroom?

Tôi đi ra nhà vệ sinh được không?

Go to the bathroom. I told you, you don't have to ask me.

Thì đi đi. Đã nói rồi, không cần phải hỏi tôi!

Well, the interesting thing, Prince Habeeboo...

Thưa Hoàng tử Habeeboo... Điều thú vị nhất là.

...is that the building codes in Manhattan will allow us-

luật xây dựng ở Manhattan này sẽ cho phép ta...

- Michael. - Sorry I'm late, sir.

- Michael. - Xin lỗi đã đến trễ.

Some moron in a red Lamborghini parked in my spot so-

Có thằng cha nào đậu chiếc Lamborghini đỏ chỗ đậu xe của tôi...

Prince Habeeboo drive red Lamborghini.

Hoàng tử Habeeboo lái xe Lamborghini đỏ.

Red Lamborghini? I meant blue Ferrari.

Lamborghini đỏ hả? Ferrari xanh chứ.

Is this one of your partners?

Chủ phần hùn bên anh đó à?

Actually, Michael is just an associate.

Thật ra Michael chỉ là trợ lý.

But he is one of our brightest young architects.

Nhưng đó là 1 trong các kiến trúc sư xuất sắc nhất của chúng tôi.

Thank you.

Cảm ơn.

Walk His Majesty through our design concept.

Hãy giới thiệu cho Hoàng tử về nguyên lý thiết kế của ta.

With pleasure.

Sẵn lòng.

- Prince Haboobee- - Habeeboo!

- Hoàng tử Haboobee- - - Habeeboo!

Prince Habeeboo.

Hoàng tử Habeeboo.

Habeeboo. I thought I said that.

Habeeboo. Tôi nói đúng mà.

When Mr. Ammer explained to me the type of man you are...

Khi anh Ammer giải thích cho tôi biết mẫu người của ông.

...a visionary who prides himself on originality...

1 người có tầm nhìn xa và tự hào về cá tính của mình.

...I said to myself, "Let's smash the mold and redefine elegance."

Tôi đã tự nhủ Hãy phá vỡ khuôn sáo và định nghĩa lại sự sang trọng.

So I present to you your restaurant.

Xin giới thiệu, đây là nhà hàng của Hoàng tử.

Where is-Where's bar?

Cái... Quầy rượu ở đâu?

Bar is-Here's the bar. Now, the waterfall-

Quầy rượu... Ở đây. Giờ đến thác nước.

Make bar longer.

Làm quầy rượu dài hơn.

Okay. We could cut into the atrium a little bit.

Ok. Có thể lấn ra khu tiếp tân 1 chút.

No atrium. Just make bar longer for Prince Habeeboo.

Không cần. Quầy rượu dài hơn cho Hoàng tử Habeeboo.

Really?

Thật à?

- Still itchy? - You got it.

- Vẫn còn ngứa à? - Được rồi đó.

And put big drain in floor for wet T-shirt contest.

Và cho đường thoát nước ở sàn để thi xịt nước.

Now, you're kidding me, right?

Vụ này thì là giỡn phải không?

Boob water's gotta go someplace, Michael.

Nước xịt ra thì cũng phải chảy đi đâu chứ Michael.

Let's just take out the atrium and run with that and there's your drain.

Vậy bỏ khu vực này, làm hồ nước và đó là đường thoát nước.

- God. - I love it. It is simply awesome.

- Chúa ơi. - Hay lắm. Thật là tuyệt!

Yeah. Basically you want me to design you an Arabian hoochie house?

Ừ, căn bản là ông muốn tôi thiết kế 1 nhà thổ kiểu rập?

How dare you compare Prince Habeeboo's Bikini Hut...

Sao dám so sánh nhà hàng Bikini của Hoàng tử Habeeboo.

- ...to this hoochie house? - This idea's...

- Với 1 nhà thổ? - Vụ này...

...got nothing to do with hoochies, Michael.

Không liên quan gì đến nhà thổ hết, Michael.

It's like opposite of hoochie.

Trái lại, không giống chút nào!

No disrespect, Prince Hubbida Hubbida.

Tôi không có ý gì... Hoàng tử Hubbida Hubbida.

- Hubba Bubba. - Habeeboo!

- Hubba Bubba. - Habeeboo!

Habeeboo! Hubba Bubba is chewing gum.

Habeeboo! Hubba Bubba là kẹo cao su!

Prince Habeeboo's not chewing gum.

Hoàng tử Habeeboo không phải kẹo cao su!

Prince Habeeboo, we will- I will make this happen.

Hoàng tử Habeeboo, chúng t... Tôi sẽ thực hiện theo ý đó.

John Ammer's office.

Văn phòng John Ammer.

I hope that atrium idea didn't take too long to configure, Michael.

Hy vọng việc thiết kế khu tiếp tân đã không quá tốn thì giờ, Michael.

Oh, there'll be other Junes in my life, sir.

Còn nhiều thời gian mà Xếp.

See that parking garage over there on 56?

Cậu thấy cái nhà đậu xe trên đại lộ 56 không?

Watsuhita wants to knock it down and build a luxury hotel.

Watsuhita muốn phá đi và làm khách sạn 5 sao.

- You got the commission? - Not yet.

- Có đơn hàng chưa? - Chưa.

I just need someone to come up with a design proposal. Intrigued?

Tôi cần 1 bản thiết kế mới để đề nghị. Quan tâm không?

Hell, yes.

Có chứ.

I'm Fourth of July-ing with the kids. When I get back, I'm all over it.

Tôi đi chơi ngày 4 tháng 7 với bọn trẻ. Về tôi sẽ làm ngay.

Great. Have a great Fourth of July with the kids. I'll put Swardson on it.

Được. Cứ đi chơi ngày 4- 7 vui vẻ. Tôi giao cho Swardson.

No, no. Absolutely not. I-I-Can't it just wait three days?

Không, đừng, không được! Chờ 3 ngày không được sao?

These guys are Japanese. They can't wait for their fish to cook.

Họ là người Nhật. Chờ cho cá chín còn không được!

I guess I could talk to my wife.

Để tôi lựa lời nói với bà xã vậy.

Great. See you later at happy hour with Prince Habadabee.

Tốt. Hẹn gặp lại tối nay với Hoàng tử Habadabee.

My son has a swim meet tonight that I have to get to s-

Con trai tôi tối nay đi thi bơi, nên tôi phải đ...

I'm just messing with you. We're good.

Tôi giỡn đó mà. Đồng ý.

Yeah, Ben!

Giỏi lắm Ben!

That's my boy! That's my boy! Kid, you were great!

Con trai tôi! Giỏi lắm nhóc!

You're not my dad.

Ông đâu phải bố tôi!

- As far as you know. - What?

- Tại cháu không biết đó! - Cái gì?

I was just joking.

Chú đùa mà!

Is he really my dad?

Ông ấy là bố của em hả?

Come on, come on! Yes, Ben. Yes, you did it!

Giỏi! cố lên Ben! Được rồi đó!

Honey, you were so great.

Con à, con bơi giỏi lắm!

Whoa, what are you, half a dolphin or something? That was incredible.

Con lai cá heo hay sao thế? Hay quá vậy?

You just got here, Dad. I saw you.

Bố mới đến! Con thấy rồi!

What do you mean I just got here? Why are you saying that?

Bố mới đến nghĩa là sao? Sao con nói vậy?

I saw you. You jumped in there, you swam here.

Bố thấy con mà. Con nhảy xuống ở đó rồi bơi ra đây.

- Then what stroke was he doing, Dad? - He was doing the shut-up.

- Anh ấy bơi kiểu gì vậy bố! - Kiểu im mồm đi.

Hey. Good thing is, Daddy was here to see you finish.

Này, điều quan trọng là Bố đã đến để xem con về đích.

He didn't see me finish.

Bố đâu có thấy con về đích.

He was hanging out with Ping Woo for some reason.

Bố đến nói chuyện gì đó với Pingwoo mà.

- Yeah, what was that about, huh? - The kid was drowning.

- Chuyện gì thế hả? - Thằng nhóc sắp chết đuối.

I'm gonna let him drown?

Chẳng lẽ để nó chết đuối!

Nobody goes drowning in my pool.

Hồ của tôi không ai chết đuối cả!

How you doing? Bill Herlihy. Ben's coach. You must be Dad.

Xin chào. Bill Herlihy, Huấn luyện viên của Ben. Anh chắc là ông Bố.

Michael Speedo- Michael Newman. Sorry.

Michael Speedo-- à, Newman. Xin lỗi.

Big Ben, that was great progress out there, huh?

Ben, tiến bộ quá rồi, đúng không?

Just remember, right arm out, head turns left. Left arm out-

Cứ nhớ là đưa tay phải, đầu qua trái. Đưa tay trái...

Head turns right. I know. I just forgot at the end.

Đầu qua phải. Cháu nhớ rồi. Cháu hay quên ở lúc cuối.

Well, that's all right.

Thế thì tốt rồi.

You master that, people are gonna think you're a half a dolphin out there.

Cứ tập nữa , rồi ai cũng sẽ nghĩ Ben là cá heo đó.

- Really? - Yeah.

- Thật không ạ? - Thật.

Cute.

Dễ thương quá!

Hello? Mr. Ammer.

Alô? Anh Ammer.

Ben, honey, slow down. It's not a race.

Ben, cưng à, từ từ. Đâu có ai đua đâu nào.

That's his second one in five minutes.

Hộp kem thứ 2 trong 5 phút rồi đó.

Keeps eating more and more.

Sao càng ngày nó ăn càng nhiều vậy nhỉ?

He's like a machine. He can't still be hungry.

Nó ăn như 1 cái máy. Chẳng lẽ nó còn đói?

He's not. He's just doing whatever Michael's doing. It's driving me crazy.

Không đâu. Nó chỉ bắt chước Michael vậy thôi. Con cũng muốn nổi khùng với nó luôn.

Everything Michael's been doing lately is very unhealthy for him.

Những gì gần đây Michael làm rất không tốt cho nó.

He's gonna kill himself.

Có ngày chết mất thôi.

Like a signature building we're talking about.

Như 1 căn nhà mang dấu ấn chủ nhân mà ta đã bàn.

Oh, my God.

Chúa ơi!

Scared the crap out of me.

Làm sợ hết hồn!

Dad, how much longer are you gonna live?

Bố, bố liệu còn sống bao lâu nữa?

- One minute. - One minute?

- 1 phút. - 1 phút?

- Daddy's gonna die in one minute! - Oh, no, honey.

- Bố sắp chết trong 1 phút! - Không có đâu con à.

Don't worry. I'm not dying.

Đừng lo, bố chưa chết đâu.

I'm gonna live for 200 years. Is that long enough for you and me?

Bố sẽ còn sống đến 200 năm nữa. Như vậy đủ lâu cho 2 bố con chưa nào?

- Promise? - I promise. Swear. Come here.

- Bố hứa nhé? - Bố hứa, bố thề. Lại đây.

You son of a bitch!

Đồ khốn kiếp!

Hey! There are families here!

Ê! Có nhiều người ở đây này!

Show some respect, you pieces of shit!

Phải biết tôn trọng chứ, đồ khốn nạn!

Go home and watch VH1, old man.

Về nhà xem tivi đi ông già ơi!

Don't light another damn one!

Tao cấm mày đốt pháo nữa!

Benjamin. Benjamin. What am I holding?

Benjamin. Benjamin. Ông đang cầm gì đây?

A quarter. Now, Grandma does not let me eat ice cream...

1 đồng 25 cents. Bà không cho ông ăn kem.

- ...because of my diabetes. - True.

- Vì ông bị tiểu đường. - Đúng vậy.

But she says nothing, however, about a tasty quarter.

Nhưng 1 đồng 25 cents thì bà đâu có cấm.

Okay.

Ok.

All right. All right.

Được, được rồi.

Very quickly, please, count to three because it tastes terrible.

Nhanh lên, đếm đến 3 đi vì cái này chả ngon tí nào.

One, two, three.

1... 2... 3.

Are you shitting me?

Mẹ kiếp, giỡn sao chứ!

First he's eating like his father, now you're talking like him?

Ăn cũng y như bố nó giờ thì nó nói cũng y chang.

- Ben. - Don't you ever say that again.

- Ben. - Đừng bao giờ nói vậy nữa!

- Sorry, Grandma. - How do you do that, Grandpa?

- Xin lỗi Bà. - Ông làm sao hay vậy?

A good magician never reveals his secrets.

1 nhà ảo thuật giỏi không bao giờ tiết lộ bí quyết.

Your daddy has wanted to know how I've done that trick...

Bố của con đã muốn biết ông làm sao.

...since he was your age.

Từ khi còn bằng tuổi con đó.

Isn't that true, son?

Đúng vậy không con?

Hey, Michael. Michael, who are you talking to?

Này, Michael. Nói chuyện với ai đó?

Jesus. I'm talking to my boss, Ma. Take it easy.

Chúa ơi, con nói với Xếp con mà mẹ. Từ từ.

Oh, yeah? Well, tell him to get a life.

Vậy à? Nói xếp con tự lo sống 1 mình đi.

You got family here. You're busy. Come on.

Con có gia đình, rất bận bịu. Lại đây.

My mother says hello.

Mẹ tôi gởi lời chào đó.

Oh, he's such a big boy, isn't he?

Chà, ông lớn quá hả?

On his big cell phone. Big boy.

Ông lớn gọi di động. Giỏi, giỏi.

That's it. Get some sleep. Thank you, Mr. Ammer. All right. Good night.

Đúng rồi. Anh ngủ đi. Cảm ơn anh Ammer.

- Are you done? Can we relax now? - Sorry.

- Xong chưa? Nghỉ được chưa? - Xin lỗi!

Eat me, grandpa!

Đố ông bắt được!

You're dead.

Chết mày!

- Oh, shit! - Yeah, you better run!

- Chết rồi! - Ừ, liệu mà chạy đi!

I kicked your father's ass in high school!

Tao đã đập bố chúng mày ở trung học đó!

Now I'm gonna kick yours!

Giờ thì đến chúng mày!

I hate that man.

Con ghét thằng cha kia!

Okay, good night, you two cowboys.

Ok, chúc ngủ ngon nhé 2 nhóc.

- Reach for the sky, Pocahontas. - No, back to bed.

- Đưa tay lên, Pocahontas. - Không, đi ngủ!

Come on. Pocahontas is off duty. I'm out of here.

Thôi. Pocahontas nghỉ trực rồi con.

You getting sick, sheriff?

Sheriff bệnh đó hả?

I don't got time to be sick, so no.

Anh cũng không có thì giờ để bệnh nữa.

I need to watch this documentary on Asian architecture.

Anh phải xem phim tài liệu về kiến trúc Châu Á.

Well, you gotta get some rest sometime, sweetheart.

Cũng phải có lúc để nghỉ ngơi nữa chứ anh.

Besides, the woodland creatures will laugh at you...

Bọn nhóc nhà này sẽ cười anh.

...if you collapse trying to put up the tent this weekend.

Nếu anh té xỉu lúc dựng lều vào cuối tuần này.

Yeah. I forgot to tell you.

Ừ, anh quên báo em biết.

We gotta postpone the camping trip.

Chắc là phải dời chuyến đi cắm trại rồi.

Ammer put me on a project.

Ammer lại giao cho anh 1 dự án mới.

It's due Tuesday. If I don't finish, I'm off it, so...

Thứ 3 phải nộp. Nếu không xong thì dẹp anh luôn, nên...

The kids have been talking about camping all year.

Bọn trẻ đã bàn việc đi cắm trại cả năm!

Think I don't know that?

Em tưởng anh không biết sao?

It's just every choice I make, everything I do...

Anh chọn cái gì, làm cái gì.

...I disappoint somebody.

Cũng làm 1 ai đó trong nhà buồn.

Make sure you don't keep disappointing the wrong people.

Coi chừng anh làm buồn lòng lầm người đó.

I'm not out drinking or gambling or hitting on chicks.

Cưng à, anh đâu có nhậu nhẹt hay cờ bạc hay đi dê gái!

I'm working my ass off so my family can have a better life...

Anh cày muốn le lưỡi để gia đình có thể sống tốt hơn...

...than I dreamed of when I was a kid.

là thời anh còn trẻ.

The only way for that to happen is for me to watch this stinking show!

Muốn như vậy thì anh phải xem chương trình này!

So relax, hon.

Đừng hối anh nữa!

Are you kidding me?

Tức quá là tức!

Will you give me a break one time?

Để cho bố yên có được không hả?

Damn it! The O'Doyles got a stinking universal remote control.

Mẹ kiếp! Nhà O Doyle có 1 cái remote tổng hợp.

We're gonna have one too.

Ta cũng sẽ có 1 cái!

I'm sick of this.

Chán sống kiểu này quá rồi!

You want me to open the garage for you?

- Cần em mở cửa nhà xe không? - Có!

Closed.

Đóng cửa.

Closed.

Đóng cửa.

Open.

Mở cửa.

Bed Bath & Beyond it is.

Thôi, vào cửa hàng Nội thất và hơn thế nữa vậy.

Hey, man?

Chào anh bạn!

You guys got any universal remote controls in there?

Ở đây có bán remote tổng hợp không?

- For a shower curtain or a bathmat? - For a television.

- Cho màn tắm hay tấm chùi chân? - Cho tivi.

I don't think so. Maybe for a blanket?

Chắc là không có. Mền thì có thể có.

You got a remote for a blanket?

Mền mà cũng có remote?

Sorry, I don't work here. I'm waiting for my friends.

Xin lỗi, tôi không làm ở đây, mà đang chờ bạn tôi.

You're kidding me.

Giỡn hoài.

Actually, yes. I don't have any friends. Will you be my friend?

Cũng đúng, tôi không có bạn. Anh làm bạn tôi nhé?

Wow, man.

Chà.

Bed. Bed.

Giường, giường.

Bath. Bath.

Bể tắm, bồn tắm.

Bed.

Giường.

So tired of my life.

Chán đời quá rồi.

Beyond?

Hơn thế nữa?

Sorry to sneak up on you. I just-

Xin lỗi đã làm ông giật mình, tôi chỉ...

You guys got a universal remote control back here?

Ở đây có remote tổng hợp không vậy?

Something stinks like stale french fries.

Có cái gì hôi như khoai tây chiên bị thiu vậy?

All right, that's probably me.

Vậy thì chắc là tôi rồi.

You know, fast food shortens your life.

Thức ăn nhanh làm giảm tuổi thọ đó nhé.

Yeah, that's what I heard.

Tôi cũng có nghe nói.

But the way my life's been going lately, that ain't such a bad thing.

Nhưng với cuộc đời mà tôi sống lúc sau này. Thì như vậy cũng không tệ.

You're looking for a universal remote control?

Anh tìm 1 cái remote tổng hợp?

Yeah. Just one device to do it all for me...

Vâng. Chỉ cần 1 cái để chỉnh tất cả...

...make my life a little easier, quicker, not so damn complicated.

làm đời tôi dễ hơn, nhanh hơn, không rắc rối...

I'm not supposed to do this, but you seem like a good guy.

Lẽ ra tôi không đưa anh, nhưng anh có vẻ hiền lành.

Hey. Somebody noticed. Thank you.

Ê, cũng có người biết nữa hả? Cảm ơn ông.

I'm gonna show you a remote we just got in...

Để tôi cho anh xem 1 cái remote mới nhận được...

...that's probably the most advanced piece of technology...

Có lẽ là theo công nghệ tiên tiến nhất.

...we have in this place.

Mà ta có ở đây.

- Sounds sweet. - It is sweet.

- Nghe được đó. - Rất là được.

The latest, greatest universal remote not even on the market yet.

Cái remote tổng hợp mới nhất, xịn nhất chưa từng có trên thị trường.

I guess the O'Doyles' remote can bite my advanced-technological ass then.

Vậy là cái remote của nhà O Doyle là thua cái này rồi.

I don't know the O'Doyles...

Nhà O Doyle thì tôi chưa hề quen biết.

...but they can bite it hard.

Nhưng đúng là thua xa lắc.

Yeah.

Ừ.

Come in the back with me.

Ra đằng sau này với tôi đi.

Okay.

Ok.

This is-This is very nice of you.

Thật là... Ông thật là tốt.

- What's your name, anyways? - Call me Morty.

- Tên ông là gì? - Gọi tôi là Morty nhé?

Morty, I'm Michael Newman.

Morty, tôi là Michael Newman.

Michael Newman.

Michael Newman.

I'm about to rock your world.

Tôi sắp làm đảo lộn thế giới của anh đó.

Okay.

Ok.

I gotta be honest with you. This place looks bigger from the outside.

Nói thật với anh nhé. Chỗ này nhìn từ bên ngoài thì rộng lớn hơn.

Just kidding.

Đùa đó mà.

Hey, hey.

I think maybe there in the middle?

Hay là ở giữa kia?

Sneaky.

Láu cá nhé.

Where's the box? Does it come with directions?

Có hộp không? Có sách hướng dẫn kèm theo không?

Not necessary.

Không cần thiết.

Just point, click.

Chỉ cần chỉ vào và bấm.

Eventually, it will program itself.

Rồi nó sẽ tự lập trình lấy.

How much is this thing?

Cái này bao nhiêu tiền?

Because I ain't exactly Thurston Howell, you know?

Vì tôi cũng không giàu có lắm đâu!

Lucky for you, it's not in the bar-code system yet.

May cho anh là chưa đưa vào hệ thống mã vạch.

So I'm gonna have to just give it to you.

Nên tôi có thể cho anh rồi đó.

Whoa, whoa, whoa. What's the catch here, man?

Ê, ê, sao dễ vậy? Nhất định phải có cái gì rồi.

Want me to take my shirt off for you? Because I don't play for that team.

Định quậy với tôi hả? Tôi không phải thứ đó à.

Hey. Man, get out of here.

Dẹp anh đi.

Why are you doing this, then?

Mà tại sao ông lại cho tôi?

Because good guys need a break every once in a while.

Bởi vì người tốt thì thỉnh thoảng cần được đối xử tốt.

Take it.

Cầm đi mà.

Enjoy.

Chúc vui.

All right.

Vậy được.

Only one thing you need to know, Michael.

Chỉ có 1 điều anh cần biết thôi, Michael.

This item is nonreturnable.

Món đồ này không hoàn trả được.

Why would I wanna return something I got for free?

Đã được tặng không thì ai mang đi trả làm gì?

Twinkie. You don't need it. You don't need it, man.

Bánh Twinkie. Không cần, không cần đâu.

You do need a Yodel, though. Okay. Good job.

Nhưng cần ăn Yodel. Ok. Hay lắm.

Let's see what you got, mate.

Để xem mi làm được gì.

Look at me, turning my own TV on. I'm a freaking whiz kid.

Nhìn này, mình mở tivi 1 mình. Đúng là giỏi quá.

Residential architecture...

Kiến trúc đương đại.

- So I talked to the kids. - Oh, yeah?

- Em đã nói với bọn trẻ. - Thật à?

They're very understanding about not going camping this weekend.

Chúng cũng hiểu vì sao cuối tuần này không đi cắm trại.

- Great. - They could have a sleepover instead.

- Hay lắm. - Chúng có thể mời bạn đến ngủ lại.

That's a great idea. Thank you, thank you.

Ý hay lắm. Cảm ơn em, cảm ơn.

Thanks for being so cool about this too.

Cảm ơn em đã thông cảm cho anh về việc này nữa.

- Can I ask you something? - Yes.

- Hỏi anh 1 điều được không? - Được.

After you do all this work and become a big player at your company...

Sau khi anh làm bao nhiêu việc và trở thành 1 ông lớn.

...do you think you're gonna have more time for us...

liệu khi đó anh có thời gian nhiều hơn cho gia đình.

...or are things just gonna get even more out of control?

Hay là khi đó còn tệ hơn bây giờ nữa?

Wait. When I get to that place and become a boss...

Khoan. Khi anh đạt đến đó và trở thành 1 ông chủ...

...a millionaire, a big shot, the first thing I'm gonna do...

1 nhà triệu phú, 1 yếu nhân, việc đầu tiên anh sẽ làm.

...is hire a bunch of idiots just like me to do all my work.

là thuê 1 mớ ngốc như anh bây giờ để làm việc của anh.

So then you, me and the kids can do whatever the hell we want.

Và khi đó em, anh và bọn trẻ có thể thoải mái để làm những gì ta muốn.

You just gotta give me some time.

Ráng chờ anh ít lâu nữa đi mà.

Don't give me that look.

Đừng nhìn anh kiểu đó.

I'm just saying, give me some support. All right?

Ý của anh là em nên ủng hộ anh thêm nữa. Ok?

I love you. Go to sleep.

Anh yêu em. Đi ngủ đi.

- Just think about it, Michael. - Absolutely.

- Cứ nghĩ lại đi Michael. - Nhất trí.

And stop with the Yodels.

Và đừng ăn Yodel nữa!

- You're gonna wake up 400 pounds. - Okay.

- Coi chừng có ngày 200 ký đó. - Ok.

Hey, hey, hey. Keep it down, dude. Everybody's sleeping.

Ê, vừa thôi. Để người ta ngủ!

You gotta poop again?

Muốn đi ị nữa à?

Why don't you do the humpy-pumpy on the duck, okay?

Sao không ra quậy với con vịt đi, ok?

Will you just hold it in for five minutes and keep the freaking volume down?

Chờ tao 5 phút và đừng sủa lớn có được không?

I guess when you combine...

Chắc là khi kết hợp...

...mass quantities of cough syrup with Yodels...

Vài chai xirô họ và bánh Yodel.

...you get acid.

Thì bị ảo giác?

Go.

Đi lẹ đi.

Hey, you said you gotta go. Go already, man.

Ê, cần ị thì ị lẹ đi!

Sniffy Longdroppings, today.

Hôm nay bón hay sao vậy?

Holy motherfu-!

Cha mẹ ơi!

Yeah, I mean, you're right. In the short run...

Ừ, cũng đúng. Nói cho cùng...

...plastic surgery is a hassle.

Thì giải phẫu thẩm mỹ cũng mất công thật.

But six months later...

Nhưng 6 tháng sau...

...I'm gonna have a face and a body...

Tôi sẽ có mặt mũi và thân hình.

...that's gonna get me to places where I wanna be.

Giúp tôi thành công trong cuộc sống.

Oh, my mother, typical, you know, she says:

Mẹ tôi bà ấy hay nói.

"Oh, this procedure is too risky."

Làm như thế nguy hiểm lắm.

If Samantha wanted her cheekbones shaved down, I think I'd freak out too.

Nếu Samantha muốn bớt xương gò má, có lẽ tôi cũng sợ thiệt.

I know, but I just think, you know, they're too Slavic.

Biết rồi, nhưng tôi nghĩ gò má nó nhô cao quá.

You should get some work done.

Nên chỉnh sửa lại chút đi.

Then maybe Michael will wanna hang out with you too.

Rồi có khi Michael sẽ đi chơi với bạn nhiều hơn đó.

Morning, Michael. You're looking very crappy today.

Chào Michael. Sao trông thảm hại vậy?

Morning, Janine, you're looking very Slavic.

Chào Janine, Sao gò má cô cao thế?

You're just jealous because Donna and I are going to the gym...

Anh đang ganh ty. Chỉ vì Donna và tôi sẽ đến phòng tập thể hình.

...and all the guys are gonna be hitting on us.

Và sẽ có nhiều người nhào đến tán tỉnh bọn tôi.

Michael knows he's my one and only.

Michael biết tôi chỉ yêu có mỗi mình anh ấy mà.

Forever and ever, babe.

Yêu mãi yêu hoài, cưng ơi.

Sorry about last night. And I love you. I'm s-

Anh xin lỗi về tối qua. Anh yêu em. Anh x...

Oh, my God. I want that so bad.

Chúa ơi, tôi muốn được như vậy đó.

A husband that I can kiss and love and give juice to.

1 ông chồng mà tôi có thể yêu và hôn và làm tình.

You've already cheated on three different husbands with their brothers.

Chị đã lừa hết 3 ông chồng với em của họ rồi còn gì.

I think you've given enough juice to everybody.

Tôi nghĩ chị quậy như thế cũng đủ đô rồi đó.

Love juice.

Quậy à?

You know way too much about me.

Anh biết quá nhiều về tôi rồi đó.

I should never have done that Montel Williams show.

Lẽ ra tôi không làm show Montel Williams đó mới phải.

Even Montel Williams thinks you're crazy...

Đến Montel Williams cũng nghĩ là chị điên điên...

...and he's seen a lot of shit.

Và ông ấy thì cũng đã thấy đủ thứ người rồi.

I was desperate for companionship!

Lúc đó tôi quá cô đơn!

All of my husbands...

Những ông chồng của tôi...

All of them have emotionally abandoned me.

Tất cả đều đã bỏ rơi tôi về mặt cảm xúc.

They went to work. You had sex with their unemployed brothers.

Họ đi làm thì chị quậy với ông em chồng thất nghiệp!

- You're a horndog. - Michael.

- Chị nhai sống đàn ông. - Michael.

- Okay, sweetie. Calm it down. - No, no!

- Thôi, bình tĩnh lại đi! - Không!

I have had self-esteem issues since I was a kid.

Tôi đã có vấn đề về cảm xúc từ khi còn bé!

I had a rabbit named Pepper. And that rabbit abandoned me too!

Tôi có 1 con thỏ tên Muối tiêu, và nó cũng bỏ rơi tôi!

Even the rabbit did! Even the rabb-

Thậm chí 1 con thỏ! 1 con thỏ!

Don't look at me!

Đừng nhìn tôi!

- What's wrong with me? - Bunny rabbit, bunny-

- Tôi có sao đâu chứ! - Thỏ muối tiêu! Thỏ m...

Here's the pitch to Matsui. A deep drive.

Oh, my, it's out of here!

A two-run shot into the right-field seats for Hideki Matsui.

I'm sorry. What was that?

Xin lỗi, sao?

She has so many problems. Why do you have to be so mean?

Chị ấy có quá nhiều vấn đề rồi, sao anh ác thế?

I don't know, I-Hello.

Anh cũng không biết nữa. Anh... Hết biết rồi.

I gotta go.

Thôi, anh đi đây.

Yeah, good RoboDog.

Ừ, chó Rôbô ngoan nào!

And he can bark in over six different languages.

Nó có thể sủa bằng 6 thứ tiếng đó!

It's so cool.

Tuyệt vô cùng!

Yeah, it's much cooler than your stupid, human dog.

Ừ, tuyệt hơn con chó ngớ ngẩn của mày nhiều!

Hey, Dad, see Kevin's new robot dog?

Bố, bố thấy chó Rôbô mới của Kevin chưa?

Yeah, yeah. Very nice.

Có, có. Đẹp lắm.

"Very nice"? This thing is worth more than your car.

Đẹp lắm hả? Nó còn mắc tiền hơn xe của chú đó!

- Not anymore it ain't. - RoboDog!

- Bây giờ thì hết rồi! - Chó Rôbô!

Hey, hey, hey.

Ok. Đây là 1 màn quảng cáo hả? Ông là chủ xị?

Okay. Is this some sort of reality show? Are you the host?

Morty? Máy quay đâu?

Morty? Where are the cameras?

Ai cũng tham gia phải không? Cũng có Sundance nữa!

Got everybody in on it, huh? Sundance did very well also.

Cả nước chắc là cười đã! Còn tôi là thằng ngu!

All right, America! Have your laugh! I'm an idiot!

Donna, em chết với anh đó!

Donna, I'm gonna get you!

Bấm tới, nhanh!

Fast-forward.

Đâu có ai cười anh, Michael.

Nobody's laughing at you, Michael.

Anh đã muốn có 1 cái remote tổng hợp.

You wanted a universal remote control that remote-controls your universe.

Để điều chỉnh thế giới của mình.

Yeah, but what controls my dance skills?

Ừ nhưng cái gì điều khiển kỹ năng khiêu vũ của tôi?

Oh, Morty likes it too.

Ôi, Morty cũng quậy hả?

Michael, just hit menu.

Michael, cứ nhấn menu đi.

On the remote?

Trên cái remote?

No, the menu at the Red Lobster. Yes, on the remote.

Chẳng lẽ thực đơn ở nhà hàng? Ừ, trên cái remote!

Where are we?

Ta đang ở đâu?

- Go, Michael, go! - One Mississippi. Two Mississippi.

- What have I got here? - Two, three.

Cough syrup's kicking in again.

Chai xirô họ lại ép phê nữa rồi.

- We have a boy! - Is it gonna work?

What is this?

Cái gì vậy?

- All right, I love you, Michael. - Your life menu.

Chương trình đời anh đó.

My life has a commentary?

Đời tôi có người bình luận nữa hả?

It's chock-full of goodies.

Nhiều điều hay lắm đó.

- Click it. - Click it.

- Bấm đi! - Bấm.

This is last Tuesday.

Đây là thứ ba vừa rồi.

Michael was eagerly awaiting the arrival of his lunch order.

Michael nóng lòng chờ đợi bữa trưa của mình.

Who's that, James Earl Jones?

Ai nói đó, James Earl Jones?

James Earl does a lot of voice-over work.

James Earl thuyết minh rất nhiều.

But his anticipation quickly turned to dismay...

Nhưng sự chờ đợi đó nhanh chóng thành thất vọng...

...as he realized Alice had brought him a cheeseburger...

Khi anh hiểu ra Alice đã mua burger phó mát...

...instead of a hamburger as he requested.

Thay vì burger jambon như anh đã yêu cầu.

A cheeseburger? I said a hamburger.

1 cái burger phó mát? Tôi nói hamburger!

She always does this to me.

Bà ấy lúc nào cũng vậy!

Michael considered demanding that Alice scrape the cheese off...

Michael đã định yêu cầu Alice lấy đi bớt phó mát...

...but decided not to...

Nhưng lại quyết định thôi...

...fearing that Alice may spit in...

Vì sợ rằng Alice có thể sẽ phun nước bọt.

...or otherwise defile the burger in some manner.

Hay làm gì đó với cái bánh burger.

A wise decision...

1 quyết định thật sáng suốt bởi vì...

...for that was exactly what Alice was planning to do.

Đó chính là điều mà Alice đã có ý định làm.

- Are you kidding me? - Sneaky.

- Trời, thật sao? - Láu cá.

My God.

Chúa ơi!

What else we got here?

Còn gì nữa không?

- "Making of"? - Just click.

- Thực hiện? - Cứ bấm đi!

Hey, hey, psychedelic. Where are we?

Ê, lạ quá vậy? Ở đâu đây?

Is this a porno or something?

Phim con heo đây à?

Oh, Ted. Oh, Teddy!

Ôi Ted. Ôi Teddy!

Is that my parents?

Bố mẹ tôi đó hả?

They're making you. Like bunny rabbits.

Họ đang làm ra anh đó. Cũng y như thỏ!

- That's the spot. - Smack my heinie!

- Đúng rồi! - Đánh anh đi!

Change the channel! How do you do this?

Đổi đài đi! Làm sao?

I can't see.

Hết thấy gì rồi!

- What happened? - What-?

- Chuyện gì vậy? - Cái gì đó?

The floor is so mushy and slippery. Feels good on my feet.

Sàn nhà sao ướt tèm nhẹp vậy? Điên quá.

Check it out. You hit the fast-forward button.

Nhìn kìa. Anh đã bấm đi tới nhanh quá.

I believe we're sometime after your conception.

Hình như đây là giai đoạn sau lúc thụ thai.

Okay, very good, Mrs. Newman.

Được rồi, bà Newman.

No! We're in my mother's vagina?

Trời! Đang ở trong dạ con của mẹ tôi hả?

Again. And push.

Nữa! Rặn đi!

- It's a girl. - It's a girl!

- 1 đứa con gái! - Con gái!

- Oh, It's a girl. Thank you so much. - Thank you for that.

- Ôi, con gái, cảm ơn rất nhiều! - Cảm ơn!

Wait a minute. I'm sorry, it might be a boy.

Khoan, xin lỗi, có thể là con trai đó!

What do you mean, "might be"? What is that?

Có thể là sao chứ? Cái gì vậy?

Maybe that's a penis.

Có khi đây là 1 con chim?

Maybe that's a pe-? That's a penis. That's my penis.

- Có khi đó là 1 con ch... 1 con chim! - Chim của tôi đó!

Can I see that? Can you bring that a little closer?

Cho xem được không? Kéo lại gần chút nữa đi!

See?

Thấy chưa?

- That's a tiny schmeckel. - Yeah?

- 1 con chim bé xíu. - Vậy hả?

- We have a boy! - We have a boy!

- 1 đứa con trai! - Ta có 1 đứa con trai!

Your mother must have some superpower eyesight...

Mẹ của anh chắc là có đôi mắt siêu nhân sao đó.

...because I didn't see anything.

Bởi vì tôi không thấy cái gì hết.

Let's get out of here.

Thôi, đi khỏi đây đi.

So if you think about it...

Vậy, nói cho cùng...

...I can reexperience any part of my life I want to.

Tôi có thể xem lại phần đời nào của tôi cũng được.

It's amazing.

Hay quá nhỉ?

What happened? Oh, God, what did I do?

Chuyện gì vậy? Chúa ơi, tôi lỡ làm gì rồi?

Hello? How do I get you back here, pal?

Làm sao cho ông động đậy bây giờ?

Gotcha.

Quê rồi!

I'm not freaked out enough?

Tôi hết hồn vậy chưa đủ sao?

It's simple. Think of a time and a place...

Dễ mà. Cứ nghĩ đến 1 thời điểm hay 1 nơi...

...hit rewind, and you're there.

Nhấn nút tua lại là tới liền.

Time and a place. Time and a place.

Thời gian và địa điểm, thời gian và địa điểm.

Oh, my God. Lake Winnipesaukee.

Chúa ơi, Hồ Winnipesaukee.

That's me in the Jets shirt.

Tôi mặc áo thun Jets kìa.

Go, little me, go!

Chạy đi, bé nhí, chạy đi!

Good hands! Nice hands.

Đôi tay giỏi lắm, khá lắm!

Michael!

Michael!

Michael, dinner's almost ready. Invite your friends if you want to.

Michael, bữa chiều xong rồi. Muốn mời bạn về ăn thì mời nhé.

So any of you wanna come by my tent for some supper?

Muốn lại đằng lều trại nhà tôi ăn tối không?

Or we could eat at my Winnebago and watch Three's Company.

Hay là về xe van nhà tớ và xem tivi?

Three's Company.

Xem tivi.

That's humiliating.

Quê thật.

Mom, why can't we camp in an RV like every other family?

Mẹ ơi, sao ta không có xe van như các nhà khác?

Oh, come on. You call that camping?

Thôi mà con. Như thế sao gọi là cắm trại được.

How can you get close to nature in a tin can like that?

Trong 1 cái hộp sắt như vậy, làm sao hiểu được thiên nhiên?

Plus, it's more fun to have to keep each other warm at night.

Với lại giữ nhau ấm ban đêm thì vui hơn.

Don't you know it.

Em biết không?

- No cupcakes yet. - But I'm starving.

- Chưa được ăn bánh bông lan! - Nhưng con đói rồi!

I agree with you, Michael. You know how hungry I am?

Đồng ý với con đó. Biết bố đói đến đâu không?

I am so hungry, I could eat this.

Đói đến nỗi bố có thể ăn cái này đó!

Oh, this is where the quarter trick started.

Í, thì ra màn ảo thuật đồng xu là từ đây!

How the heck did he do that?

Ông ấy làm sao hay vậy?

Oh, it's a trick coin you buy at a magic shop.

Đồng xu giả mua ở cửa hàng bán dụng cụ ảo thuật đó.

I just couldn't let him know I knew that.

Tôi đâu thể nói là tôi đã biết rồi?

That's sweet.

Có hiếu nhỉ?

Now, I gotta get back to work, so hit play.

Giờ thì tôi phải đi làm việc. Nhấn nút play đi.

It's a very powerful device. Use it with caution.

Đây là 1 thiết bị rất mạnh. Dùng cẩn thận nhé.

Okay.

Ok.

Who are you?

Ông là ai?

You know who I am.

Anh biết tôi là ai mà.

Morty?

Morty?

If you have any questions...

Nếu có thắc mắc gì.

...call me.

Nhớ gọi tôi.

No, Linda, I think Stacy gets the most-beautiful-feet award.

Không. Tôi nghĩ Stacy sẽ được giải đôi chân đẹp nhất.

You wanted to see me?

Anh cho gọi tôi?

Michael. Look, I'm heading out to the Hamptons in a couple of minutes.

Michael. Này, tôi sắp đi gặp anh em Hampton trong vài phút nữa.

I'm counting on you.

Tôi tin ở cậu đó.

This hotel project? It's a big fish.

Dự án khách sạn này là 1 con cá bự.

You reel it in for me and it's "Howdy, partner."

Kéo về cho tôi thì tôi cho làm chủ phần hùn liền.

Okay. Thank you.

Ok. Cảm ơn anh.

Screw it up, though, and it's "Back to the mailroom, atrium boy."

Làm hỏng việc là trở lại làm văn thư mãn kiếp đó.

Mr. Ammer, Denise just called.

Ông Ammer, Denise vừa gọi.

She's gotta go to rehab again, so she can't make it to the Hamptons.

Cô ấy đang cai rượu nên sẽ không đi với anh được.

I'm gonna be alone on the Fourth of July?

Tôi sẽ cô đơn 1 mình ngày 4 tháng 7 sao?

Mr. Ammer, if you need female companionship this weekend...

Anh Ammer, nếu anh cần có bạn bè kỳ cuối tuần này.

...my wife's friend Janine, wow.

Thì có Janine, bạn của vợ tôi.

Really? What's she like?

Thật hả? Cô ấy ra sao?

Let's just say she will eat you up, sir.

Cứ cho là cô ta sẽ ăn tươi nuốt sống anh đó.

Excuse me. I'm sorry to interrupt...

Xin lỗi đã cắt ngang...

- ...but this is kind of important. - Okay.

- Nhưng việc này quan trọng. - Ok.

- Go to the bathroom. - Okay.

- Đi nhà vệ sinh đi! - Ok.

Dude! You suck so bad.

Dở hơi. Mày chơi dở quá.

Do not. Hey, Dad.

Không hề! Bố!

How you doing, buddy? Playing some catch?

Sao đó con? Chơi ném bóng à?

Actually, we're playing some drop, because Ben hasn't caught one yet.

Nhặt bóng chứ. Nó đâu có chụp được cái gì!

Darn it.

Mẹ kiếp!

You're a regular Derek Jeter yourself, O'Doyle.

Mày cũng dở quá đó chứ, nhóc O Doyle.

- Love you, kid. - Love you too, Dad.

- Thương con nhiều. - Con cũng thương bố.

Mommy!

Mẹ!

No, I know. Well, I thought she should've gotten voted off.

Con biết. Con nghĩ bà ấy phải bị gạt ra chứ.

But did you see her Kate Spade handbag? It was gorgeous.

Mẹ thấy ví tay Kate Spade của bà ấy không?Đẹp quá!

Wait, hold on a second, Trudy. I gotta say hi to your son.

Khoan, khoan đã. Con trai mẹ xuống rồi đây.

- I told your parents to come for dinner. - Really? That sounds good.

- Em mời bố mẹ anh ăn tối đó. - Thế à? Nghe được đó.

It'd be fun for them to be here for the sleepover.

Có họ đến có lẽ sẽ vui lúc nhà có bọn trẻ tới chơi.

Okay, so great. Yeah.

Ok, vâng, được ạ.

We'll see you guys later. Okay, bye-bye.

Hẹn gặp lại nhé. Vâng, chào mẹ.

It's not gonna kill you to eat dinner with your family, sweetie.

Ăn tối với gia đình anh thì đâu có chết chóc gì.

I know, I just gotta build an entire model tonight.

Anh biết rồi. Chỉ tại tối nay anh phải làm mô hình nhà.

- I'm the leader! - No, I'm the leader!

Go say hi to Daddy. Go on.

Đi ra chào bố đi nào.

I can't take a whole night of this.

Mình sẽ không chịu nổi 1 đêm dài như thế này.

- And I'm not going to. - Q, R, S, T, U-

Việc gì mà phải chịu?

Cool.

Hay lắm.

I can skip chapters.

Mình có thể nhảy từng giai đoạn.

What a family.

Gia đình gì chán quá!

All right, let's get dinner over with. Next.

Rồi. Xong bữa tối cho nhanh đi. Kế tiếp.

Next.

Tiếp theo!

Everyone's done but you, buddy. Let's go.

Ai ăn cũng xong rồi trừ con. Nhanh lên!

Will you stop already?

Có thôi đi không hả?

Oh, boy, Dad's quarter trick. I can't wait not to see it.

Trời ơi, màn đồng xu của bố. Chán lắm rồi.

Alone in my basement at last.

Cuối cùng, cũng được yên tĩnh làm việc.

Should I do my work and become partner now? I think so.

Làm việc để lên làm chủ phần hùn đi nhé? Được đó.

Let's get to it.

Bắt tay vào việc đi.

- Michael? - Yo.

- Michael? - Gì?

We don't wanna interrupt.

Bố mẹ không muốn làm phiền...

We're taking off. Thanks for a great night.

Bố mẹ về đây. Cảm ơn con, tối nay vui lắm.

You had a fun time hanging out with me?

Vui khi đến nhà con chơi?

That was-We did good, right?

Đúng rồi... Cũng vui chứ.

- Good night, honey. - Love you.

- Chúc con ngủ ngon. - Ừ, mẹ về.

My schmeckel got bigger now that I'm older, just so you guys know that.

Chim của con to hơn lúc trước, cho bố mẹ biết vậy đó.

It couldn't have gotten any smaller.

Nó cũng không thể nào nhỏ hơn trước được.

Yeah, yeah.

Ừ... ừ.

It looked like a little Tic Tac.

Lúc đó trông nó như viên kẹo Tic tac vậy.

Yeah, come here, I'll freshen your breath.

Ừ, lại đây. Con cho mẹ xem.

- Bye, you guys. - Bye, sweetie.

- Chào bố mẹ. - Chào con.

Good night, sweetie.

Chúc con ngủ ngon.

Great dinner, honey.

Bữa tối tuyệt lắm cưng.

See? Was that so bad?

Thấy chưa, có tệ lắm đâu?

Kidding me? I had fun.

Em đùa à? Anh vui lắm.

Good for you. Can you watch the gang for 10 minutes while I clean up?

Vậy tốt. Nhờ anh trông chừng bọn trẻ 10 phút trong lúc em tắm rửa nhé.

Can't you? I just- I got so much stuff to do here.

Em không làm được sao? Có nhiều việc phải lo quá.

Oh, you got stuff to do?

Í, anh có nhiều việc phải lo à?

I got ghost stories, charades, the dishes...

Em phải kể chuyện, soạn câu đố, rửa đĩa.

...and then I gotta sew the duck's head back on for Sundance...

Rồi còn phải may cái đầu con vịt lại cho Sundance...

...and fix his butthole.

Và sửa chỗ rách nữa!

Way to go, champ.

Hay lắm!

I wish I had time to do all that stuff.

Giá mà em có thời gian để làm ngần đó thứ.

Give me a break, Michael.

Thôi mà, Michael.

You're a big boy. You set your own priorities.

Anh lớn rồi. Anh có công việc ưu tiên của anh.

I'm asking for 10 minutes, not for, like, a whole day.

Em chỉ xin anh có 10 phút... Đâu phải cả 1 ngày trời.

You don't have to do that much.

Đâu có làm gì nhiều!

How big a deal is that? I am so tired of having this argument.

Có nhiều nhặng gì đâu? Sao cứ phải cãi nhau hoài vậy?!

I skipped the whole fight.

Mình đã bỏ hết cả thời gian cãi nhau.

Babe?

Anh à?

- I can't sleep. - You can't?

- Em không ngủ được. - Em...?

I feel bad that we keep arguing.

Em rất áy náy vì ta cứ cãi nhau suốt.

I know. Don't be upset, okay?

Anh biết. Đừng buồn nữa, ok?

- I was a jerk. - You are a jerk.

- Em cà chớn quá. - Em đúng là cà chớn.

- I love you. - I love you too.

- Anh yêu em. - Em cũng yêu anh.

- Yes. That smells good. - What?

- Ừ. Thơm quá. - Cái gì?

Michael. Stop it. The sleepover will catch us.

Michael. Thôi. Bọn trẻ nghe bây giờ.

They ain't gonna hear us. Come on.

Chúng nó không nghe đâu. Nào.

Okay. Quietly try and coax me into it.

Ok. Cứ thử thuyết phục em đi.

I gotta get back to work. Can't we just do it?

Anh còn phải làm việc nữa. Làm nhanh lên được không?

No, we can't just do it. Honey, come on.

Đâu làm đại như vậy được? Cưng à. Thôi mà.

I mean, I don't have any new moves for you. It's the same stuff.

Anh đâu có biết gì mới nữa đâu, cũng vậy thôi hà.

Just think of last time and use that.

Cứ nghĩ đến lần rồi và làm tới luôn.

I like the old moves. Come on.

Em thích kiểu cũ mà, nhanh lên!

All right.

Thôi được.

This time you be Sundance, I'll be the duck.

Lần này anh là Sundance, em làm con vịt.

- Yeah? - But you gotta massage me first.

- Vậy hả? - Nhưng phải mát xa em trước.

Great, I love giving massages.

Tuyệt vời. Anh rất thích mát xa!

Massaging away here.

Mátxa đây!

Oh, that feels good. Oh, yeah, yeah, yeah.

Ôi đã quá. Vâng...

- We did it? - Well, you did.

- Ta làm xong rồi à? - 1 mình anh xong thôi.

I didn't want the whole thing to go that fast.

Anh đâu muốn làm nhanh quá như vậy.

I don't think anybody did.

Em cũng không nghĩ có người lại muốn như vậy.

Yeah. I'll get you next time.

Lần sau anh đền lại cho em.

Thanks.

Cảm ơn.

So we good for tomorrow?

Vậy ngày mai vẫn như cũ nhé.

What are you talking about?

Em nói gì?

At dinner.

Trong bữa tối... Anh bảo.

You said we'd go to lunch tomorrow and pick out your dad's birthday gift.

Mai ta sẽ cùng đi ăn trưa rồi chọn quà sinh nhật cho bố anh.

Dad's gift is-

Quà của bố là...

- Of course. I said so, so I'll be there. - Okay.

- Ừ, anh đã nói, thì anh sẽ đi. - Ok.

- Need another massage or anything? - Oh, go away.

- Muốn anh mát xa nữa không? - Thôi, anh đi đi.

I gotta go work.

Anh đi làm đây.

Hey, Morty. It's Michael Newman.

Morty. Michael Newman đây.

Yeah, can I talk to you for a minute?

Ừ, gặp ông 1 chút có được không?

Hang on for a second, someone's at my door.

Chờ chút nhé. Có người ở ngoài cửa.

- Hello, Michael. - Where'd you come from?

- Chào Michael. - Ông từ đâu ra vậy?

You don't wanna know.

Thôi, đừng hỏi.

- Can we take a walk? - Sure.

- Đi bộ 1 lát được không? - Được chứ.

It's simple. You must have been on autopilot.

Đơn giản mà. Chắc anh theo chế độ tự động nữa rồi.

Autopilot?

Tự động?

That's what happens to you when you fast-forward.

Đó là điều xảy ra khi ta cứ bấm cho tới trước hoài.

- Okay. - Yeah. I'll show you.

- Ok. - Để tôi chỉ cho xem.

Here.

Đây.

See? That's you on autopilot.

Đó, thấy chưa. Anh lúc theo chế độ tự động đó.

The lights are on but nobody's home.

Coi như đèn sáng trong nhà mà không có ai hết.

The remote lets your mind skip around...

Cái remote để trí não ta đi nơi khác...

...but your body actually stays put for the boring stuff.

Nhưng thân xác thì ở tại chỗ chịu trận.

We should go to lunch tomorrow and pick out your dad's birthday gift.

Mai ta sẽ đi ăn trưa và chọn quà cho bố anh nhé.

Sounds good.

Được đó.

So she did tell me.

Đúng là cô ấy có nói với tôi.

I'm having conversations on autopilot, then.

Vậy theo chế độ tự động tôi cũng nói chuyện được.

You're not gonna be the life of the party, but yes.

Anh sẽ không làm cả nhà vui vẻ gì, nhưng vậy đó.

Everyone goes on autopilot now and then.

Ai cũng có lúc theo chế độ tự động mà.

The big difference is now you've got a nifty remote...

Sự khác biệt là bây giờ anh đã có 1 cái remote xịn.

...to help you decide when.

Để quyết định lúc nào thì theo.

This thing is the best.

Cái remote này là thứ xịn nhất.

By the way, your wife? Absolutely gorgeous.

Mà này, vợ anh, đẹp quá nhỉ?

- She is, isn't she? - Perfect face. Tight, rocking body.

Đúng vậy, phải không? Gương mặt hoàn hảo, hân người tuyệt vời.

You okay?

Ông có sao không đó?

- Amazing. - What is?

- Tôi không hiểu nổi. - Cái gì?

She fell for a schlub like you.

Cô ta lại đi mê 1 tên ngố như anh.

I'm a schlub?

Tôi là tên ngố hả?

I don't know about that, pal. I see a good-looking man right there.

Vụ đó thì chưa rõ, Ở đây là 1 người rất đẹp trai.

You wanna see what a stud I used to be? Yeah?

Muốn thấy ngày xưa tôi đẹp trai như thế nào không?

All right, let's take a look at some of the girls...

Nào, để xem những cô gái mà ngày xưa.

...I used to fool around with before I met Donna.

Tôi vẫn hay quậy trước khi gặp Donna.

Is that a man or a woman?

Nam hay là nữ vậy?

It's a woman.

Đó là 1 phụ nữ.

What is this, Animal Planet?

Hành tinh thú vật hay sao vậy?

- Stop. - Yes.

- Thôi! - Ừ.

Sometimes it's better to keep certain memories just in your head.

Đôi khi chỉ nên giữ ký ức trong đầu mình thôi.

So I've learned, Morty.

Tôi cũng đã học được điều đó. Morty.

Good night. Thank you.

Chúc ngủ ngon. Cảm ơn.

Good night, Michael.

Chúc ngủ ngon, Michael.

I'm getting sick, man. Fast-forward me till I'm better.

Lại bệnh rồi. Cho tới trước, cho đến khi khoẻ lại!

Michael, honey, wake up. You'll be late for work.

Michael, cưng ơi, dậy đi, kẻo đi làm trễ đó.

What? It's Monday already?

Sao? Thứ 2 rồi à?

Are you kidding me? No more phlegm?

Sao? Giỡn hoài?! Hết đàm rồi sao?

I skipped an entire cold?

Bỏ qua cả 1 cơn bệnh cảm?

Thanks to you, baby! I love you!

Cảm ơn cưng!

No more Tylenol!

Khỏi uống Tylenol nữa!

I don't remember doing any work this weekend.

Mình không nhớ là đã làm việc gì cuối tuần này cả.

But apparently I did.

Nhưng rõ ràng là có.

- Bad news. There's no hot water. - What? I gotta take a shower.

- Xui rồi. Không có nước nóng. - Sao? Anh phải tắm!

Well, you're gonna freeze your bun-buns off.

Lạnh lắm cưng ơi!

It's all good.

Không sao hết.

Yes! Look at me.

Đúng rồi! Nhìn ta này!

All showered and dressed and looking sexy.

Tắm xong và trông thật hấp dẫn.

I like that. I-

Được quá.

Did you smoke crack, Daddy?

Bố có hút hít gì không đó?

Just watch your toons and have a great day with Mommy today, okay?

Cứ xem phim đi và chơi với mẹ, ok?

Eating cupcakes like your old man. Right here, baby.

Ăn bánh bông lan như ông già con vậy đó.

- Dad? - Yes, sir?

- Bố? - Gì con?

Are you gonna have to work late again tonight?

Bố có phải làm việc khuya nữa không?

- Unfortunately, yes. - Is there anything we can do to help?

- Rất tiếc là có. - Bọn con giúp gì được không?

Well, I'm gonna be partner soon, and I'm gonna need new building designs.

Bố sắp lên làm chủ phần hùn và bố cần 1 số thiết kế nhà cửa.

So if you guys have any cool ideas, draw them up for me.

Nên nếu các con có ý gì hay thì vẽ ra cho bố đi.

- Okay. - Rock 'n' roll.

- Ok. - Chơi luôn.

- I get the paper. - I got the crayons.

- Để em lấy giấy. - Anh sẽ lấy bút chì.

Would you stop talking and fix the sewer?

Đừng nói nữa! Sửa ống cống lẹ đi!

You're on it now, yeah. Yeah.

Cho hát thoải mái. Đúng rồi đó.

Traffic, traffic, no more traffic.

Xe cộ, kẹt xe... Và hết kẹt xe.

Wait a sec!

Chờ chút!

Here we go! Mama!

Tới nơi rồi!

Yeah! That's what I'm talking about, baby!

Ừ, có như thế chứ!

You look a little pale there, pal. Let me fix that.

Trông anh bạn hơi xanh đó. Để điều chỉnh lại nhé.

Oh, look at you now. You're all yellow from the scurvy.

Nhìn kìa, giờ thì lại vàng khè vì yếu gan.

Captain.

Đại uý.

Don't get the Hulk angry. You won't like him when he's angry.

Đừng làm cho khổng lồ nổi giận... Giận là dữ lắm đó.

Oh, there's Barney.

Í, Hề Barney đây rồi.

♪ I love you, you love me ♪

Anh yêu em và em yêu anh.

♪ That jogger had giant boobies ♪

Okay. Let's get you that tan you been searching for.

Ok, giờ thì cho da rám nắng 1 chút cho khoẻ mạnh.

That's it. That's it.

Đúng rồi, đúng rồi.

Check out Julio Iglesias... Pretty.

Julio lglesias... Phải không? Đẹp lắm.

- Looking good, Mr. Newman. - Really? Thank you very much, Judy.

- Trông đẹp lắm, anh Newman. - Thật à? Cảm ơn Judy.

- Finish? - Did I finish? I believe I finished.

- Xong chưa? - Xong chưa à? Có lẽ là xong rồi.

- Let's see here. Look at that. - Very impressive, Michael.

Đâu, để xem nào. - Ấn tượng lắm, Michael.

Yeah, the river in the lobby. This is actually pretty good, man.

Ừ, thác nước ở tiền sảnh, trông đẹp lắm đó.

Where did you find the time to get a tan?

Sao còn có thì giờ phơi nắng nữa hay vậy?

- I guess I can do it all, sir. - You can do it all.

- Gì tôi chẳng làm được? - Đúng vậy thật.

All right, all right, everybody. It's sexual-harassment-speech day.

Nào anh em. Hôm nay ta sẽ nói về quấy rối tình dục.

Now, anyone can be a victim of sexual harassment:

Ai cũng có thể là nạn nhân của quấy rối tình dục:

Blue collar, white collar, a woman, a man.

Nhân viên văn phòng, công nhân, nam hay nữ...

Even the office slut.

Thậm chí cả cô gái lẳng nhất văn phòng.

Not that I'm mentioning any names...

Tôi không nêu tên ai...

...Stacy.

Stacy.

Here we go. Sexual harassment can come in many forms.

Đây nhé, quấy rối tình dục có thể có nhiều hình thức.

You see, what is hilarious to some, could be offensive to others.

Điều gì vui cho 1 số thì lại có thể không vui cho người khác.

Let me try to give you a real-life example because I'm sure I've done it.

Để tôi cho các bạn 1 thí dụ vì tôi chắc là có làm như vậy rồi.

Like the day I said, "You want a promotion, break out the lotion."

Như ngày tôi nói... Nếu muốn lên lương... Thì làm đẹp lên đi.

I was technically engaged in sexual harassment.

Coi như tôi đã phạm vào quấy rối tình dục.

Hilarious sexual harassment, if you ask me.

Quấy rối tình dục 1 cách vui vẻ...

Now, there is also homosexual harassment.

Cũng có quấy rối tình dục cho người đồng tính.

Now, this is like when one dude comes up to another...

Đó là lúc người này đi gặp người kia...

- ...and says something cheeky. - This will be good.

- Và nói điều gì đó thách thức... - Vụ này hay đó.

Proceed.

Bắt đầu đi.

I don't know about you Americans...

Không biết người Mỹ thì sao.

...but to me there is no doubt...

Nhưng với tôi thì có 1 điều chắc chắn.

...Ichiro is the greatest of all time.

lchiro là xịn nhất ở trên đời.

Yeah, he's incredible.

Ừ, rất là tuyệt.

You gotta admit, you can always count on Matsui.

Phải công nhận là Matsui thì cũng hết sẩy.

Oh, Matsui.

Í , Matsui.

Well, if you guys love Ichiro and Matsui so much, let's order them both.

Nếu thích lchiro và Matsui như vậy, thì gọi 2 món đó đi.

I'll eat anything.

Cái gì tôi cũng ăn.

- Excuse us for a moment. - Absolutely, Mr. Watsuhita.

- Xin phép 1 chút nhé. - Vâng, thưa ông Watsuhita.

See you guys in a bit.

Lát nữa gặp lại.

Ichiro and Matsui are baseball players. You just insulted their national heroes.

Ichiro và Matsui là 2 cầu thủ bóng chày. Anh vừa xúc phạm 2 anh hùng.

I'm going to the bathroom to slit my wrists.

Tôi vào nhà vệ sinh tự tử liền đây.

I'll be here.

Tôi chờ ngoài này.

These morons are so boring.

2 thằng cha đó chán bỏ mẹ.

They make me wanna chop my own dick off.

Chán muốn tự cắt chim luôn.

That hotel design? I'd like to rip it up.

Bản thiết kế khách sạn đó, thấy chỉ muốn xé đi.

Egghead watched a bad documentary on Asian architecture.

Tên đầu trứng đó chắc là đã xem phim tài liệu dỏm về kiến trúc Châu Á.

Who needs a stupid river in the lobby?

Ai mà cần có thác nước ở tiền sảnh làm gì?

Let's build more rooms and maximize profits.

Phải xây thật nhiều phòng mới có nhiều lợi nhuận chứ.

Eat as fast as you can.

Cứ ăn cho thật nhanh.

Then we can get out of here...

Rồi sau đó mình đi về.

...and do Jell-O shots at America's greatest cultural achievement:

Kiếm chỗ khác quậy cho hết buổi tối.

T.G.I. Friday's.

Tối thứ sáu rồi.

T.G.I. Friday's!

Ừ, thứ sáu cuối tuần.

- All right, Michael, save us. - I'm all over it, baby.

- Michael, cứu nguy dân tộc dùm đi. - Tôi đang lo đây.

Before we order, I was looking at our proposal. You know what?

Trước khi gọi món, tôi đã nhìn lại thiết kế. Ông biết sao không?

After getting to know you a little bit, I realize this is not what you're about.

Khi đã gặp ông rồi tôi đã hiểu ra ý ông không muốn kiểu này chút nào.

In fact, let's just throw it out, all right? Start from scratch.

Thôi, cứ bỏ hết, rồi bắt đầu lại từ đầu.

The river in the lobby idea, what an egghead move.

Thác nước ở tiền sảnh, cũng chỉ có những gã đầu trứng luộc như tôi nghĩ ra thôi.

Let's just keep the plans simple, forget all the niceties, maximize our revenue.

Phải làm cho đơn giản, không rườm rà, để tối đa hoá lợi nhuận.

That's what it's all about anyways, the profits.

Đằng nào kinh doanh thì ai cũng muốn nhiều lợi nhuận.

But do me a favor. Just give us your account and your trust.

Nhưng hãy tin tưởng và giao việc này cho chúng tôi.

That way we can get the hell out of this dump, go to T.G.I. Friday's...

Như vậy ta có thể về sớm, đi chỗ khác quậy tới bến.

...do some Jell-O shots till this guy pukes up a lung.

Vì cũng cuối tuần rồi, phải nghỉ ngơi cho vui vẻ.

Fuck, yeah.

Đúng như vậy đó!

That's what I'm talking about.

Có thế chứ!

Yes, yes!

Phải, phải lắm.

The king is home! Hello, hello!

Nhà vua đã về, xin chào! xin chào!

How can you goons sleep when you know I got you presents?

Sao dám ngủ khi bố mang quà về như thế này hả?

- You did? - What is it?

- Có quà hả bố? - Quà gì vậy?

What is it? Well, if you bring your tushies downstairs, we'll find out.

Cái gì à? Xuống lầu hết đi rồi sẽ biết!

I'm coming. I'm coming.

Con xuống! Con xuống liền!

Honey, get your sweet little buns downstairs too. Come on, come on!

Cưng à, xuống đây luôn đi! Nhanh lên nào!

Come and get them.

Lại đây nhận quà này!

- Awesome! No way! - Yeah, yeah.

- Hết sẩy! Hay quá! - Ừ, ừ.

- It must have cost a million dollars! - That's chump change now.

- Chắc là cả triệu đôla! - Triệu thì chỉ là tiền lẻ!

You guys deserve the best...

Các con của bố phải có đồ chơi tốt nhất!

...and that's what you're gonna get from now on, okay?

Và các con sẽ được như vậy từ nay, ok?

What's all this?

Cái gì vậy anh?

Look who's here. You guys wanna ride these bikes?

Nhìn xem ai kìa. Muốn đi xe đạp 1 vòng không?

- Yeah! - Let's take them outside!

- Muốn! - Ra sân đi!

Wake the O'Doyles, let them see what you got.

Đánh thức nhà O Doyle, cho họ thấy 2 con có gì!

These are the coolest bikes in the whole town.

Đây là xe đạp xịn nhất trong cả thành phố!

Kevin O'Doyle's gonna shit himself.

Kevin O Doyle sẽ xanh mặt vì ganh tức!

- Don't think I forgot my beautiful wife. - Oh, my gosh.

- Anh không quên cô vợ xinh của anh đâu nhé! - Trời ơi!

It's not a bike or a cowboy hat, but you're gonna like this, I hope.

Không phải xe đạp hay nón cao bồi, nhưng chắc là em sẽ thích lắm.

- Oh, Michael, it's beautiful. - I heard you talking to my mother.

- Michael, đẹp quá anh ạ! - Anh nghe em tám với mẹ.

- I love it! - You look good, baby.

- Đẹp quá! - Em cũng đẹp nữa!

I got myself a celebratory cigar too. Why not?

Anh cũng tự mua cho mình 1 điếu xì gà để ăn mừng.

What are we celebrating?

Mà ăn mừng cái gì?

"What are we celebrating?" We're healthy, we got a great family...

Cái gì à? Ta khoẻ mạnh, có 1 gia đình tuyệt vời...

...I'm Ammer's newest partner-

Anh là chủ phần hùn mới của Ammer...

Oh, my God, you're kidding! Honey, congratulations!

Chúa ơi, anh giỡn hoài! Chúc mừng anh yêu!

I knew it! I knew you'd be psyched! I love it! I love you!

Anh biết mà! Anh biết là em sẽ vui mà! Anh yêu anh!

I single-handedly landed the Watsuhita account.

1 mình anh đã ký kết được hợp đồng Watsuhita đó.

That's incredible. I knew it was gonna be a great day.

Hay quá, Em đã biết hôm nay sẽ là 1 ngày vui.

- I heard our song on the radio. - We have a song?

- Em nghe bản nhạc của ta trên radio. - Ta cũng có 1 bản nhạc hả?

Honey. The song that was playing during our first kiss.

Cưng à. Bản nhạc đang chơi lúc ta hôn nhau lần đầu.

Come on. You're kidding me, right?

Thôi đi, em đùa anh hoài!

I know our song. Our song. Of course I know our song. Our song is...

Anh biết bản nhạc đó. Bản nhạc của chúng ta. Bản nhạc đó là...

What the hell was that song?

Bản nhạc quái quỷ gì nhỉ?

I remember this place.

Mình nhớ chỗ này rồi.

And-Oh, my God.

Và... Ôi , trời ơi.

Wolverine's goofy cousin.

Đúng là giống người sói trong Xmen quá.

But look at you. Wow. You are out of his league, aren't you?

Người đẹp này... Sao lại quen anh chàng đó làm chi?

Oh, yeah, the notes.

Hay lắm đó bạn.

Smooth, buddy.

Sáng mai anh có còn yêu em nữa không?

Oh, look at her.

Nhìn cô ấy kìa.

What's gonna happen? You got an answer to that?

Điều gì sẽ xảy ra? Biết câu trả lời chưa?

Okay. Seal the deal, pal.

Ok, ký hợp đồng đi!

All she's thinking about is, "I am not kissing that beard.

Hiện giờ cô ấy chỉ nghĩ Ta sẽ không hôn bộ râu đó...

Absolutely not, that's gonna hurt me."

Nhất định là không. Râu đâm đau lắm.

Wait a minute.

Ê, khoan.

Yeah, Newman. Get it.

Ừ, Newman, tới luôn!

Yeah.

Ừ.

Donna!

Donna!

Donna. Oh, my God.

Donna. Ôi trời ơi!

I'm so horny now.

Mình lại hứng nữa rồi!

Oh, God, I'm not. Get me out of here.

Chúa ơi, thôi biến cho lẹ!

"Linger" by The Cranberries was playing during our first juicy kiss.

Bản Vương vấn của ban Cranberries là bản nhạc lúc ta hôn nhau.

And, my God, you looked beautiful in that pink sweater you were wearing.

Chúa ơi, lúc đó em mặc cái áo thun hồng trông đẹp quá!

Honey, you remember what I was wearing?

Anh, anh nhớ cả áo em đang mặc nữa sao?

Of course. I remember what Janine was wearing.

Nhớ chứ. Janine mặc gì anh cũng nhớ nữa.

She scared the shit out of me then.

Cô ấy làm anh sợ hết hồn!

I love you.

Anh yêu em!

I love you too, honey.

Em cũng yêu anh nữa cưng à.

Hi, Mr. Newman.

Chào anh Newman.

Right this way, Michael.

Lối này, Michael.

Hey, my new star. Congratulations. Sit down, big guy.

Ê, Sao sáng của tôi. Xin chúc mừng. Ngồi xuống đi.

All right.

Đồng ý.

I am a little tired.

Tôi hơi mệt.

The family was up late last night celebrating.

Tối qua cả nhà thức khuya để liên hoan ăn mừng.

You really knocked one out of the park last night, didn't you?

Anh bạn đúng là cứu nguy dân tộc tối qua hay lắm.

Hey, you were great too.

Anh cũng giỏi nữa.

All you gotta do is draw up the construction plans.

Giờ thì chỉ còn làm thiết kế xây dựng nữa thôi.

If Watsuhita commits to the bulk of the funds...

Nếu Watsuhita đồng ý báo giá và đặt cọc...

...I'm looking at my new partner.

Thì tôi cho cậu lên làm chủ phần hùn trong công ty.

I thought I was already your partner.

Tôi tưởng đã là chủ phần hùn trong công ty rồi.

Whoa, cowboy.

Ê, khoan à.

I said, "Land the Watsuhita account, you'll get promoted."

Tôi chỉ nói Ký kết hợp đồng Watsuhita rồi tôi sẽ cất nhắc.

- I didn't mean right this second. - But I already told my wife, sir.

- Tôi đâu có nói sẽ làm liền. - Nhưng tôi đã báo vợ tôi!

I spent money I don't have.

Tôi đã xài tiền trước.

To do these documents is gonna take me months.

Làm sơ đồ xây dựng sẽ mất hàng mấy tháng nữa!

Then you better get started.

Vậy liệu bắt đầu sớm đi!

Wow, I just got a big headache!

Sao bỗng dưng đau đầu quá vậy?!

- Was I hit by a train or something? - I didn't see anything.

- Xe lửa đụng hay sao vậy? - Tôi có thấy cái gì đâu?

I forgot to tell you. I hung out with your friend Janine this weekend.

Í, quên nói. Cuối tuần này tôi đã đi chơi với Janine.

I hope she's doing your brother right now, you big-headed buffoon.

Cầu mong cô ta đang quậy với em trai mi ngay lúc này, đồ hề giả dối.

No, no, no. You got more.

Không, chưa, còn nữa!

Yeah.

Ừ.

Anyway, the sooner you get back to work...

Đằng nào, bắt tay vào việc lại sớm chừng nào.

...the sooner you'll be partnerized.

Thì sẽ càng sớm được lên chủ phần hùn thôi.

- I taste shit. - You do?

- Mùi gì thối quá! - Thật à?

Stacy! Did you put shit in my lunch?

Stacy! bỏ cái gì vào bữa trưa tôi đấy hả?

I'm gonna get going now, sir.

Thôi tôi đi đây.

Stacy!

Stacy!

Have you considered the consequences...

Anh đã cân nhắc hậu quả.

...of the thing you're thinking about doing?

Của điều mà anh đang có ý định làm đó không?

Yeah. What are you saying, I shouldn't do it?

Ừ. Ông đang nói là không nên làm chứ gì?

It's your life. What you do with the remote is your decision, Michael.

Đời anh mà. Anh làm gì với cái remote là tuỳ anh.

I know, so, I mean, we're talking a couple of months here.

Biết rồi. Coi như vài tháng nữa thôi chứ gì?

I fast-forward through it, what am I gonna miss?

Cứ bấm tới đó, thì có bỏ qua gì đâu?

Thirty arguments and a haircut?

30 lần cãi nhau và 1 lần hớt tóc?

Remember the leprechaun?

Nhớ chú lùn không?

The one from the cereal ad.

Chú lùn trong phim quảng cáo ngũ cốc.

"They're magically delicious." That guy?

Ngon 1 cách tuyệt vời. Phải không?

He's always chasing the pot of gold at the end of the rainbow.

Chú ta lúc nào cũng đi tìm hũ vàng ở cuối cầu vồng...

But when he gets there at the end of the day...

Nhưng khi cuối cùng chú ta đến đó.

...it's just corn flakes.

Thì đó chỉ là bắp rang.

- Michael. - Yes.

- Michael. - Gì?

- You don't understand the metaphor? - I won't do it, all right.

- Không hiểu ẩn dụ đó à? - Thì thôi, không làm nữa!

- Dad? - Yeah.

- Bố? - Gì?

- We have some designs for you. - It's not a good time, man.

- Có thiết kế cho bố này. - Bố bận lắm con ạ.

Maybe they'll help you finish quicker.

Biết đâu nhờ nó mà bố làm nhanh hơn.

All right. You want me to look at it? Let me see.

Đồng ý. Muốn bố nhìn không? Đưa đây xem.

The ceiling's too high, the hallway's too narrow...

Trần nhà quá cao, hành lang quá hẹp.

...stairway placement makes no sense at all.

Vị trí của cầu thang không hợp lý 1 chút nào.

- What the hell's this room made of? - Pizza.

- Phòng này làm bằng gì đây? - Bằng Pizza.

Well, it's stupid. Next. What is yours made of?

Sao ngốc quá. Tiếp theo. Nhà con bằng gì?

- Pickles. - Oh, don't be a baby.

- Đồ chua. - Đừng trẻ con quá vậy.

Michael, have you lost your mind? He's 7 years old.

Michael, anh điên rồi à! Nó mới có 7 tuổi!

If he wants a playroom made of pizza, then why not?

Nó muốn 1 căn phòng bằng pizza thì tại sao lại không được? Tại sao không??

Maybe he's gotta grow up sometime and get the hell off Fantasy Island.

Nó cũng phải lớn lên và hết mơ mộng là vừa.

Hey, pizza boy. Life ain't about being creative.

Này, nhóc pizza. Đời không phải chỉ có sáng tạo là đủ.

It's about kissing ass, playing it safe, making your boss a lot of money...

Đời là phải nịnh nọt, né tránh, làm ra tiền cho ông chủ.

...in hopes one day he might throw you a stinking bone. All right?

Với hy vọng ngày nào đó lão sẽ ném ra 1 khúc xương. Hiểu chưa?

Yes, sir.

Dạ hiểu.

Ammer didn't make you partner, did he?

Ammer đâu có cho anh làm chủ phần hùn, phải không?

Oh, honey, I'm so sorry.

Anh à, em rất tiếc.

But we'll get through this, okay? I promise.

Nhưng ta sẽ vượt qua, ok? Em hứa.

Jeez! Man, that's all we ever do is get through it.

Chúa ơi, lúc nào nhà này cũng cố gắng vượt qua hết!

When is it gonna end?

Khi nào thì sẽ kết thúc?

Pretty sweet, eh?

Xịn quá, phải không?

Two queen beds, full kitchen, steam shower...

2 giường lớn, bếp đầy đủ. Phòng tắm hơi.

...and satellite TV with surround sound.

Và tivi vệ tinh với âm thanh surround.

Why are you always trying to hurt me? One day I'm gonna hurt you back.

Sao mày hay chọc giận tao vậy? 1 ngày nào đó, tao sẽ trả thù mày đó.

Michael Newman, I didn't know you smoked cigars.

Michael Newman, tôi đâu có biết anh hút xì gà!

And now's the time.

Và đã đến lúc rồi!

No, Kathy, this isn't mine.

Không phải, Kathy, không phải xì gà của tôi.

I took it out of Kevin's hands. Yeah, he was smoking like a chimney.

Tôi lấy từ Kevin đó chứ, Nó hút như cái ống khói!

No, I wasn't!

Không có đâu mẹ!

I think I smell marijuana in it.

Có mùi marijuana trong đó thì phải!

Kevin O'Doyle, you get your ass in this house right now!

Kevin O Doyle, có vác xác về đây không thì bảo!

I hate you.

Cháu ghét chú!

Are you deaf? Move it! I don't wanna have to ask you again!

Điếc à? Nhanh lên! Đừng để mẹ nói lần thứ 2!

Dope is for dopes, buddy!

Ma tuý là để cho dân chơi, nhóc ơi!

Get your ass in this house!

Đi vào nhà ngay!

We don't have any other choice, guys.

Không còn cách nào khác đâu các con.

- No fair! I don't wanna return my bike! - We have to, honey.

Không! Con không muốn trả xe đạp! Phải trả thôi con ạ!

- But Daddy gave them to us! - Because he loves you.

- Nhưng đó là quà của Bố! - Đó là vì bố yêu chúng con.

Unfortunately, there was a mix-up at Daddy's work.

Thật ra có nhầm lẫn gì đó ở cơ quan của bố.

We need to bring the bikes back for now.

Giờ thì phải mang trả xe đạp lại thôi con.

But I already told Kevin O'Doyle I got a new bike.

Nhưng con khoe với Kevin O Doyle là có xe đạp mới!

Well, we can paint my old bike and make it look new.

Vậy ta hãy lấy xe cũ của mẹ rồi sơn lại cho mới!

That's a girl's bike. All the kids will make fun of me.

Đó là xe đạp nữ! Bạn con sẽ cười con thúi đầu! Chết mất!

No!

Không!

I wanna keep my bike!

Con muốn giữ xe đạp của con!

I can't take this anymore.

Chịu hết nổi rồi!

Fast-forward me to my promotion.

Hãy đưa ta đến ngày được lên chức.

So here's to Michael Newman...

Chúc mừng Michael Newman...

...the greatest partner I could ever dream of.

Người bạn hùn tuyệt nhất mà tôi có thể mơ ước...

Hear, hear!

Hoan hô!

Thank you. Thank you, guys. My family thanks you.

Cảm ơn. Cảm ơn, anh em. Đại diện cho gia đình, xin cảm ơn.

I'm gonna do the best I can and I won't let you down, I promise.

Tôi sẽ cố hết sức làm hài lòng tất cả. Tôi xin hứa.

Yeah!

Hoan hô!

- Congratulations, Mr. Newman. - This is great. Thank you.

- Chúc mừng anh Newman! - Tuyệt quá! Cảm ơn.

How's it feel, killer?

Sao, cảm giác thế nào hả?

- Feels incredible, sir. - Well, you earned it. I'm telling you.

- Thật bất ngờ! - Xứng đáng lắm. Tôi nói thật!

Not just because of that Watsuhita project either.

Không phải chỉ vì dự án Watsuhita đó đâu.

For helping me pick up the slack now I'm spending time with my lady.

Mà vì đã giúp tôi theo kịp công việc. Khi tôi ở bên người đẹp của tôi.

Hey, Dinkie.

Chào Dinkie!

Are you kidding me? You guys have been dating a couple months now?

Giỡn sao? 2 người hò hẹn nhau mấy tháng rồi à?

That's pretty huge for this one.

Với người đẹp này thì nhiều lắm đó!

No, the first few months were easy.

Những tháng đầu tiên thì còn dễ dàng.

It was the one-year hump that was the tough part.

Giữ ổn định cả 1 năm mới là khó khăn nhất.

Her inappropriate weekend with my brother in Cabo...

Kỳ nghỉ cuối tuần với em trai tôi ở Cabo...

...well, that was a potential speed bump.

Đó mới là trục trặc thật sự.

But, well, Dr. Bergman helped us work through it, didn't he, honey?

Nhưng Bs Bergman cũng đã giúp ta giải quyết xong rồi, phải không em?

How's he doing for you and Donna?

Ông ấy giúp cậu và Donna đến đâu rồi?

Dr. Bergman. What do you mean?

Bs Bergman. Nghĩa là sao?

Oh, you know what, sweetie? It's none of our business.

Mà thôi, cưng à, không phải việc của chúng ta.

Let's let Michael bask in his glory. Cheers.

Cứ để Michael hưởng phút vinh quang. Chúc sức khoẻ!

Bask away, partner.

Cứ vui vẻ đi nha bạn.

Took that bastard a year to promote me?

Phải 1 năm sau tên khốn kiếp đó mới nâng bậc cho mình?!

What else did I miss?

Còn bỏ qua cái gì nữa đây?

- Shit. - Need something, Mr. Newman?

- Mẹ kiếp! - Anh cần gì không, anh Newman?

- Who are you? - Kirsten, your assistant.

- Cô là ai? - Kirsten, trợ lý của anh.

What happened to Alice?

Alice đâu?

She moved to Accounting. Couldn't handle your hours.

Cô ấy chuyển qua kế toán. Làm theo giờ giấc của anh không nổi.

And she prefers to be called Alan now. Remember?

Giờ thì cô ấy có tên là là Alan. Anh nhớ không?

No.

Không!

No.

Không!

No! And who the hell's Dr. Bergman?

Không! và Bs Bergman là ai nữa?

And I feel like Michael's making no effort to connect with me at all.

Tôi có cảm giác Michael không muốn trao đổi với tôi nữa.

No, no. I want to. I want to. It's-I'm on autopilot.

Có, có. Anh muốn trao đổi chứ. Chỉ tại... Anh theo chế độ tự động.

"I'm on autopilot." More like auto-zombie.

Theo chế độ tự động. Giống như chết rồi vậy.

Good one, Donna.

Hay lắm, Donna.

- "Good one, Donna"? - Michael, relax.

- Hay lắm hả? - Michael, bình tĩnh!

Who is this bigmouth? Why can't you and I just talk?

Lão già lắm mồm đó là ai? Sao không nói thẳng với nhau?

Why? Because there is no talking to you. You're never home to talk to.

Tại sao à? Vì nói với anh không được! Anh có nhà bao giờ đâu mà.

And when you are, you're just sitting there staring off into space.

Và khi ở nhà, anh thừ người ra, nhìn mông lung ở đâu đó.

What do you want from me?

Em muốn gì nữa!

This is what happens. He's gonna answer his phone.

Lại như thế nữa!

What the heck happened? I didn't even touch the remote.

Chuyện gì vậy? Anh đâu có đụng tới remote!

Great, you gonna start watching TV at dinner?

Giờ thì vừa ăn tối vừa coi tivi nữa hả?

Oh, can we?

Được không mẹ?

Samantha. My little angel. Look at you.

Samantha. Thiên thần nhỏ của bố. Nhìn con kìa.

Look how long your hair's getting.

Tóc con dài quá rồi.

When did you grow up? Ben, get over here.

Sao con lớn nhanh vậy? Ben, lại đây nào.

Don't worry. I'm not gonna work tonight.

Đừng lo, tối nay bố không làm việc đâu.

Watch Dragon Tales together. What do you say?

Ta sẽ xem phim cổ tích rồng, 2 con thấy sao?

Dragon Tales is for babies, Dad. I wanna watch CSI.

Cổ tích rồng là cho con nít, bố ơi. Con muốn coi Cảnh sát hình sự!

Yeah, CSI.

Đúng rồi, Cảnh sát hình sự!

It's the episode when they find the lady's arm.

Đến tập mà họ tìm ra cánh tay của bà đó.

What happened? I missed the whole Dragon Tales era?

Sao vậy? Anh bỏ qua cả giai đoạn Cổ tích Rồng rồi sao?

Whoa, hey, hello.

Ê, khoan đã!

What are you doing? Come here! Give me my Twinkie!

Mày làm gì đó? Trả cái bánh lại cho tao!

Get back here, you freaking gremlin!

Trở lại đây! đồ quái vật!

Don't yell at Peanut because he found your Twinkie stash.

Đừng la Peanut vì nó tìm thấy tủ kẹo Twinkie của anh.

Who's Peanut? Where's Sundance?

Peanut là đứa nào? Còn Sundance đâu?

Don't mention Sundance. The kids just stopped crying.

Đừng nhắc Sundance nữa. Bọn trẻ vừa thôi khóc xong!

About what? Why? What happened?

Sao lại khóc? Tại sao? Chuyện gì?

He died?

Nó chết rồi sao?

Oh, no, no, no. Oh, no.

Ôi, không, không! Không!

The stupid idiot and soft fur.

Bộ lông mềm mại ấm áp của nó!

- Daddy held it in so long. - He was the best dog!

- Tại vì bố giữ trong lòng lâu quá đó. - Đó là con chó tốt nhất.

He's finally letting himself feel it.

Cuối cùng thì bố cũng phải để cảm xúc bộc lộ ra ngoài!

One night when the duck's head was off...

1 hôm khi đầu con vịt rơi ra...

...he tried to hump my leg and I didn't let him...

Nó đã thử ôm đùi anh và anh đã không để nó ôm...

...and I should've and I'm sorry.

Lẽ ra anh phải để... Anh ân hận quá!

- What an idiot. - It's okay, it's okay.

- Anh là thằng ngu. - Không sao... Nín đi anh.

What the heck did I do?

Anh đã làm gì?

I love you. Do you still love me?

Anh yêu em, em còn yêu anh không vậy?

Oh, Michael.

Ôi, Michael!

It's been...

Thật là...

I'm really confused.

Em bối rối quá!

No, no, no. I'll change, okay? I'll be a better man, I promise.

Anh sẽ thay đổi, ok? Anh sẽ là người chồng tốt, anh hứa.

Don't go, don't go. I'll stop working so much, okay?

Đừng bỏ anh. Anh sẽ không làm việc nhiều nữa, ok?

I'll be with you. Just stay with me.

Anh sẽ ở bên em, đừng bỏ em.

Oh, my God, it didn't take the duck long to get over Sundance.

Chúa ơi, con vịt mới đó mà quên Sundance rồi!

It's a little deviant, but it's kind of turning me on.

Nói ra thì nghe bệnh thật nhưng em bắt đầu muốn...

Yeah, well, let's kiss and make up.

Vậy ta hôn nhau rồi làm lành đi.

No. No!

Không! Không phải!

It's not my fault.

Không phải tại anh đâu!

It jumped on its own. I didn't even hit the button.

Nó tự hoạt động đó! Anh đâu có nhấn nút gì!

Not even close.

Không có cảm giác gì!

Yes?

Gì đấy?

- You scared- - Honey, what's going on down there?

Cưng à, cái gì dưới nhà đó?

It's all right! I- There was a mouse! I killed it!

Không có gì! Có 1 con chuột, anh giết nó rồi!

It's dead! But it broke the table first!

Nó chết , nhưng nó làm gãy cái bàn rồi!

- How did you get in here? - I had a feeling you wanted to see me.

- Sao ông vào đây được? - Tôi có cảm giác anh cần gặp tôi.

I'm freaking out. This thing, it's broken.

Tôi sợ quá. Cái này... Nó hư rồi.

It's just-It's fast-forwarding on its own now.

Nó... Tự chạy tới 1 mình nó.

It's not a malfunction, it's a feature.

Không phải hư hỏng đâu. Đó là 1 chức năng.

It's using its memory to execute your preferences.

Nó sử dụng bộ nhớ để thực hiện ý thích của anh đó.

It remembers stuff? What do you mean?

Bộ nhớ? nghĩa là sao?

It's an advanced piece of equipment, like TiVo.

Đó là 1 thiết bị rất tiên tiến, như TiVi.

You could call it MeVo.

Nhưng còn hay hơn tivi nữa.

I fast-forwarded through sex one time, I don't wanna skip it forever.

Tôi lỡ bấm qua 1 lần làm tình. Tôi đâu muốn bỏ hoài!

I like sex. It feels good.

Tôi thích làm tình... Khoẻ người lắm!

Correct me if I'm wrong, but you fast-forwarded through an entire year.

Không biết có lầm không nhưng anh đã bấm tới cả 1 năm đó.

That's a lot of sex.

Nghĩa là rất nhiều lần làm tình.

Put it all together, that's like 30 minutes' worth for you.

Nếu tính gộp lại thì cũng cỡ 30 phút đối với anh thôi.

Oh, no, no. So what, everything I fast-forwarded...

Không... Không... Vậy... Những gì tôi đã bấm tới trước...

- ...it's gonna do it on its own now? - Pretty much.

- Nó sẽ tự động làm hay sao? - Đúng vậy đó.

No more showering, no more traffic.

Hết tắm, cũng hết kẹt xe.

No more arguing. No more sickness.

Không còn cãi nhau, cũng hết đau ốm.

This is bad, this is bad.

Không hay, không hay rồi.

You take it back, I'm deactivating my service.

Ông cầm lại đi. Tôi không giữ nữa đâu.

I quit, I quit. Thanks for everything, all right, but I-

Thôi, thôi. Cảm ơn ông vì tất cả, nhưng...

Yeah.

Đúng rồi.

You... This is not...

Ông... Không thể được!

Don't be mean.

Sao ác vậy!?

Nice hat.

Mũ đẹp lắm.

No, no, no.

Không, không... Không.

Get away from me. Just get away. Get away. Leave me alone.

Đừng lại đây! đi đi! Đi chỗ khác! Để tao yên!

Is this a stickup? Or are you just happy?

Anh dấu nó ở đó à? Hay là đang hứng?

Yeah? I'm gonna take my clothes off, then-

Ừ, vậy thì tôi sẽ cởi quần áo ra rồi...

I wouldn't do that if I were you.

Tôi mà là anh thì không làm vậy đâu.

There's only one place left for it to pop up.

Chỉ còn 1 chỗ nữa để nó ló ra thôi!

Oh. No, no, I don't want that. Come on, man.

Không! Tôi không muốn vậy! Thôi mà!

I told you, this item is nonreturnable.

Tôi đã nói rồi. Vật này không thể hoàn trả.

- Come on, just take it. - Until we meet again.

- Thôi, cầm lại dùm đi. - Hẹn gặp lại!

Don't do that. Come on, Morty. How do I get it to stop fast-forwarding?

Đừng làm vậy! Morty! Làm sao cho nó đừng tới trước nữa?

Morning, sweetie.

Chào cưng!

You wanna shower first?

Anh muốn tắm trước không?

Yeah. No! I can't shower because then I'll fast-forward.

Anh không thể tắm vì nó sẽ chạy tới trước...

And if I fast-forward, who knows how long I'll fast-forward for.

Và nếu nó chạy tới trước thì làm sao biết nó sẽ chạy đến đâu nữa.

How's this? I'm gonna rough it today, like in the Old West. Okay?

Vậy sao? Hôm nay anh sẽ ở dơ 1 nữa. Như ở miền Tây ngày xưa, ok?

Donna, I wanna tell you what's going on right now so bad...

Donna, anh muốn cho em biết những gì đang xảy ra.

...but it might lead to an argument. We can't argue because off I'll go.

Nhưng như thế thì sẽ cãi nhau, cãi thì lại vọt tới nữa!

So just know there is a problem.

Nên em cứ biết là có vấn đề được rồi.

I tried to get rid of the problem, it almost ended up in my ass.

Anh đã cố xử lý vấn đề... Và nó đã chui trở lại vào quần anh.

I'm gonna go to work and try to figure this out.

Để anh đi làm và cố suy nghĩ xem sao.

You're going to work in your bathrobe?

Anh mặc như vậy đi làm hả?

Honey. We can't argue, okay? No more arguing.

Cưng à, không được cãi nhau. Ok? Không cãi nữa.

You're right. I'm wrong. All the time. You want a kiss?

Em nói đúng, anh sai. Lúc nào cũng vậy. Hôn em 1 cái nhé?

- I'll take a kiss. - I can't. If I give you a kiss...

- 1 cái thì được. - Không được. Nếu hôn em...

...it might lead to something else, then... three minutes goes by.

Thì lại sẽ có việc khác... Rồi lại mất 3 phút...

You're laying there disappointed, I'm smiling.

Em lại nằm thất vọng... Còn anh thì cười nham nhở...

I wanna be with you every minute of my life, that's why I gotta leave now.

Anh muốn ở bên em suốt đời, vì vậy mà anh phải đi đây.

Have a great day!

Chúc vui!

Once again, Michael left Donna in bed confused and unsatisfied.

1 lần nữa, Michael bỏ Donna trên giường. Bối rối và không thoả mãn.

Shut up, James Earl Jones!

lm đi. James Earl Jones!

No, you shut up, big mouth!

Lần này anh bạn im đi!

Michael!

Michael!

♪ Mr. Ammer is here ♪

Ông Ammer đã đến!

Your first day as a partner, you come to work in a fricking bathrobe?

Ngày đầu làm chủ phần hùn lại quấn áo tắm đi làm hả?

I did. I did.

Đúng rồi, đúng rồi.

John, I just feel we should stop wasting our energy...

John, tôi đã nghĩ ta không nên phí năng lượng.

...on corporate brown-nosing and worrying who's got the better suit.

Đạp lên đầu nhau để đi và ganh đua nhau về quần áo.

Armani, Calvin Klein, who cares?

Armani, Calvin Klein, ai cần biết?

Let's concentrate on what really matters, the work.

Hãy tập trung vào điều quan trọng nhất. Công việc.

That's the craziest thing I've ever heard.

Đó là điều điên nhất mà tôi từng nghe.

But goddamn it, you're right.

Nhưng mẹ kiếp. Cậu nói đúng lắm.

Life-changing. I feel freer.

Đổi đời thật. Tự do quá.

Yeah-Keep the pants on.

Ê. Đừng cởi quần ra.

Sexual harassment, eh?

Sợ quấy rối tình dục hả.

Speaking of life-changing...

Sẵn nói tới đổi đời...

...there's something, or actually someone, I'd like to talk to you about.

Có 1 điều... Hay 1 người mà tôi định nói với anh...

- Janine. - Everything okay?

- Janine. - Mọi việc ổn cả chứ?

Michael, Janine and I decided to drop out of the rat race...

Janine và tôi quyết định không kinh doanh nữa.

...slow down, move to Morocco.

Lui về sống ở Maroc.

- Morocco? - Morocco.

- Maroc? - Maroc.

Okay.

Ok.

Eric Lamensoff will assume my day-to-day responsibilities...

Eric Lamensoff sẽ nhận trách nhiệm hàng ngày của tôi.

...and I'd like you to take his job.

Và tôi muốn anh làm việc của anh ta.

But Eric Lamensoff is the head of the whole international division.

Nhưng Eric Lamensoff đứng dầu cả đơn vị quốc tế!

- I've been your partner one day. - So?

- Tôi chỉ mới làm chủ phần hùn có 1 ngày! - Rồi sao?

Every account you worked on turned into gold.

Bất cứ điều anh làm đã biến thành vàng.

You know, I wouldn't be surprised...

Tôi cũng sẽ không lấy làm lạ lắm.

...if one day you ended up being our CEO.

Nếu 1 ngày kia anh trở thành Tổng Giám đốc của chúng tôi.

Hey, I would love for that to happen, but-

Ê, tôi cũng muốn điều đó xảy ra lắm, nhưng...

No! No, no, no! I don't want a promotion!

Không! tôi không muốn thăng chức nữa!

No!

Không!

Michael, you have a phone call.

Michael, có điện thoại.

Michael Newman.

Michael Newman.

Word up, big guy.

Có tin vui đó nhé.

Ten years ago you told me you wanted to be CEO.

10 năm trước anh bảo tôi là muốn làm tổng giám đốc...

Great news. Eric Lamensoff killed himself.

Có tin vui đó. Eric Lamensoff vừa tự sát.

So you better stop with the junk food, Mr. Chairman...

Liệu bớt ăn thức ăn nhanh đi nhé ông Chủ tịch.

...or you'll end up killing yourself too.

Kẻo lại chết luôn nữa bây giờ.

Opening virtual blinds.

Mở màn sáo.

Ten years? How much worse can things get?

10 năm? Còn gì tệ hại hơn nữa không?

Oh, my God, I'm a fat guy!

Chúa ơi, mình là 1 lão mập!

Look at me.

Nhìn kìa.

What is this? This is titties.

Cái gì đây? Vú xệ hả?

I got juicy titties!

Mình cũng có vú xệ!

What-What is that?

Cái... Gì vậy?

Oh, God, no.

Chúa ơi! Không!

Just take me home.

Đưa tôi về nhà đi.

This is 1010 WINS news. February 5th, 2017.

Đây là mục tin tức 10 giờ, ngày 5 tháng 2, 2017.

Britney Spears had her 23rd baby today.

Britney Spears đã có đứa con thứ 23 ngày hôm nay...

Proud father Kevin Federline says he's now considering getting a job.

Và Kevin Federline có nói là đang có ý định tìm việc làm.

Also, Michael Jackson, the first man to clone himself...

Và Michael Jackson, kẻ đầu tiên tự nhân bản mình.

...is now suing himself for molesting himself.

Nay đang tự kiện mình vì đã tự làm hại mình.

Donna!

Donna!

Donna!

Donna!

Can I help you?

Ai nằm đó?

- Hey, Dad. - "Hey, Dad"?

- Chào Bố. - Chào Bố?

Ben? That's you?

Ben? Con đó hả?

Look how big you got. You're enormous.

Sao con mập quá vậy? Khổng lồ!

Look who's talking, Captain Twinkie of the S.S. Fat-Ass!

Trời ơi, bố mà cũng nói vậy được. Xếp sòng Twinkie!

Really good for my self-esteem.

Hay quá rồi mà!

Maybe if you would take me to Pilates like you said...

Nếu bố biết đưa con đi tập như bố hứa.

...people wouldn't think I was Rosie O'Donnell!

Thì đâu có ai kêu con là phì lũ được?

Come on, I love you!

Thôi nào, bố thương con mà!

- Bring me back the Twinkies! - You're so cruel!

- Trả bánh Twinkies lại! - Bố ác lắm!

Will you please stop yelling? It is so embarrassing.

Đừng la lối nữa có được không? Mắc cỡ lắm!

- Is that my daughter? - Mom, I'm going to Derek's!

- Con gái tôi đó sao? - Mẹ ơi! Con đến nhà anh Derek!

That's you, Samantha? When did you get boobs?

Con đó à Samantha? Con có ngực từ hồi nào đó?

The same time you did, Dad. Now can I go?

Cùng lúc với Bố đó. Con đi được chưa?

Whoa, whoa, whoa. Who the hell's this Derek guy?

Ê, khoan, khoan! Derek là đứa nào nữa!?

My boyfriend, the hottest boy in school, hello?

Bạn trai của con, người đẹp trai nhất trường, nhớ chưa?

He's gonna be hot when I burn his house down.

Bố sẽ đi đốt nhà nó liền đây.

Get your ass upstairs, put normal clothes on.

Trở lên lầu, ăn mặc cho đàng họ hàng lại đi!

- Why are you so mean to me? - Get them on now!

- Sao bố ác với con vậy! - Thay đồ ngay đi!

- And wipe off all that makeup! - Right!

- Rửa mặt cho sạch phấn son đi! - Rồi!

Is Peanut dead too?

Peanut cũng chết nữa hả?

This one's got the duck doing all the work.

Con chó này bắt con vịt làm việc nhiều quá!

Donna. Donna.

Donna. Donna.

Goddamn it.

Mẹ kiếp!

Look how gorgeous you look. I'm so scared.

Sao em đẹp vậy! Anh sợ quá em ạ!

- Knock, knock, gang. - Hey, sweetie.

- Cóc cóc! Anh đây! - Chào anh.

What's going on?

Có chuyện gì đấy?

Donna and I were gonna get hot chocolate.

Donna và tôi định vào uống chocolat nóng...

- You want us to bring you one? - You cheating on me?

- Anh uống không? - Em ngoại tình à?

With Johnny G-String over here?

Với anh chàng Johnny kia?

Come on. Time-out. I thought we were past that.

Thôi nào. Chuyện cũ rồi. So còn cãi nhau làm gì?

No, no, no, we're past this argument. No, you're right, no big deal.

Đúng rồi, không cãi nhau nữa. Ừ, đúng rồi, không có gì.

Hey, it's just that you don't mess with another man's wife!

Ai cho anh quậy với vợ người khác vậy hả?

Michael! Stop it! Stop it, Michael!

Michael! thôi! Thôi đi Michael!

It was your decision to move out! So stay out!

Chính anh quyết định dọn đi! Vậy đừng về nữa!

Get off me! You sticking up for him?

Buông ra! Em bênh anh ta à?

Go away! Go away, I hate you!

Đi đi! Đi luôn đi! Em ghét anh lắm!

- We can't argue! Donna, please! - I hate you! I hate you!

- Đừng cãi nhau! Donna! Thôi! - Em thù anh! Em thù anh!

Oh, man!

Trời ơi!

You hate me?

Em thù anh?

No. No.

Không! không!

Ten years, you're not finished yet?

10 năm, mà sao chưa hết ác mộng!?

Morty! Why did you do this to me?

Morty! Sao ông lại hại tôi?!

You did this to yourself, Michael.

Đó là anh tự làm cho mình đó Michael.

No. No, I didn't wanna waste all that time.

Tôi đâu có muốn bỏ phí từng đó thời gian?

I didn't wanna lose Donna!

Tôi đâu có muốn mất Donna!

The remote goes by your behavior.

Remote nó hoat động theo anh.

Every time you had a conflict between work and home, work won.

Mỗi lần có xung đột giữa nhà và công việc, công việc luôn luôn thắng.

- No, not true. - Lie to your wife.

- Không, đâu có đúng. - Cứ nói dối vợ.

Lie to yourself. But you cannot lie to the remote.

Tự dối mình, nhưng không thể nói dối với cái remote!

The remote is lie-proof, so you can't change what already happened.

Không thể nói láo với cái remote. Và cũng không thể thay đổi được những gì đã xảy ra.

But you're still a young man.

Nhưng anh còn trẻ mà.

A young, fat man. You could win Donna back.

Trẻ nhưng mà mập. Có thể chinh phục Donna trở lại đó.

So that's what I'll do.

Tôi nhất định sẽ làm vậy.

Go for it, tubs.

Tới luôn đi.

I saw what you did to the duck. Very good. Nice work.

Tao thấy mày quậy con vịt rồi. Hay lắm. Được.

You'll feel that in a second.

Lát nữa là biết liền!

All right, please, please just read my note.

Thôi... Xin em nhớ đọc thư của anh.

Hate you! I hate you! I hate you!

Thù anh! Em thù anh! Em thù anh!

Michael, are you awake?

Michael, anh tỉnh chưa?

Michael, honey. Are you awake?

Michael, cưng à. Anh tỉnh chưa?

Donna.

Donna.

Where'd all my fat go?

Bụng phệ của anh đâu?

It was just a dream? A terrible, terrible dream.

Anh mơ nữa hay sao? 1 giấc mơ khủng khiếp!

What's that, Michael? You had a bad dream?

Cái gì, Michael? Anh bị ác mộng hả?

Did a fuzzy dog push me over?

Phải con chó đẩy anh ngã không?

Oh, Shaggy the miracle dog?

Í, con chó Shaggy?

Yeah, if he hadn't knocked you on your noggin...

Ừ, nếu nó không đẩy anh ngã đập đầu...

...you wouldn't have had the CAT scan that found the cancer before it spread.

Thì đâu có ai làm cat scan để biết anh bị ung thư. Mà trị trước khi nó lan ra.

I have cancer?

Anh bị ung thư nữa?

No, you had cancer.

Anh đã có ung thư.

You're the only person to gain weight during chemo.

Chỉ có anh trên đời là mập được trong lúc hoá trị thôi!

That's probably what caused your heart attack.

Có lẽ tại vậy mà anh bị nhồi máu cơ tim...

Heart attack?

Nhồi máu cơ tim?

I thought they weaned you off the morphine.

Em tưởng họ hết tiêm morphine cho anh rồi chứ.

Okay, Mr. Junk Food...

Ok, anh ăn thức ăn nhanh nhiều quá...

...since the injury, you haven't been healthy a full day.

Nên từ ngày đó tới giờ, ngày nào cũng đau với ốm.

When exactly did I hurt my head?

Anh bị đập đầu khi nào?

When was it? Like, six years ago?

Khi nào à? Cũng... 6 năm rồi.

Six more years! No! No! It skipped all my sickness.

6 năm! Ôi, không! Lại bỏ qua hết thời gian bệnh rồi.

I'm gonna ask them to cut back on painkillers.

Em sẽ bảo họ bớt thuốc an thần lại.

Donna, don't go.

Donna, đừng đi!

What's this?

Cái gì đây?

That's not bad for your third liposuction.

Hút mỡ lần thứ 3 mới được vậy đó!

One more tummy tuck should take care of it.

Giải phẫu lần nữa là xong thôi.

Oh, it looks like a tongue...

Trông y như 1 cái lưỡi...

...licking.

Đang liếm!

Look, I should go. Bill's waiting for me downstairs.

Thôi, em đi đây. Bill đang chờ em dưới nhà.

- So I'll probably- - Bill?

- Nên chắc là em... - Bill?

You're still with Speedo Torpedo?

Em vẫn còn ở với tên huấn luyện viên dạy bơi đó sao!

Whatever happened to "forever and ever," honey?

Yêu mãi yêu hoài, của chúng ta sao rồi em?

"Forever and ever"?

Yêu mãi yêu hoài?

Look, Michael, I'm trying to have a civilized relationship with you...

Michael, em đang cố cư xử với anh 1 cách có văn hoá...

...for the kids' sake.

Vì bọn trẻ...

I really wanna be friends, but I can't do that if you-

Thật sự em muốn là bạn anh. Nhưng nếu anh cứ...

Would you stop flapping that thing?

Đừng đập cái đó có được không?

It's my flap, I'll do whatever the hell I want with it!

Bụng của anh, anh làm gì kệ anh chứ!

You done?

Xong chưa?

Look, Bill's my husband.

Bill là chồng của em.

Please learn to accept that. I really have to go.

Anh phải biết chấp nhận điều đó. Em đi về đây!

Husband? Donna?

Chồng em? Donna!

No. Donna. Donna. Donna!

Không! Donna. Donna!

Welcome to Newman Architecture.

Xin chào, đây là Công ty Xây dựng Newman.

Building a better world for all of us.

Xây dựng 1 thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả chúng ta.

Architect of the year, 2018.

Kiến trúc sư xuất sắc trong năm. 2018.

All your dreams came true, huh, moron?

Những giấc mơ của mi đã thành sự thật, đúng không?

Dad. Hey, how you feeling?

Bố! Bố khoẻ không?

- Benjamin. Look at that. - Look-What?

- Benjamin. Nhìn kìa. - Nhìn kìa. Sao?

Your face. Your skinny face. You're shaving now, huh, kid?

Mặt con, sao gầy vậy? Con cạo râu rồi, phải không?

Your entire ass is gone. What happened? Good for you.

Bây giờ con ốm nhom. Sao vậy? Hay quá vậy?

Right, my ass. Why don't we talk about it in my office.

Í, ốm nhom. Vào văn phòng con nói chuyện nhé.

My old office.

Văn phòng cũ của bố.

The architect. How did this happen?

Kiến trúc sư. Sao lại như vậy?

- Mom said you were still a little loopy. - No, no, no. I'm feeling terrific.

- Mẹ bảo bố còn yếu lắm. - Không... Bố khoẻ mà.

The weight. How did you do it? Staple treatment like your old man?

Giảm cân, sao con giảm cân hay vậy? hút mỡ hả?

Wanna have a flap fight? You gotta see this-

Thấy bụng của bố chưa? Phải thấy mới biết...

No. Just working out with Bill five times a week. Same as always.

Con tập thể dục với Bill. 5 lần 1 tuần. Mỗi tuần.

That's a looker. Blondie, big lips. Chesty.

Đẹp nhỉ. Tóc vàng, môi mọng. Ngực to.

Is that your girl?

Bạn gái con đó hả?

No, that's your daughter Samantha.

Con gái bố đó. Samantha.

Of course it is.

Í, đúng rồi.

And you better always take care of her...

Con liệu mà lo cho em con.

...and make sure nobody touches her except you.

Và đừng cho ai động đến nó đó nhé.

Pop, I'm just getting ready for this meeting.

Bố, con sắp đi họp...

Okay. Absolutely. I'll take off for you.

Ok. Đồng ý. Để bố về.

I'd like to spend more time together. All of us.

Bố muốn gia đình gặp nhau thường hơn... Cả gia đình.

Take you out for ice cream. How's that?

Dẫn con đi ăn kem. Con thấy sao?

I know your mother won't come...

Bố biết mẹ con sẽ không đến.

...but you, Samantha, Grandpa, Grandma.

Nhưng con, và Samantha... Ông, Bà.

That'd be nice, huh?

Cũng vui rồi, hả con?

I knew something was funny with you today.

Con đã biết là hôm nay bố làm sao đó.

Papa, take a seat. Let me get you a water, okay?

Bố ngồi đó đi. Để con rót ly nước cho bố nhé.

What are we sitting for?

Sao phải ngồi vậy?

- Here you go, Pop, drink this. - All right. Drink some water.

- Đây bố. Uống đi. - Được rồi. Uống nước.

There, I had my water. What's going on?

Đó, bố uống rồi. Chuyện gì vậy con?

Grandpa died, Dad.

Ông mất rồi mà Bố.

He died a while back now.

Mất cũng... lâu lâu rồi.

No, no, no.

Không... Không, không!

Don't say that.

Không phải vậy!

Where was I?

Lúc đó bố ở đâu!?

You're crying?

Bố khóc hả?

What happened?

Điều gì đã xảy ra?

Nothing. You know, he just got old. That's life.

Đâu có gì? Ông già, rồi mất. Đó là cuộc đời.

- Shit. - You're born and you live and you die.

- Mẹ kiếp. - Ta sinh ra, sống rồi chết.

Man, I gotta go.

Thôi, bố đi đây.

Hey, hang on. Susie, push my next meeting.

Khoan đã. Susie, dời cuộc hẹn tiếp theo dùm tôi.

No, no, do your meeting. It's fine. I'm just dizzy.

Không, đừng, con cứ họp đi! Bố chóng mặt 1 chút.

- Why are you crying? - I'm dizzy from the operation.

- Sao bố lại khóc? - Bố còn xây xẩm sau cuộc giải phẫu.

- You're gonna make me cry, Dad. - You don't-You don't have to go.

- Bố làm con khóc theo bây giờ. - Con khỏi... Theo bố.

You look-You look good.

Trông con... Khá... Khá lắm.

It's all right. Goodbye.

Không sao đâu. Bố đi đây.

Come on.

Nhanh lên!

Come on.

Nhanh lên!

It won't take you there.

Nó không đưa anh đến đó đâu!

Take me where?

Đưa đến đâu?

To the moment he died. You weren't there.

Đến giây phút bố anh mất. Anh đâu có đó!

Of course I wasn't.

Đúng như vậy thật.

Can you take me to the last time I saw him, please?

Đưa tôi về lần cuối cùng tôi gặp ông ấy được không?

Hey, Dad. Sorry to bug you.

Bố ơi, xin lỗi vì con xông vào như vậy...

Would you mind looking at my shopping mall design again?

Nhìn lại thiết kế siêu thị của con lần nữa được không?

This one is cheaper.

Cái này chi phí thấp hơn.

But if you check this out...

Nhưng nếu bố nhìn cái này...

...you'll see it has a much better natural flow-

Bố sẽ thấy nó nhẹ nhàng hơn...

Cheaper one, like I said. Now, just let me do my e-mail.

Bố cần rẻ hơn. Để bố gởi email xong đã.

Yeah. Yeah, you're right, Dad.

Ừ, ừ. Bố nói đúng.

He ain't right. You're a schmuck! Look at it!

Không đúng đâu! Mày là thằng cà chớn! Nhìn đi!

Surprise.

Bất ngờ nhé!

Hey, Grandpa.

Chào ông.

Oh, my God.

Chúa ơi!

When did you get so handsome?

Sao cháu đẹp trai thế hả?

So, Michael, I had a wonderful idea.

Michael, bố có ý này hay lắm.

Your mother's playing canasta with her friends tonight.

Mẹ con lại đi đánh bài với bạn tối nay.

I thought, "What a great opportunity."

Nên bố nghĩ, đây là 1 cơ hội tuyệt vời.

You, me and Ben should go and have a boys' night out.

Con, bố và Ben cùng đi chơi tối nay đi.

- Can't. - What do you mean you can't?

- Không được. - Không được là sao chớ?

You have to eat sometime.

Cũng phải ăn uống chút chớ.

We could go, we could whistle at pretty girls.

Ta có thể đi chơi và huýt sáo mấy cô em đẹp.

- I'm down for that. - See? He's down.

- Vụ đó cháu nhất trí. - Thấy chưa, nó chịu rồi.

I don't know what it means, but he's down.

Nó nói nó chịu rồi đó.

- Hey. Please. - Don't give me that finger.

- Làm ơn mà. - Đừng đưa ngón tay như vậy.

I'll make you a deal.

Vậy bàn với con như thế này.

If you come, I'll show you the quarter trick.

Con đến đi rồi bố chỉ con màn ảo thuật đồng xu.

- Will you look at the man? - I'll tell you the secret.

- Nhìn ông già chút đi! - Bố sẽ cho biết bí quyết.

No, Dad.

Thôi Bố ơi.

Don't you wanna know how I-?

Con không muốn biết cách Bố...

I know how you do the stupid trick. I've always known.

Con đã biết cách bố làm rồi. Biết từ lâu lắm rồi!

Can you let me do my work?

Để yên cho con làm việc được không?

You've always known.

Con biết lâu rồi sao?

You're pathetic.

Mày là thằng mất dạy!

Okay.

Ok.

I'm so sorry I barged in.

Bố xin lỗi đã xông vào như vậy.

I love you, son.

Bố thương con lắm.

See you later, Grandpa, I love you.

Hẹn gặp lại ông lát nữa. Thương ông nhiều.

Dad.

Bố.

Pop.

Bố ơi...

Pop.

Bố ơi.

I love you, son.

Bố thương con lắm.

I love you, son.

Bố thương con lắm.

I love you, son.

Bố thương con lắm.

I love you too, Dad.

Con cũng thương bố lắm, bố ơi.

I'll miss you.

Con sẽ nhớ bố nhiều.

You know that.

Bố biết mà.

Goodbye.

Chào bố.

I'm sorry about your father.

Rất tiếc về bố của anh.

Taking him wasn't something I wanted to do.

Tôi đâu có muốn đưa ông ấy đi.

What do you mean "taking him"?

Đưa ông ấy đi là sao?

I'm an angel, Michael.

Tôi là 1 thiên thần, Michael.

An angel?

Thiên thần?

I thought an angel was supposed to protect people.

Thiên thần thì phải bảo vệ người ta chứ!

I'm the angel of death.

Tôi là thiên thần của sự chết.

Your dad, it was his time.

Bố của anh... Đã tới số rồi.

You bastard.

Đồ khốn nạn.

All right, leave me alone. Leave me alone.

Thôi, để cho tôi yên! Để tôi yên đi!

You had your fun. Just take me to a good place.

Ông quậy đủ rồi. Đưa tôi đến 1 nơi nào vui chút. Đi!

And now, everybody, it's time for Mr. Newman to say a few words.

Và bây giờ đã đến lúc anh Newman phát biểu vài lời...

Yay, Michael!

Hoan hô, Michael!

Go get them, Michael! Speech!

Nói đi Michael!

Wedding cake. Wedding cake.

Bánh tiệc cưới... Tiệc cưới.

Okay, where's the groom? Show your face.

Chú rể đâu. Ra mắt đi nào.

Hi, Dad.

Chào bố.

Ben. I didn't miss my son's wedding.

Ben. Mình đã không bỏ qua lễ cưới của con trai mình.

Wow, this is terrific, buddy. Who's the lucky lady?

Hay quá con ạ, cô gái may mắn là ai đó?

Very funny, Mr. Newman.

Vui lắm ông New man.

Aunt Peggy, is that you?

Dì Peggy, Dì đó à?

God, you got old.

Chúa ơi, sao dì già quá vậy?

No, no. I-She-I'm just playing. She knows that.

Không... Tôi... Tôi đùa mà. Bà ấy biết chứ.

Ma.

Mẹ.

Ben's wife...

Vợ của Ben.

...welcome to the family.

Xin chúc mừng con đã vào gia đình này.

Thank you.

Xin cảm ơn.

Congratulations. Let's have the best night, okay?

Xin chúc mừng. Chúc tất cả 1 đêm rất vui, ok?

Look at you, Ma. You look amazing.

Mẹ đó hả? Trông mẹ đẹp quá.

Michael, you haven't kissed me like that since you were a little boy.

Michael, từ khi con còn bé xíu đến giờ.

You are the best, Ma. You know I know that, right?

Con chưa hôn mẹ như vậy.

Oh, darling, that's so sweet.

Mẹ là bà mẹ xịn nhất. Mẹ biết con biết vậy mà.

You know, Michael, your father would've loved to be here.

Con trai của mẹ. Dễ thương quá.

I know, Ma.

Bố con sẽ rất thích đấy con ạ.

Okay? I'm just glad you're here.

Con biết rồi mẹ.

Me too, bubbala. Me too. Me too. It's beautiful. Beautiful.

Con rất vui là có mẹ ơ đây lúc này!

Beautiful. Look at her.

Mẹ cũng vậy, mẹ nữa. Lễ cưới đẹp quá con ạ.

Donna, my favorite.

Đẹp lắm. Nhìn kìa.

You're such a schmuck for letting her go.

Donna, người đẹp của con.

But don't let me ruin your evening. I'll talk to you later.

Con ngu lắm mới bỏ nó như vậy.

Christina.

Nhưng đừng để mẹ làm hỏng buổi tối của con.

Michael, you've been so generous taking care of all this...

Michael, anh đã rất tốt khi lo tất cả chi phí...

...and the kids' honeymoon.

Và tuần trăng mật bọn trẻ...

- Absolutely. - Thank you so much.

- Anh tốt lắm. - Cảm ơn rất nhiều.

Of course. Ben's wife seems like a nice kid, huh?

Tất nhiên. Vợ của Ben có vẻ hiền lành nhỉ?

- I think she's wonderful. - Definite keeper.

- Tuyệt vời! - 1 người vợ tốt!

Here's one you might remember from The Cranberries.

Đây là 1 bản nhạc xưa của Ban Cranberries.

Out of all the songs, huh?

1 bản nhạc đặc biệt, hả?

Bill, since it's our son's wedding...

Bill, vì đây là lễ cưới con trai chúng em...

...do you mind if I dance with my ex-husband for a minute?

Em khiêu vũ với chồng cũ của em 1 bản nhé?

- Not at all. - Thank you.

- Được mà em. - Cảm ơn.

Just have her back by midnight, all right, champ?

Nhớ trả vợ tôi về trước nửa đêm nhé.

You got it, Bill.

Được mà Bill.

Why does he have a bathing suit on?

Sao lại mặc quần tắm vậy hả?

Nice Speedo, buddy.

Quần xì đẹp lắm bạn ơi!

Still smelling good, huh?

Em vẫn thơm lắm.

After all these years.

Sau ngần đó năm...

Are you happy?

Em có hạnh phúc không?

Of course I'm happy, our son just got married.

Hạnh phúc chứ! Con trai ta vừa lập gia đình.

Not about that. Are you happy about where our lives ended up?

Không phải vậy, Em có hài lòng về cách kết thúc cuộc đời chúng ta không?

"Ended. " It's not over yet.

Kết thúc? Đời ta chưa kết thúc mà.

- That's my Donna. - It's true.

- Vậy mới đúng là Donna. - Đúng vậy đó.

That Samantha?

Samantha đó sao?

Hey. What are you doing? Put a sweater on. Cover them up.

Con làm gì vậy? Lấy áo mặc vào! Che lại chứ!

What is with you?

Bố làm cái gì vậy?

Just kidding, I...

Bố đùa đó. Chỉ tại...

Just not used to seeing you all grown-up like this.

Bố không quen thấy bọn con lớn như thế này.

Okay, well, if that's your way of telling me that I look pretty, then thank you.

Nếu đó là cách mà bố nói khen con đẹp thì được. Cảm ơn bố.

Let's go get some cake.

Ta đi ăn bánh kem đi.

- I'll race you there, Dad. Come on. - Okay.

- Đua với bố tới đó nhé. - Ok.

"Dad"?

Bố?

Michael, are you okay?

Michael, anh có sao không?

Is there a doctor? We need a doctor here!

Có bác sĩ ở đây không? Ở đây cần bác sĩ!

Michael!

Michael!

- Dad! - Dad!

- Bố! - Bố!

It's just corn flakes.

Chỉ là bắp rang thôi mà!

One dance, you pop an artery.

Khiêu vũ 1 bài đã nhồi máu cơ tim rồi à?

Why'd you make me waste my entire life?

Sao ông để tôi phí phạm cả 1 đời như vậy?

You were fast-forwarding through your life...

Anh đã cố đi nhanh trong đời mình.

...long before you ever met me.

Từ trước khi mới gặp tôi kia mà.

You lived the life you chose, big shot.

Anh đã sống cuộc đời anh chọn, người hùng à.

This is not the life I wanted.

Đây đâu phải cuộc đời mà tôi muốn!

It is.

Đúng mà!

Looks like it is.

Có vẻ như vậy đó.

Hey. You're up. How you feeling?

Bố tỉnh rồi! Bố đỡ chưa bố?

I feel better now that you guys are here.

Có mọi người ở đây thì bố thấy đỡ nhiều.

Samantha's been here like 36 hours straight.

Samantha đã ở đây 36 giờ rồi đó!

She said she wouldn't leave the hospital until you woke up.

Nó bảo sẽ không rời bệnh viện nếu bố không tỉnh lại.

- Why'd you do that? - Because. You're my father.

- Sao con lại làm vậy? - Bởi vì bố là bố con.

I thought Bill was your father.

Tưởng Billy là bố con chứ.

I have two fathers.

Con có đến 2 ông bố.

One of them told me he was gonna live till he was 200. Remember?

Bố bảo con là sẽ sống đến 200 tuổi, bố nhớ không?

You both really need to get some sleep.

2 người cần phải ngủ 1 chút đó.

And I got a plane to catch.

Con phải đón máy bay đi gấp.

Big Ben's gotta go on his honeymoon.

Anh hai Ben còn phải đi chơi tuần trăng mật nữa.

Actually, I just canceled the honeymoon.

Thật ra, tuần trăng mật thì con huỷ rồi.

Kensington deal might fall through, so I gotta go do damage control.

Hợp đồng Kensington có nguy cơ bị bể.

- Julie and I can go to Italy anytime. - No.

Nên con phải đi đến nơi xem sao.

It's not that big a deal.

- Julie và con có thể đi Ý lúc nào chẳng được. - Không.

- That's not fair to your wife. - Dad...

Đâu có quan trọng đến vậy.

...she gets it. Keeping the business going is more important.

- Như vậy thiệt thòi cho vợ con. - Bố...

Guys, I'm sorry. You're gonna have to leave. He needs his rest.

Vợ con hiểu mà. Giữ công việc chạy đều mới là quan trọng.

All right. Bye, Dad.

Xin lỗi, chắc các bạn phải về thôi, ông ấy cần nghỉ.

Bye, Daddy.

Vâng, con chào bố.

Get this off of me.

Con về nhé bố.

Whoa, whoa!

Tháo cái này ra đi.

Hey, fella, you're a long way from walking out of here.

Ê, ra khỏi đây kiểu này không được đâu.

I gotta see my son.

Tôi phải gặp con tôi.

You're not going anywhere. Now, get back into the bed.

Không đi đâu hết. Trở lên giường mau.

- Isn't that Colin Farrell? - Where?

- Phải Colin Farrell đó không? - Đâu?

Michael.

Michael.

Those machines are keeping you alive.

Những cái máy đó giữ anh sống đó.

I gotta talk to my boy.

Tôi cần gặp con trai tôi.

- Michael, stop. - No.

- Michael, ngừng lại! - Không!

Michael, it doesn't have to end now.

Michael, đâu cần phải chấm dứt lúc này như vậy?!

Ben!

Ben!

Ben!

Ben!

Ben!

Ben!

Ben!

Ben!

Dad? Dad?

Bố? Bố?

Dad, what are you doing?

Bố , Bố làm gì vậy?

Are you okay?

Bố có sao không?

- Oh, my God. - Help! Help!

- Trời ơi! - Cứu! Cứu!

- Dad! Dad! - Help!

- Bố! Bố ơi! - Cứu với!

Ben, Ben.

Ben, Ben.

Family. Family. Family.

Gia đình... Gia đình. Gia đình.

What?

Cái gì?

Family. Family. Family comes first.

Gia đình. Gia đình. Gia đình... là ưu tiên 1.

Family comes first.

Gia đình là ưu tiên 1.

Honeymoon. Honeymoon.

Trăng mật. Trăng mật.

Honeymoon. I love you.

Trăng mật. Anh yêu em.

Samantha. Samantha.

Samantha. Samantha.

I didn't make 200, but I love you.

Bố không sống đến 200 tuổi, nhưng bố thương con.

I love you.

Con thương bố lắm.

Bill, Bill, Bill.

Bill, Bill, Bill.

I'm sorry.

Anh xin lỗi em.

Michael.

Michael.

The note you wrote her, it's in your pocket.

Lá thư viết cho vợ... Còn ở trong túi đó.

Forever and ever, babe.

Yêu mãi yêu hoài, anh yêu.

It's time to go.

Đến giờ đi rồi.

- Where am I? - You're in Bed Bath & Beyond, sir.

- Tôi ở đâu đây? - Cửa hàng nội thất.

I was just watching you sleep.

Tôi đang nhìn anh ngủ đây.

You looked like you were having a crazy dream.

Có vẻ như anh đang gặp ác mộng gì kinh khủng lắm.

What?

Cái gì?

You're not supposed to lay in the beds, but I do sometimes.

Cấm nằm lên giường nhưng đôi khi tôi cũng có nằm lén.

I'm back in the store?

Tôi đang ở cửa hàng?

I'm young again. I'm young again.

Tôi trẻ lại rồi! trẻ lại rồi!

Well, I mean, you're not "young" young.

Thật sự thì anh cũng không trẻ thật là trẻ lắm đâu.

I'm young. You're kind of on the back nine.

Tôi mới là trẻ. Còn anh thì hơi xế xế trưa.

No, no. No. I'm just teeing off, baby.

Không! không! tôi trẻ lắm lắm đó!

Look at you.

Để tôi ngó anh bạn 1 cái!

You want a friend? You want a friend? I'll be your friend, baby.

Muốn có bạn hả? Tôi sẽ là bạn của cậu.

I'll be your friend. I'll be your-

Tôi sẽ là bạn của cậu. Là bạn của cậu!

Oh, my God!

Chúa ơi!

Yes, my crappy car!

Cái xe tồi tàn của ta!

You mediocre, middle-class piece of shit!

Cái xe rẻ tiền bình dân của ta!

I love you!

Ta thương mi vô cùng!

Pop, Pop. Pop. There he is. There he is.

Bố, bố ơi. Bố đây rồi. Đúng là đây rồi.

- What's wrong? What happened? - Nothing's wrong.

- Cái gì vậy? Chuyện gì!? - Không có gì hết.

Everything's incredible, Ma. I just wanted to tell you I love you.

Con vui quá bố ơi. Con chỉ muốn nói là con thương bố lắm lắm.

- I love you. - I love you so much.

- Bố thương con. - Con cũng thương bố lắm.

You gotta tell me how you do the quarter trick, it's driving me crazy.

Bố phải chỉ con làm ảo thuật với đồng xu. Con muốn biết!

A magician never reveals his secrets.

1 nhà ảo thuật đúng nghĩa không thể tiết lộ bí quyết.

However, if you invite us over for dinner more-

Nhưng nếu con mời bố mẹ đến ăn tối thường hơn...

You come over tomorrow night, and the night after that. Any time you want.

Bố mẹ cứ tới tối mai, tối mốt, cứ tới tự nhiên.

- Stop, I'm gonna have a heart attack. - No, I have the heart attacks.

- Thôi! bố đứng tim chết đó! - Không! Con đau tim chứ!

Thank you so much for giving birth to me, I know it hurt. Okay?

Cảm ơn mẹ đã sinh ra con, con biết là đau lắm! Ok?

You have no idea. But, honey, please, stay off the bong pipe.

Đau lắm! Mà con này. Đừng hút hít gì đó nhé.

I can't promise you that.

Vụ đó con không hứa!

Okay. I'm up.

Thôi, tỉnh ngủ rồi!

What do you think?

Em thấy sao?

If you massage me first.

Mát xa em trước được không?

Okay, let's go to sleep.

Thôi, đi ngủ.

Mom, wake up! There's a crazy noise downstairs.

Mẹ ơi, dậy đi! Có cái gì rầm rầm dưới nhà đó!

What the heck is going on?

Chuyện gì vậy anh?

Hey, do you mind? I am trying to concentrate.

Để anh làm việc. Anh đang cố tập trung đây!

Here I am, staying up all night...

Anh phải thức suốt cả đêm...

...trying to come up with activities for our Fourth of July camping trip...

Để nghĩ ra phải làm gì cho vụ cắm trại ngày 4- 7 sắp tới.

...but you won't let me think!

Mà không ai để anh yên ổn mà suy nghĩ cả!

You want time to think? Why don't you think about the fact that you just wo-

Suy nghĩ hả? Sao anh không nghĩ là anh vừa đánh thức...

What did you just say?

Anh vừa nói gì?

Yes, you heard me. If you keep up this weird attitude...

Ừ, em nghe rồi đó. Nếu cứ như vậy mãi.

...I won't be able to work for a year and have to plan 10 more vacations.

Anh sẽ không làm việc cả năm và sẽ phải chuẩn bị 10 kỳ nghỉ hè nữa!!

- That make you happy? - Did you eat a bad Yodel?

- Hài lòng chưa? - Anh có ăn cái gì thiu không?

Give me those big lips.

Hôn anh cái đi nào.

- What's going on down here? - Ben. Ben!

- Có chuyện gì vậy? - Ben! Ben!

Come here. Oh, my God.

Lại đây với Bố. Chúa ơi.

I missed you, I missed you. Look at you, boy.

Bố nhớ con, nhớ con quá. Con trai bố đâu?

I'm gonna finish the tree house. We're gonna sleep in it next weekend.

Bố sẽ làm chòi cho con. Cuối tuần sau có thể ngủ trong đó!

From now on, we're gonna exercise and I'm not gonna wear a Speedo.

Ta sẽ tập thể dục và bố sẽ không mặc quần thun!

- All right! - All right.

- Đồng ý! - Vậy được!

And you. Nice jump! I love you.

Con nữa! Nhảy hay lắm! Bố thương con lắm!

One day, you are gonna be the hottest chick alive.

1 ngày nào đó con sẽ là 1 cô gái rất hấp dẫn.

But you still gotta have brains.

Nhưng đẹp thì cũng cần phải thông minh nữa.

So tomorrow I'm gonna teach you calculus.

Nên ngày mai bố sẽ dạy con làm toán.

You know calculus?

Bố biết toán hả?

I knew you'd call me on that. Your mom will teach you.

Bố biết liền mà. Thôi để mẹ con dạy.

Now, get your rest, because tomorrow we're going camping!

Giờ thì lên ngủ đi vì ngày mai ta sẽ đi cắm trại!

I know! It's gonna be the best!

Ngày mai vui lắm các con ơi!

- Put a sweater on! Don't take it off! - Okay, Daddy.

- Mặc áo vào! Đừng cởi ra! - Đồng ý!

Oh, and Sundance!

Í, và Sundance nữa!

Doggie years go by very quick, so it's time to enjoy the real thing.

Đời 1 chú cún qua rất nhanh, nên phải tận hưởng chứ!

Yeah, go get some, baby.

Ừ, quậy đi cưng!

What are you doing? What are you doing?

Mi làm cái gì vậy? Làm gì vậy hả?

No. Go to Sundance, not the duck.

Đừng! Qua Sundance, đừng qua con vịt!

They told me at the pet store it was a female.

Họ nói với anh ở cửa hàng đó là 1 con chó cái.

They lied to me, I guess.

Chắc họ nói láo để bán nó đi.

- You staying downstairs tonight? - Why? That's getting you going?

- Tối nay anh ở dưới nhà à? - Tại sao? Hứng hả?

It's Fourth of July, I'm gonna celebrate with my wife.

Hôm nay là lễ 4 tháng 7, anh phải vui vẻ với vợ chứ.

Take my time, massage her, make sure she is fully satisfied.

Mát xa cho vợ, làm gì cũng thong thả... làm cho vợ thật là thoả mãn.

But you know, it isn't the Fourth of July, it's only the second.

Nhưng anh à, chưa tới ngày 4, mới ngày 2 thôi.

That's even better. Happy second of July, honey.

Còn hay nữa! Chúc em ngày 2 tháng 7 hạnh phúc!

- Think I like this holiday. - Yeah?

- Em thích kỳ nghỉ này rồi đó. - Thế à?

I'm gonna go change into my Pocahontas costume.

Em lên lầu thay quần áo Pocahontas nhé.

- I'll see you upstairs. - I'll bring the duck.

- Hẹn gặp lại trên lầu. - Anh sẽ đem theo con vịt.

Okay, I gotta call my dad and tell him to get the old tent ready.

Ok, để anh gọi bố bảo chuẩn bị cái lều cũ đã.

"Like I said, 'Good guys need a break. '

Như tôi đã nói Người tốt thì phải gặp việc tốt.

I know you'll do the right thing this time.

Tôi biết lần này anh sẽ làm điều đúng đắn.

Love, Morty.

Thân mến, Morty.

P.S.:

Tái bút.

Your wife's rocking body still drives me crazy."

Tôi còn mê thân người bà xã anh lắm đó!

Okay, Morty.

Được mà, Morty.

Hey, who wants to have a pillow fight?

Ê, ai muốn đánh nhau bằng gối?

Bạn đang ở chế độ luyện nghe

Hãy tập trung luyện nghe
bằng cách xem phim không phụ đề.

Khi gặp khó khăn hãy bấm dừng lại
hoặc phím tắt space trên bàn phím
để hiển thị đoạn hội thoại không nghe được

Ghi chép lại những từ hoặc câu bạn không nghe được và tiếp tục luyện nghe tiếp